Metode og dataanalyse - Geir Gripsrud

Metode og dataanalyse

beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP : oppgavesamling

; Ragnhild Silkoset

Denne oppgavesamlingen er skrevet til hovedboken Metode og dataanalyse. Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP (2010) og består av flervalgsoppgaver og «minicase» hentet fra aktuelle nyheter. Oppgavene tar utgangspunkt i sentrale utfordringer bedrifter står overfor innen ledelse, revisjon, finans, økonomi, markedsføring, IT og strategi. Les mer
Vår pris
509,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 509,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Denne oppgavesamlingen er skrevet til hovedboken Metode og dataanalyse. Beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP (2010) og består av flervalgsoppgaver og «minicase» hentet fra aktuelle nyheter. Oppgavene tar utgangspunkt i sentrale utfordringer bedrifter står overfor innen ledelse, revisjon, finans, økonomi, markedsføring, IT og strategi.

Boken gir en grundig og praktisk rettet repetisjon av stoffet i hovedboken og reflekterer både de enkle og de mer ambisiøse læringsmålene i metodepensum. I likhet med hovedboken er oppgavesamlingen særlig rettet mot studenter innen bedriftsøkonomi, administrasjon og markedsføring og benytter det nye analyseverktøyet JMP.

Boken er en oppdatert og utvidet utgave av Metode og dataanalyse - med fokus på beslutninger i bedrifter.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Høyskoleforl.
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 248
ISBN: 9788276348651
Utgave: 2. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

SERIE:
VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord
Fagretninger

Organisering av kapitleneOppgaver fra kapitlene
Kapittel 1 Metode og vitenskapsteori
1. Minicase: Fordomsfull dissens


Kapittel 2 Forskningsprosess og problemformulering
Case 1: Cure

Case 2: Grandipose

2. Minicase: Statoil lover null skade

3. Minicase: SAS og prisstrategi

4. Minicase: Fire faktorer øker sjansen for utbrenthet


Kapittel 3 Undersøkelsesdesign
Case 1: Cure

Case 2: Grandipose

5. Minicase: Great place to work


Kapittel 4 Sekundærdata og observasjonsdata
Case 1: Cure

Case 2: Grandipose

6. Minicase: Bjones Ridesenter

7. Minicase: VGs matbørs

8. Minicase: Mystery Shoppers raider bankene


Kapittel 5 Kvalitative metoder
Case 1: Cure

Case 2: Grandipose

9. Minicase: Leger boikotter fritt sykehusvalg

10. Minicase: Redningsselskapet


Kapittel 6 Spørreskjemaundersøkelser
Case 1: Cure

Case 2: Grandipose

11. Minicase: Feil prisvekst - renten for lav

12. Minicase: Pasienterfaringer i norske sykehus - endringer over tid?


Kapittel 7 Utvalgstyper og utvalgsstørrelser
13. Minicase: - Har løyet på oss et overskudd


Kapittel 8 Enkle analyseteknikker
Case 1: Cure

Case 2: Grandipose

14. Minicase: Superbedriftenes nøkkel til suksess

15. Minicase: Norge ned fra miljøtronen

16. Minicase: Tallenes tale


Kapittel 9 Hypotesetesting
Case 1: Cure

Case 2: Grandipose

17. Minicase: Kvinnelige sjefer taper lønnskampen


Kapittel 10 Regresjonsanalyse
Case 1: Cure

Case 2: Grandipose

18. Minicase: Ser på IT som ren kostnad

19. Minicase: Ikke all tv-reklame er god tv-reklame


Kapittel 11 Segmentering og clustering
20. Minicase: Hotellclusters


Kapittel 12 Faktoranalyse
Case 1: Cure

Case 2: Grandipose


Kapittel 13 Rapportering
Case 1: Cure

Case 2: GrandiposeCase
Case 1: Cure
Turnover blant ansatte ved helseforetaket Cure

Spørreskjemaundersøkelse for ansatte ved Cure helseforetak

Datamatrise

Skala


Case 2: Grandipose
Nyansettelser hos GRANDIPOSE

Datamaterialet


Case 3: Bikuben
Hemmer forkjøpsrettsreglene i BBVbrl prisutviklingen på andelsboliger?

Oppgave

Data


Case 4: PACKMAN
Medlemskap i organisasjonen PACKMAN

Oppgave


Case 5: Kubic Teater
Oppsetningen av Rubics Farger på Kubic Teater

Oppgave


Flervalgsoppgaver


Løsningsforslag
1. Metode og vitenskapsteori

2. Forskningsprosess og problemformulering

3. Undersøkelsesdesign

4. Sekundærdata og observasjonsdata

5. Kvalitative metoder

6. Spørreskjemaundersøkelser

7. Utvalgstyper og utvalgsstørrelser

8. Enkle analyseteknikker

9. Hypotesetesting

10. Regresjonsanalyse

11. Segmentering og clustering

12. Faktoranalyse

13. Rapportering

Minicase
1. Minicase: Fordomsfull dissens

2. Minicase: Statoil lover null skade

3. Minicase: SAS og prisstrategi

4. Minicase: Fire faktorer øker sjansen for utbrenthet

5. Minicase: Great place to work

6. Minicase: Bjones Ridesenter

7. Minicase: VGs matbørs

8. Minicase: Mystery Shoppers raider bankene

9. Minicase: Leger boikotter fritt sykehusvalg

10. Minicase: Redningsselskapet

11. Minicase: Feil prisvekst - renten for lav

12. Minicase: Pasienterfaringer ved norske sykehus - endringer

over tid

13. Minicase: - Har løyet på oss et overskudd

14. Minicase: Superbedriftenes nøkkel til suksess

15. Minicase: Norge ned fra miljøtronen - Slaktes for naturvern

og overfiske

16. Minicase: Tallenes tale

17. Minicase: Kvinnelige sjefer taper lønnskampen

18. Minicase: Ser på IT som ren kostnad

19. Minicase: Ikke all tv-reklame er god tv-reklame

20. Minicase: Hotellclusters


Case
Case 1: Cure

Case 2: Grandipose

Case 3: Bikuben

Case 4: PACKMAN

Case 5: Kubic Teater

Flervalgsoppgaver :