Grip 1

Arbeidsbok : engelsk

; Pezhman Showghi ; Annelén Takita Aspestrand Stenbakken ; Alicja Gapińska (Illustratør)


GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene for 1.-10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. Les mer
Vår pris
235,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 235,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka


GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene for 1.-10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. For faget engelsk ivaretar verket også forsøkslæreplanen i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO).
GRIP basisfagene!
GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt med variert bruk av foto og tegninger. GRIP 1 Engelsk gir deltakerne basiskunnskaper i faget og dekker

kompetansemålene i grunnskolens læreplan i engelsk etter Kunnskapsløftet (1.-4. trinn), samtidig som mål og perspektiver fra forsøkslæreplanen i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO, modul 1 og modul 2) er ivaretatt. Arbeidsboken er delt i to deler og tematisk tilpasset grunnboken. Boken inneholder en rekke oppgaver som gir elevene trening i å lese, skrive, lytte og snakke engelsk. Keywords, grammatikk og temaer fra grunnboken repeteres i arbeidsboken, og elevene kan løse ulike typer oppgaver. Utvalgte tekster og dialoger fra arbeidsboken er også lest inn, og lydfilene er tilgjengelige på den digitale ressursen.
GRIP digitale ressurser
På verkets nettsted finner du GRIP 1 Engelsk som digital bok, der eleven kan finne støtte i lyd. På nettstedet ligger det også oppgaver til hvert kapittel.
Forfatterne Anne Lise Svendahl Kvam, Pezhman Showghi og Annelén Takita Aspestrand Stenbakken har lang erfaring med undervisning av voksne innvandrere.
Svendahl Kvam underviser i fagene engelsk, norsk og samfunnsfag ved grunnskolen for voksne, Trondheim Voksenopplæringssenter (TROVO).

Showghi underviser også i engelsk ved TROVO.

Aspestrand Stenbakken underviser i fagene engelsk, norsk og samfunnsfag ved Oslo Voksenopplæring, Helsfyr.

Fakta