Sinus X

lærebok i matematikk : studiespesialiserende program

; Odd Orskaug ; Audhild Vaaje ; Finn Hanisch ; Per Ragnar Møkleby (Illustratør) ; Terje Sundby (Illustratør) ; Tore Oldervoll (Illustratør)

Boka er skrevet etter læreplanen for kurset matematikk X. Det er et tilleggskurs for elever som tar kurset R1 i Vg2.

Hva er spesielt med denne boka?

Denne boka inneholder mye matematikk som de fleste lærere har lite erfaring med i den videregående skolen. Les mer
Vår pris
735,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 735,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Boka er skrevet etter læreplanen for kurset matematikk X. Det er et tilleggskurs for elever som tar kurset R1 i Vg2.

Hva er spesielt med denne boka?

Denne boka inneholder mye matematikk som de fleste lærere har lite erfaring med i den videregående skolen.

Stoffet er spesielt tilpasset progresjonen i R1 slik at elevene i størst mulig grad skal ha utbytte av begge kursene (R1 og X).

I tallteori arbeider elevene med de hele tallene. De lærer mange fine matematiske metoder fra den gamle greske matematikken og lærer å løse aktuelle praktiske problemer med

slike metoder. Elevene får også god innsikt i hvordan disse metodene har fått en renessanse innenfor datateknologien.

I statistikkdelen arbeider elevene videre med den sannsynlighetsregningen som elevene har lært i R1. Vi legger vekt på at elevene skal utføre egne statistiske undersøkelser.

Når elevene lærer om komplekse tall, utnytter denne boka det de kan om vektorregning.

Det vil styrke forståelsen innenfor begge feltene. Arbeidet med de komplekse tallene forbedrer den kunnskapen om algebra som elevene har fra 1T og R1.


Teoridelen er oppbygd på samme måten som i grunnbøkene i Sinus-serien. Oppgavedelen er som i de nye oppgavesamlingene coSinus.


Komponenter

Lærebok med teoridel foran og oppgavedel bak

Elevnettsted, gratis

lærernettstedet Omkring Sinus, lisensbelagt

Brettbok-utgave


Oppgavedelen er tredelt. Den første delen heter «Øv mer» og er ordnet etter delkapitler. De to andre delene heter «Oppgaver uten hjelpemidler» og «Oppgaver med hjelpemidler». Her finner vi eksamensoppgaver fra henholdsvis del 1 og del 2 samt andre liknende øvingsoppgaver. Disse oppgavene er ikke ordnet etter delkapitler, men de er markert på en slik måte at vi lett kan finne ut hvilke oppgaver elevene kan løse til enhver tid.


Gratis fagnettsted for elever

Det er utviklet et nytt fagnettsted for Sinusverket. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som grunnbøkene. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere.

Fakta

Innholdsfortegnelse


Boka er skrevet etter læreplanen for kurset matematikk X. Det er et tilleggskurs for elever som tar kurset R1 i Vg2.


Komponenter
* lærebok med teoridel foran og oppgavedel bak
* gratis fagnettsted for elever og lærere

Hva er spesielt med denne boka?
* Denne boka inneholder mye matematikk som de fleste lærere har lite
undervisningserfaring med i den videregående skolen.
* Stoffet er spesielt tilpasset progresjonen i R1 slik at elevene i størst mulig grad skal ha
utbytte av begge kursene (R1 og X).
* I tallteori arbeider elevene med de hele tallene. De lærer mange fine matematiske metoder
fra den gamle greske matematikken og lærer å løse aktuelle praktiske problemer med
slike metoder. Elevene får også god innsikt i hvordan disse metodene har fått en
renessanse innenfor datateknologien.
* I statistikkdelen arbeider elevene videre med den sannsynlighetsregningen som elevene
har lært i R1. Vi legger vekt på at elevene skal utføre egne statistiske undersøkelser.
* Når elevene lærer om komplekse tall, utnytter denne boka det de kan om vektorregning.
Det vil styrke forståelsen innenfor begge feltene. Arbeidet med de komplekse tallene
forbedrer den kunnskapen om algebra som elevene har fra 1T og R1.

Teoridelen er oppbygd på samme måten som i grunnbøkene i Sinus-serien. Oppgavedelen er som i de nye oppgavesamlingene coSinus.

Gratis fagnettsted for lærere og elever!
Det er utviklet et nytt fagnettsted for Sinusverket. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som grunnbøkene. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere. Det er lagt ut passordbelagte lærersider på sinus.cappelen.no. Levert av © DnBB AS