Min side Kundeservice Gavekort – en perfekt gave Registrer deg

Citizens YF

engelsk for teknologi- og industrifag vg1

Citizens YF Teknologi- og industrifag er et yrkesrettet læreverk i engelsk for Teknologi- og industrifag, LK20. Målet har vært å lage et læreverk der yrkesretting brukes som et middel til å stimulere elevenes engasjement i engelskfaget. Les mer

939,-
Paperback
Sendes innen 3 virkedager
Citizens YF Teknologi- og industrifag er et yrkesrettet læreverk i engelsk for Teknologi- og industrifag, LK20. Målet har vært å lage et læreverk der yrkesretting brukes som et middel til å stimulere elevenes engasjement i engelskfaget. Citizens YF Teknologi- og industrifag har gratis fagrettede elevnettsteder.

Læreboka sammen med nettressursene gir elever og lærere verktøyene de trenger for å lykkes med engelsk vg1 på yrkesfag. Citizens YF Teknologi- og industrifag foreligger som både fysisk og digital lærebok.

Lærebok Citizens YF Teknologi- og industrifag (2023)

Gratis digitale ressurser: Citizens YF Teknologi- og industrifag Elevnettsted (2023)

Pluss-innhold for elever: Citizens YF Teknologi- og industrifag Elevnettsted Pluss (2023)

Digitale ressurser for lærere: Citizens YF Teknologi- og industrifag Lærernettsted (2023)

Digital lærebok: Citizens YF Teknologi- og industrifag Unibok (2023) Epub-format (kommer)

Digital lærebok: Citizens YF Teknologi- og industrifag Brettbok (2023) Pdf-format (kommer)

Elevene skal oppleve at innholdet i Citizens YF Teknologi- og industrifag er relevant og nyttig for dem. Derfor er yrkesretting av stoffet et viktig virkemiddel for å skape engasjement og for å oppfylle målene i læreplanen for engelsk vg1 yrkesfag.

Yrkesrettingen begynner i kapittel 1, Connections, der elevene introduseres for engelsk som globalt arbeidsspråk og møter mennesker som bruker engelsk i sin yrkeshverdag. De får også begynt å jobbe med sentralt vokabular for yrker, utstyr og verktøy innenfor teknologi- og industrifag. Dette skjer ofte i oppgaver kalt «Practise: Workplace vocabulary», som også er gjennomgående i de to yrkesrettede kapitlene.

Temaet for kapittel 2, Careers, er yrker og yrkesutøvelse innenfor helse- og oppvekstfag. Elevene får jobbe grundig med temaer som yrkesstolthet og -identitet, prosedyrer og yrkesetikk, og de får trening i å skrive bl.a. søknadsbrev og instruksjoner.

Kapittel 4, Caution! tar for seg noen av de mest sentrale områdene innenfor yrkesutøvelse i teknologi- og industrifag. Helse-, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen er viet stor plass, og det samme gjelder kommunikasjon. Andre temaer elevene får jobbe med er bl.a. utfordringer knyttet til yrkesutøvere i teknologi- og industrifag som opptrer uetisk («cutting corners»). Dessuten blir vi med når Andrea, en femtenåring fra England, skal lære om ulike yrker i teknologi- og industrifag og finne ut hvilket hun liker best.

I arbeidet med kapitlene i Citizens YF Teknologi- og industrifag og i annen kommunikasjon på engelsk vil elevene ha stor nytte av Vocational Glossary. Dette er yrkesrettede norsk-engelske ordlister med ordforklaringer på engelsk. I Citizens YF Teknologi- og industrifag er det bl.a. lister for temaer som «Machinery, tools and equipment», «Methods and processes», «Occupations» og «On the job».

De tverrfaglige temaene Demokrati og medborgerskap og Livsmestring og folkehelse ligger til grunn for kapitlene Connections, Challenges og Citizens. Med utgangspunkt i elevenes eget liv og med den engelskspråklige verden som ramme, tar Citizens YF Teknologi- og industrifag opp spørsmål som oppleves som aktuelle og relevante og som derfor appellerer. Eksempler på slike temaer er digitalisering og sosiale medier, immigrasjon, klima og miljø, identitet og demokrati.

Hvert av bokas fem kapitler avsluttes med et skrivekurs. I de generelle kapitlene er temaene for disse Paragraphs (kap. 1), Opinion piece (kap. 3) og Five-paragraph essay (kap. 5). I de yrkesrettede kapitlene er temaene Instructions (kap. 2) og Accident report (kap. 4).

«Resources» inneholder kurs om formell og uformell språkbruk og bruk av kilder. Ordlistene i Vocational Glossary og oppgaver til disse er også inkludert i ressursdelen.

Læreverket legger opp til en aktiv elevrolle. Mange av oppgavene involverer samarbeid og utforsking. Elevene får også muligheter til å aktivt fordype seg i temaer de synes er interessante, og til å bruke kunnskap og ferdigheter de har tilegnet seg i nye sammenhenger. Etter mange av tekstene kan elevene gå videre og jobbe med læringsstier kalt EXPLORE på nettstedet citizens.cdu.no. Dette er strukturerte læringsløp med tekst/video/lyd og varierte oppgavesett.

Citizens YF Teknologi- og industrifag skal være et godt læremiddel for alle elever og legger godt tilrette for nivådifferensiering. Dette vises innad i hvert kapittel gjennom variasjon i tekstenes lengde, sjanger og vanskelighetsgrad. Noen av tekstene har «Shortcuts», dvs. en forenklet versjon av teksten med egne oppgaver. Førlesingsoppgaver aktiviserer elevenes bakgrunnskunnskaper, og oppgavene til hver tekst har gjennomgående en progresjon fra forståelse av innhold og språk til refleksjon og egen produksjon. I tillegg finnes utfordrende oppgaver for dem som trenger det, og disse er merket med fargekode.

Språklæring skjer i møte med tekster som engasjerer. Kjerneelementene Språklæring og Kommunikasjon er basis for svært mye av innholdet og oppgavene i lær...

Detaljer

Forlag
Cappelen Damm
Innbinding
Paperback
Språk
Bokmål Nynorsk
Sider
302
ISBN
9788202793715
Utgave
1. utg.
Utgivelsesår
2023
Originaltittel
Citizens YF Unibok
Format
28 x 22 cm
Serie
Citizens

Bla i boka

Kunders vurdering

Oppdag mer

Bøker som ligner på Citizens YF:

Se flere

Logg inn

Ikke medlem ennå? Registrer deg her

Glemt medlemsnummer/passord?

Handlekurv