Høvdingen

om Snorre Sturlasons liv og virke

John Ole Askedal (Redaktør) ; Klaus Johan Myrvoll (Redaktør)

Islendingen Snorre Sturlason er en av de største nordiske åndspersonligheter noensinne. Når germansk mytologi er kjent for ettertiden som nordisk mytologi, skyldes det Snorres Edda, skrevet som en fullt utmeislet veiledning til den gamle nordiske versekunst. Les mer
Vår pris
298,-

(Innbundet)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Innbundet
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Innbundet
Legg i
Vår pris: 298,-

(Innbundet)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Om boka

Islendingen Snorre Sturlason er en av de største nordiske åndspersonligheter noensinne. Når germansk mytologi er kjent for ettertiden som nordisk mytologi, skyldes det Snorres Edda, skrevet som en fullt utmeislet veiledning til den gamle nordiske versekunst. Snorres historie om de gamle norske konger - kjent som Heimskringla etter innledningsordene "Kringla heimsins" - er et hovedverk i middelalderens europeiske historieskrivning og ble et fundament for norsk nasjonsbygging. Denne boken bygger på seminaret om Snorre Sturlason den 4.-6. november 2005 i serien Humanistisk seminar. Noen av bidragene omhandler Snorres liv og litterære virke, andre er viet den rike norske lærdomstradisjonen i norrøn filologi eller gir kulturhistoriske perspektiver på Snorre og Europa og den europeiske romantikk. Bidragsytere: Eyvind Fjeld Halvorsen, Vésteinn Ólason, François-Xavier Dillmann, Asbjørn Aarnes, Rolf Vige, Lars Roar Langslet, Gunnhild Røthe, Johannes Gjerdåker, Klaus Johan Myrvoll, Jon Gunnar Jørgensen, Steingrímur Njálsson og John Ole Askedal.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

To norske veivisere i den norrøne litteraturen: Hallvard Lie og Hallvard Magerøy

Snorri Sturluson - tiden, mannen og verket

Frankrike og den nordiske fortida - dei fyrste bolkane av nyoppdaginga

Snorre Sturlason i tid og myte

Omkring Halvdan Svartes gravferd

Harald Hårfagre og samefolket - et sagamysterium

Snorre og Hellig Olav

Om forteljemåten til Snorre Sturlason og om Selsbanetåtten

Snorre som hagiograf: helgenkongen og hårfagreideologien

Tradisjon og konstruksjon i Snorres Háttatal

Snorre i norsk nasjonsbygging

Snorre i skolen

Språklig kulturutveksling over havet i norrøn tid

Bokens bidragsytere