Makt og menneske

samfunnskunnskap 8

; Tone Aarre

Makt og Menneske - Samfunnskunnskap 8 dreier seg om hvordan vi mennesker lever sammen i et fellesskap, og hvordan vårt samfunn er bygd opp og blir styrt. En viktig del av fagområdet kretser omkring bokas tittel Makt og Menneske. Les mer
Vår pris
339,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 339,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Makt og Menneske - Samfunnskunnskap 8 dreier seg om hvordan vi mennesker lever sammen i et fellesskap, og hvordan vårt samfunn er bygd opp og blir styrt. En viktig del av fagområdet kretser omkring bokas tittel Makt og Menneske. Elevene lærer hvordan de blir påvirket av kreft ene i samfunnet og hvordan de selv kan være med på å påvirke dem.


Dette er ikke en bok som beskriver samfunnet fra utsiden, men en bok der samfunnet får slippe til og fortelle fra innsiden.


Vi har tatt samtidens dramatiske hendelser på alvor. Makt og menneske er skreddersydd for de utfordringene vi møter i skolen i dag, både når det gjelder aktuelt fagstoff og nye læreplaner.


Verket inneholder:

Elevbøker


Lærerveiledninger

Gratis læringsobjekter på Internett

Fakta

Innholdsfortegnelse


Samfunnskunnskap

*
* * * *

Makt og Menneske Samfunnskunnskap dreier seg om hvordan vi mennesker lever sammen i et fellesskap, og hvordan vårt samfunn er bygd opp og blir styrt. En viktig del av fagområdet kretser omkring bokas tittel Makt og Menneske. Elevene lærer hvordan de blir påvirket av kreftene i samfunnet og hvordan de selv kan være med på å påvirke.

Dette er ikke en bok som beskriver samfunnet fra utsiden, men en bok der mennesker får slippe til og forteller fra innsiden. Vi har lagt vekt på at tekst, oppgaver og bilder skal styrke hverandre gjensidig, og stimulere til undring og opplevelse. Oppgavene gir elevene mulighet til hele tiden å arbeide aktivt med fagstoffet.

Vi har tatt samtidens dramatiske hendelser på alvor. Makt og Menneske er skreddersydd for de utfordringene vi møter i skolen i dag, både når det gjelder aktuelt fagstoff og nye læreplaner. Samfunnskunnskap blir ofte sett på som en fagdisiplin som «rommer alt». Det er riktig at faget og disiplinen spenner over et uvanlig stort spekter av emner. Det skal være rom for de store diskusjonene i samfunnskunnskap. Likevel har vi i disse bøkene forsøkt å konsentrere oss om disiplinens kjerneområder.

På www.dammskolen.no finner du gratis undervisningsressurser og digitale læringsobjekter knyttet til hvert kapittel i elevboka. Levert av © DnBB AS