Kode 1

informasjonsteknologi 1

; Eirik Solheim ; Petter Bae Brandtzæg ; Terje Sundby (Illustratør)

Kode 1 - alt-i-ett lærebok (2017) til Informasjonsteknologi 1. Læreboken legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene.


Ny utgave av Kode 1, informasjonsteknologi 1 til fagfornyelsen, blir utgitt våren 2021. Les mer
Vår pris
845,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 845,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Kode 1 - alt-i-ett lærebok (2017) til Informasjonsteknologi 1. Læreboken legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene.


Ny utgave av Kode 1, informasjonsteknologi 1 til fagfornyelsen, blir utgitt våren 2021.

Kode 1 er en ny lærebok skrevet for Informasjonsteknologi 1, programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. Denne læreboken dekker hele læreplanen i Informasjonsteknologi 1 på Vg2 med bruk av HTML5, CSS (grid og flexbox) og Firebase. Boka dekker kompetansemålene til de tre hoveddelene: Digital samtid, Nettsteder og multimedier og Databaser.


Kode 1 med HTML5, CSS: Grid, Flexbox og Firebase

Kode 1 legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene. Hvert kapittel starter med en oversikt over kompetansemålene i læreplanen, og avsluttes med et oppsummerende sammendrag. Teorien er bygd opp med forklarende tekst, kode og eksempler som belyser teorien. I denne læreboken har vi lagt vekt på at elevene raskt skal komme i gang med å lage nettsider. Etter hvert delkapittel finner du derfor flere Prøv selv-oppgaver. Løser eleven disse oppgavene får de god trening i å lage nettsider. Stikkordregister og læreplanen til Informasjonsteknologi 1, har vi plassert sist i læreboka.


Kapitlene som omhandler Digital samtid tar opp dagsaktuelle problemstillinger om muligheter, konsekvenser og trusler som er relevante for elevenes forhold til informasjonsteknologi. Til hovedområdet om databaser i læreplanen har vi brukt Firebase som teknologi fra Google. Elevene lærer å utvikle og publisere dynamiske nettsteder i tråd med læreplanen. Vi legger til rette for gratis webpubliseringsløsning, noe som gjør skolene uavhengige av egne webtjenere for publisering av elevarbeid.


Kode elevnettsted med kodeeditor:

Elevnettstedet kode.cdu.no inneholder en Kodeeditor. I det venstre vinduet i Editoren skrives og redigeres HTML-kode. I det høyre vinduet vises nettsiden. Nettstedet inneholder flere relevante oppgaver, løsningsforslag, mediefiler og kodeeditoren.

Lærernettsted gir deg som lærer forslag til årsplan og tips til undervisningen. Programvare for gjennomføring av faget er gratis.


kode.cdu.no


Kode Lærernettsted inneholder:


Forslag til årsplan og ukeplan

Oppgavebank

Koden fra Eksemplene i læreboka

Digital utgave av læreboka (Brettboka)

PowerPoint-presentasjoner til undervisningen


Komponenter

Lærebok, alt-i-ett

Elevnettsted, åpent og gratis, med kodeeditor

Lærernettsted, gratis lisens

Brettbok - digital utgave av læreboka

Fakta

Bla i boka