Statistisk dataanalyse på 1-2-3

<![CDATA[<em>Statistisk dataanalyse på 1-2-3</em> gir studenter et godt og enkelt verktøy til å tolke og formidle resultater fra statistiske dataanalyser.
- Hvorfor er ikke alltid gjennomsnittet et godt mål på hva som er typisk?<br>- Hvorfor er ikke samvariasjon nødvendigvis det samme som kausalitet (årsak-virkning)?<br>- Hvorfor gir eksperimenter sikrere kunnskap om årsak-virkning enn forskning basert på observasjonsdata?<br>- Hva menes egentlig med at en sammenheng er statistisk signifikant?<br>- Hvordan formidle statistiske resultater til et breiere publikum?<br>- Hvordan kan ikke-statistikere vurdere om det er hold i konklusjonene for en statistisk studie?<br>
Én ting er å forklare svarene på spørsmålene over. Les mer
Vår pris
229,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Vår pris: 229,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

<![CDATA[<em>Statistisk dataanalyse på 1-2-3</em> gir studenter et godt og enkelt verktøy til å tolke og formidle resultater fra statistiske dataanalyser.
- Hvorfor er ikke alltid gjennomsnittet et godt mål på hva som er typisk?<br>- Hvorfor er ikke samvariasjon nødvendigvis det samme som kausalitet (årsak-virkning)?<br>- Hvorfor gir eksperimenter sikrere kunnskap om årsak-virkning enn forskning basert på observasjonsdata?<br>- Hva menes egentlig med at en sammenheng er statistisk signifikant?<br>- Hvordan formidle statistiske resultater til et breiere publikum?<br>- Hvordan kan ikke-statistikere vurdere om det er hold i konklusjonene for en statistisk studie?<br>
Én ting er å forklare svarene på spørsmålene over. Noe ganske annet, er å <em>vise</em> via statistiske analyser av gjenkjennbare data fra virkeligheten hvordan og hvorfor svarene på disse spørsmålene blir som de blir. Det er dette som er bokens pedagogiske idé. <br><br>Boken passer for alle som er interesserte i spørsmålene over, men er spesielt myntet på studenter som i større eller mindre grad lider av tall-, formel- og symbolskrekk.]]>

Fakta

Bla i boka