Norskboka 1

norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7

Hilde Traavik (Redaktør) ; Benthe Kolberg Jansson (Redaktør)

Serie: Norskboka 1

En samlet presentasjon av norskfaget slik læreren på barnetrinnet trenger det.
Norskfaget er skolens største og viktigste fag. "Norskboka" 1 og 2 er et basisverk som gir innsikt i de sentrale emnene i norskfaget. Les mer
Vår pris
559,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback
Paperback
Vår pris: 559,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

En samlet presentasjon av norskfaget slik læreren på barnetrinnet trenger det.
Norskfaget er skolens største og viktigste fag. "Norskboka" 1 og 2 er et basisverk som gir innsikt i de sentrale emnene i norskfaget. Verket er skreddersydd for norsk i GLU 1-7. Det er lagt vekt på å tydeliggjøre sammenhengene mellom teori og praksis, og mellom lærestoff og lærerarbeid.

Bind 1 tar for seg overgangen fra barnehage til skole, den tidlige lese- og skriveutviklinga, ABC-bøker, arbeidsmåter i skriftspråksopplæringa på småskoletrinnet, fonologi, morfologi, syntaks, norsk som andrespråk, tale og skrift og språknormering. Bind 1 konsentrerer seg altså først og fremst om språklige emner.

Forfatterne har omfattende erfaring både som norsklærere, lærerutdannere og forskere, og dette setter sitt tydelige preg på dette solide verket. Redaktører er Hilde Traavik og Benthe Kolberg Jansson. Øvrige bidragsytere i bind 1 er Tuva Bjørkvold, Anne Marit Danbolt, Jan K. Hognestad, Anne Høigård, Kirsten Palm, Dagrun Skjelbred og Gro Ulland.

"Kapitlene er gjennomgående meget velskrevne, med god veksling mellom fagteori, didaktisk diskusjon og metodiske eksempler"
Audhild Nedberg, Norsklæreren

GLU 1-7-LÆRERE OM NORSKBOKA 1:
"Svært velskriven. Blandar fint teori og didaktikk."
Petter Bjellås, høgskolelektor i norsk ved Høgskolen i Telemark

"God bok både for lærerstudenter og forelesere. Anbefales!"
Gunhild Tveit Randen, førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Hedmark

"De teoretiske framstillingene er grundige og knytter an til praksis på en måte som viser lærerstudentene hvorfor dette er viktig kunnskap."
Eva Michaelsen, førstelektor i norsk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

"Dei språklege emna er framstilte på ein forståeleg og pedagogisk måte, slik at studentane både vil greia å setja seg inn i emna, og forstå kvifor dei skal læra dette."
Hege Myklebust, Høgskolelektor norsk ved Høgskolen Stord/Haugesund

Fakta