Kode 1

informasjonsteknologi 1

; Eirik Solheim ; Petter Bae Brandtzæg ; Terje Sundby (Illustratør) ; Einar Lunde (Bidragsyter) ; Torgeir Waterhouse (Bidragsyter)

Kode 1 er en ny lærebok skrevet for Informasjonsteknologi 1, programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. Læreboken dekker hele læreplanen i Informasjonsteknologi 1 på Vg2/Vg3 med bruk av HTML5, CSS og Firebase. Les mer
Vår pris
845,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 845,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Kode 1 er en ny lærebok skrevet for Informasjonsteknologi 1, programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. Læreboken dekker hele læreplanen i Informasjonsteknologi 1 på Vg2/Vg3 med bruk av HTML5, CSS og Firebase. Boka dekker kompetansemålene til de tre hoveddelene: Digital samtid, Nettsteder og multimedier og Databaser.


Teorien er bygd opp med forklarende tekst, kode og eksempler som belyser teorien. Vi har vi lagt vekt på at elevene raskt skal komme i gang med kodingen. Etter hvert delkapittel finner du derfor flere Prøv selv-oppgaver. Løser eleven disse oppgavene får de god trening i å programmere. Stikkordregister og læreplanen, har vi plassert sist i læreboka.


Informasjonsteknologi 1 med HTML5, CSS og Firebase

Kode 1, med HTML5, CSS og Firebase, legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene. Hvert kapittel starter med en oversikt over kompetansemålene i læreplanen og avslutter med kortfattede sammendrag.


Elevene kommer raskt i gang med å bygge nettsider

Teorien til kapitlene om utvikling av nettsteder med HTML og CSS er bygd opp med forklarende tekst, kode og eksempler som belyser teorien. I denne læreboken har vi lagt vekt på at elevene raskt skal komme i gang med å lage nettsider. Etter hvert delkapittel finner du derfor flere prøv selv-oppgaver. Løser eleven disse oppgavene får de god trening i å lage nettsider. Kapitlene som omhandler Digital samtid tar opp dagsaktuelle problemstillinger om muligheter, konsekvenser og trusler som er relevante for elevenes forhold til informasjonsteknologi. Stikkordregister og læreplanen til Informasjonsteknologi 1, har vi plassert sist i læreboka.


Databaser

Til hovedområdet om databaser i læreplanen har vi brukt Firebase som teknologi fra Google. Elevene lærer å utvikle og publisere dynamiske nettsteder i tråd med læreplanen. Vi legger til rette for webpubliseringsløsning, noe som gjør skolene uavhengige av egne webtjenere for publisering av elevarbeid.


Kodeeditoren

Elevnettstedet kode.cdu.no inneholder en Kodeeditor. I det venstre vinduet i Editoren skrives og redigeres HTML-kode. I det høyre vinduet vises nettsiden.


Elev- og lærerressurser til Kode 1

Nettstedet inneholder flere relevante oppgaver, løsningsforslag, mediefiler og kodeeditoren. Lærernettsted gir deg som lærer forslag til årsplan og tips til undervisningen. Programvare for gjennomføring av faget er gratis.


Kode Lærernettsted inneholder:


Forslag til årsplan og ukeplan

Oppgavebank

Koden fra Eksemplene i læreboka

Digital utgave av læreboka (Brettboka)

PowerPoint-presentasjoner til undervisningen


Komponenter

Lærebok, alt-i-ett

Elevnettsted, åpent og gratis

Lærernettsted, gratis lisens

Brettbok - digital utgave av læreboka

Fakta