Norsk 4 frå Cappelen Damm

Grunnbok

; Ingeborg Anly ; Roy-Petter K. Johansen ; Anneli Klepp

Grunnboka har en oversiktlig og enkel struktur, samt en tydelig progresjon hvor elevene jobber med lesning, skriving og muntlighet i sammenheng.


Boka er delt inn i syv kapitler med norskfaglige temaer:


1. Les mer
Vår pris
389,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Kommer til lager 31.12.21

Innbundet
Innbundet
Vår pris: 389,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Kommer til lager 31.12.21

Om boka

Grunnboka har en oversiktlig og enkel struktur, samt en tydelig progresjon hvor elevene jobber med lesning, skriving og muntlighet i sammenheng.


Boka er delt inn i syv kapitler med norskfaglige temaer:


1. Siste! Siste! (Avis, kildekritikk, intervju, omtaler)

2. Skrekk og gru! (Spenningsfortellinger)

3. Språket ditt og deg (Identitet, nabospråk, lånord og dialekter)

4. Enig? (Argumentasjon og egne meninger)

5. Scenen er din (Stemmebruk, innlevelse, manus)

6. I tenkeboksen (Refleksjon, diskusjon, grubliser og nøtter)

7. Bøkenes verden (Leseopplevelser)


Lesing med ulike innfallsvinkler

- et variert tekstutvalg - gode tekster i mange sjangre, både til rene leseopplevelser og trening av strategier, flyt og forståelse


Skriving og tekstskaping

- mange små og store skriveoppgaver, både strukturerte og frie


Muntlig kommunikasjon

- muntlige aktiviteter - samtale, reflektere sammen, stille spørsmål, lytte og presentere


Instruksjon

- systematisk arbeid med forståelse av instruksjoner


Språk, grammatikk og tegnsetting

- arbeidet med språk knyttes naturlig til relevante tekster og oppgaver


Dybdelæring

- oppgaver, tekster og samtalespørsmål som legger til rette for refleksjon og videre utforskning


NORSK 4 Grunnbok fra Cappelen Damm er laget til fagfornyelsen, så både kjerneelementene i norskfaget og de tverrfaglige temaene er godt ivaretatt.

Grunnboka er naturlig å bruke sammen med NORSK 4 Arbeidsbok fra Cappelen Damm.


Bøkene kan brukes sammen med SKOLEN fra Cappelen Damm.

Fakta