GeoGebra for lærere - Henning Bueie

GeoGebra for lærere

GeoGebra er den mest utbredte dynamiske matematikkprogramvaren for pedagogisk bruk i skolen. Denne boka gir en lett forståelig innføring i GeoGebra for matematikklærere i ungdomsskolen og den videregående skolen. Les mer
Vår pris
349,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 349,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

GeoGebra er den mest utbredte dynamiske matematikkprogramvaren for pedagogisk bruk i skolen. Denne boka gir en lett forståelig innføring i GeoGebra for matematikklærere i ungdomsskolen og den videregående skolen.

Programvaren blir grundig presentert i boka. Forfatteren gir mange eksempler på bruk av det induktive prinsippet i innlæring av begreper. Et eget kapittel handler om hvordan denne typen programvare kan brukes på eksamen. Til sist er det inkludert en separat oppgavedel som er tilpasset Kunnskapsløftet. Oppgavedelen kan brukes direkte på elever i ungdomsskolen.

GeoGebra for lærere er godt illustrert og delt inn i mange små delkapitler, slik at temaene er lett tilgjengelige. De fleste delkapitlene har øvingsoppgaver direkte knyttet til det presenterte lærestoffet.

- Bogen vil være et godt redskab især for de mange lærere som er uerfarne med brug af GeoGebra, både under forberedelse og i selve undervisningssituationen, når mange elever på en gang beder om konkret hjælp og vejledning. (Mette Andresen, Tangenten 1/2012) -
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 151
ISBN: 9788215018607
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Kapittel 1 Introduksjon
1.1 Teoretisk forankring

1.2 Historikk

1.3 Dynamiske tilnærminger

1.4 Det induktive prinsippet

1.5 Refleksjoner


Kapittel 2 Innføring i GeoGebra
2.1 Generelt om GeoGebra

2.2 Skrivemåte i inntastingsfeltet - syntaks

2.3 Lagring, eksportering og utskrift


Kapittel 3 Funksjonslære
3.1 Punkter og koordinatsystemer

3.2 Tegning av grafer

3.3 Skalere og zoome

3.4 Regne ut funksjonsverdier

3.5 Verditabell

3.6 Finne skjæringspunkter

3.7 Finne toppunkt, bunnpunkt og nullpunkt

3.8 Tangenter

3.9 Derivasjon

3.10 Integrasjon

3.11 Dynamiske tilnærminger til funksjonslære

3.12 Animering av funksjoner

3.13 Animering av integral

3.14 Andre funksjonstyper

3.15 Regresjon


Kapittel 4 Konstruksjon
4.1 Punkt, linje og sirkel

4.2 Konstruksjon av 90° vinkel

4.3 Konstruksjon av 60° vinkel

4.4 Halvering av vinkler

4.5 Nedfelling av normal fra et punkt

4.6 Midtnormal til et linjestykke

4.7 Avsetting av mål

4.8 Konstruksjon av parallell

4.9 Konstruksjon av trekant

4.10 Konstruksjonsforklaring


Kapittel 5 Dynamisk geometri
5.1 Vinkelsummen i en trekant

5.2 Omkrets og areal av rektangel, kvadrat og trekant

5.3 Pytagoras

5.4 Sirkler og trekanter

5.5 Definisjon av sinus, cosinus og tangens

5.6 Arealsetningen

5.7 Enhetssirkelen

5.8 Sinuskurven

5.9 Periferivinkelsetningen


Kapittel 6 Symmetrier, tesseleringer og perspektivtegning
6.1 Speilingssymmetri

6.2 Rotasjonssymmetri

6.3 Parallellforskyvning

6.4 Tesselering

6.5 Perspektivtegning


Kapittel 7 Analytisk geometri med dynamiske geometriverktøy
7.1 Avstandsformelen

7.2 Parabelen

7.3 Kjeglesnitt, hyperbel og ellipse


Kapittel 8 Vektorer
8.1 Vektorer

8.2 Vektorregning

8.3 Skalarproduktet

8.4 Parameterfremstillinger


Kapittel 9 Statistikk
9.1 Histogram

9.2 Søylediagram

9.3 Sentralmål

9.4 Spredningsmål

9.5 Kvartiler og boksplott

9.6 Korrelasjon og regresjonslinje

9.7 Binominalkoeffisient og binomisk fordeling

9.8 Generering av datamateriale


Kapittel 10 GeoGebra og eksamen
10.1 Kunnskapsløftet

10.2 Vurderingsprinsipper

10.3 Eksamensoppgaver, løsninger og vurderingskriterier


Kapittel 11 Oppgavedel
11.1 Utforsking

11.2 Koordinatsystem og algebra

11.3 Funksjoner

11.4 Geometriske figurer

11.5 Vinkler

11.6 Symmetri og speiling

11.7 Ettpunkts perspektivtegning

11.8 Geometriske figurer


Vedlegg
Vedlegg 1 - menyoversikt

Vedlegg 2 - noen Latex-kommandoer


Litteraturliste

Stikkordregister