Brann- og eksplosjonsvernloven ; Forskrift om brannforebygging : av 17. desember 2015 nr. 1710 (i kraft 1. desember 2016)

(lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver) av 14. juni 2002 nr. 20 : med endringer, sist ved lov av 6. desember 2019 nr. 1658 (i kraft 1. januar 2020)

Norge (Bidragsyter)

Brann- og eksplosjonsvernloven m/forskrift om brannforebygging - med endringer, sist ved lov av 6. desember 2019 nr. 1658 (i kraft 1. januar 2020) Les mer
Vår pris
69,-

(Paperback)
Leveringstid: Kommer til lager 31.01.20

Vår pris: 69,-

(Paperback)
Leveringstid: Kommer til lager 31.01.20

Om boka

Brann- og eksplosjonsvernloven m/forskrift om brannforebygging - med endringer, sist ved lov av 6. desember 2019 nr. 1658 (i kraft 1. januar 2020)

Fakta