Makt og menneske

geografi 8

; Petter Haagensen

Makt og Menneske - Geografi 8 handler om menneskets møte med naturen. Gjennom fantastiske bilder, enkle modeller, tydelige illustrasjoner og oppdaterte kart forklarer forfatterne hvordan vi alle er uløselig bundet til den verden vi lever i. Les mer
Vår pris
329,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 329,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Makt og Menneske - Geografi 8 handler om menneskets møte med naturen. Gjennom fantastiske bilder, enkle modeller, tydelige illustrasjoner og oppdaterte kart forklarer forfatterne hvordan vi alle er uløselig bundet til den verden vi lever i.Makt og Menneske stimulerer til kritisk tenkning og refl eksjon. Hvert kapittel åpner med en nøkkelproblemstilling, som elevene forsøker å komme til bunns i gjennom arbeidet med teksten og oppgavene. Kunnskaper og ferdigheter konstrueres og trenes gjennom oppgaverekkene, som alle har en "rød tråd". Vi ønsker at elevene

ikke skal være passive tilhørere, men at de skal delta aktivt i arbeidet med faget!


Verket inneholder:

Elevbøker


Lærerveiledninger

Gratis læringsobjekter på Internett

Fakta

Innholdsfortegnelse


Geografi

*
* * * *

Makt og Menneske Geografi handler om menneskets møte med naturen. Elevene får innsikt i hvordan naturkreftene påvirker oss, og hvordan vi selv påvirker naturen. Gjennom fantastiske bilder, enkelt språk, oppdaterte og historiske kart og tydelige illustrasjoner viser forfatterne hvordan vi alle er uløselig bundet til den verden vi lever i.

Hovedformålet til samfunnsfaget er å bidra til forståelse og oppslutning om grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier, likestilling, aktivt medborgerskap og demokratisk deltakelse. Tittelen på verket, Makt og Menneske, uttrykker et oppriktig ønske om å ta dette hovedformålet på alvor. I geografibøkene er målet at elevene skal trene opp sine grunnleggende ferdigheter, samtidig som de arbeider aktivt med geografifaglig kunnskap og forståelse. Dette er geografi med mennesket i sentrum.

På finner du gratis undervisningsressurser og digitale læringsobjekter knyttet til hvert kapittel i elevboka. Levert av © DnBB AS