Nye makt og menneske 10

samfunnskunnskap

Nye Makt og Menneske er samfunnsfagsverket som gir ungdommer den kunnskapen og forståelsen de trenger for å mestre det komplekse samfunnet de er en del av.


Læremiddelet har:


oppgavestoff som krever en utforsker
både narrative tekster og fagtekster
mange bilder og illustrasjoner som levendegjør faget
grafikk og kart som støtter tekstforståelsen
ordforklaringer i marg
Nye Makt og Menneske har fått anerkjennelse av lærebokforskere på at tekstene utvikler demokratisk kompetanse knyttet til kritisk tenkning og demokratisk praksis. Les mer
Vår pris
349,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 349,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Nye Makt og Menneske er samfunnsfagsverket som gir ungdommer den kunnskapen og forståelsen de trenger for å mestre det komplekse samfunnet de er en del av.


Læremiddelet har:


oppgavestoff som krever en utforsker
både narrative tekster og fagtekster
mange bilder og illustrasjoner som levendegjør faget
grafikk og kart som støtter tekstforståelsen
ordforklaringer i marg
Nye Makt og Menneske har fått anerkjennelse av lærebokforskere på at tekstene utvikler demokratisk kompetanse knyttet til kritisk tenkning og demokratisk praksis.
Den nye læreplanen vektlegger eleven som utforsker. Tekster, illustrasjoner og oppgaver i NYE Makt og Menneske ivaretar dette.


Det er digitale lærerveiledninger med pp-presentasjoner, tilleggsstoff, kopieringsoriginaler og tavlebok til hver komponent.


I Nye Makt og Menneske 10 Samfunnskunnskap får elevene øvelse i å se at de fleste store samfunnsspørsmålene er sammensatte og kompliserte, og at det er viktig å se saker fra ulike ståsteder og med ulike perspektiver. I den store informasjonsflommen elevene utsettes for, må de øves i å få et filter mot feil og usannheter. Kunnskap om hva som skal til for at et samfunn er demokratisk, og om samfunnsøkonomi som er viktig for å forstå hvordan forskjellige typer samfunn fungerer. Menneskerettigheter og fordeling av ressurser lokalt og globalt er sentrale temaer.


Boka inneholder også fagstoff om:


hva et demokrati er, og hva som skal til for at et samfunn kan kalles et demokrati
hva som kjennertenger et levedyktig samfunn med bærekraftig utvikling
menneskerettigheter
forbruk og konsekvenser av økende forbruk
samfunnsøkononomi, nasjonalt og globalt
Både lærere og elever rapporterer at oppsummeringene på slutten av hvert kapittel er svært gode og nyttige.

Fakta

Bla i boka