Norsk bedriftsskatterett

; Eivind Furuseth ; Sanaz Ormaz Ferdowsi ; Ole Gjems-Onstad

Norsk bedriftsskatterett, som nå foreligger i tiende utgave, er en omfattende og relativt fullstendig fremstilling av bedriftsbeskatningen i Norge til bruk for praktikere og videregående studenter.
Ny utgave 2018!
Bokens primære siktemål er å gjøre skatterådgivere og ansatte i ligningsetaten bedre kvalifisert i sin omgang med regelverket. Les mer
Vår pris
1019,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

Vår pris: 1019,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Kindle

Om boka

Norsk bedriftsskatterett, som nå foreligger i tiende utgave, er en omfattende og relativt fullstendig fremstilling av bedriftsbeskatningen i Norge til bruk for praktikere og videregående studenter.
Ny utgave 2018!
Bokens primære siktemål er å gjøre skatterådgivere og ansatte i ligningsetaten bedre kvalifisert i sin omgang med regelverket. Leseren blir med på en bred, dyptpløyende og ajourført gjennomgang av den skatterett som møter det norske næringsliv.
Her behandles blant annet reglene om avskåret rentefradrag mellom nærstående, reglene om skattemessig kontinuitet ved arv og gave, skattemessig gjennomskjæring, reglene om deltakerlignede selskap og internasjonal skatterett.
Mens Ole Gjems-Onstad har stått bak de første åtte utgavene av boken, er de to siste utgavene ajourført og oppdatert av Benn Folkvord, Eivind Furuseth og Sanaz Ormaz Ferdowsi.
Forfatterne har en rekke steder i fremstillingen kritiske kommentarer til utformingen av norsk bedriftsbeskatning. Dette gjør boken mer levende, og det blir lettere å forstå konsekvensene av reglene. Gjennom utformingen er det også skilt mellom hovedlinjer og tekniske detaljer.

Fakta

Hvordan lese denne e-boka?