Integreringsloven

og voksnes rett til opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A og voksenopplæringsloven

Øystein Stette (Redaktør)

Boka inneholder lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) med merknader fra for arbeidene knyttet opp mot hver paragraf. Vi har også tatt inn lovspeil, slik at man kan sammenligne bestemmelsene fra tidligere lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) med bestemmelsene i den nye loven. Les mer
Vår pris
436,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 436,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Om boka

Boka inneholder lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) med merknader fra for arbeidene knyttet opp mot hver paragraf. Vi har også tatt inn lovspeil, slik at man kan sammenligne bestemmelsene fra tidligere lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) med bestemmelsene i den nye loven.
Ny forskrift til integreringsloven (integreringsforskriften) som trådte i kraft samtidig er også tatt med i boka i tillegg til opplæringslovens kapittel 4A om voksnes rett til opplæring med merknader og Utdanningsdirektoratets tolkningsuttalelser, samt voksenopplæringsloven som også har store endringer fra 01.01.2021.

Fakta