Lærebok i bedriftsskatterett

; Roy K. Kristensen

Lærebok i bedriftsskatterett gir en bred og oversiktlig innføring i skatterett for næringsdrivende. Boken behandler alle sentrale regler for bedriftsbeskatningen og redegjør for forholdet mellom regnskap og skatt. Les mer
Vår pris
389,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

Vår pris: 389,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

Om boka

Lærebok i bedriftsskatterett gir en bred og oversiktlig innføring i skatterett for næringsdrivende. Boken behandler alle sentrale regler for bedriftsbeskatningen og redegjør for forholdet mellom regnskap og skatt. Innen selskapsbeskatningen belyses bl.a. skattereglene for aksjeselskaper, aksjonærer og deltakere i deltakerbeskattede selskaper. Juridiske spørsmål blir grundig gjennomgått, og boken har mange praktiske eksempler og oppgaver med løsning. Blant annet gjennomgås en rekke dommer fra Høyesterett og også avgjørelser fra EF-domstolen og EFTA-domstolen. Satser, beløpsgrenser mv. er basert på skattevedtaket for 2019.
Boken er velegnet som hjelpemiddel til både jusstudier og økonomistudier; i tillegg vil den være nyttig for næringsdrivende og andre praktikere.

Fakta

Hvordan lese denne e-boka?