Statistikk og dataanalyse

Statistikk og dataanalyse gir en innføring i statistikk for studenter innen økonomi og administrasjon. Omfanget kan tilpasses et kurs med 6 til 9 studiepoeng.
Boken gir en grundig, men padagogisk og lettfattelig innføring i statistikk og dataanalyse uten overdreven bruk av matematikk. Les mer
Vår pris
599,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Vår pris: 599,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Statistikk og dataanalyse gir en innføring i statistikk for studenter innen økonomi og administrasjon. Omfanget kan tilpasses et kurs med 6 til 9 studiepoeng.
Boken gir en grundig, men padagogisk og lettfattelig innføring i statistikk og dataanalyse uten overdreven bruk av matematikk.

Boken inneholder et bredt spekter av statistiske tester og metoder, og viser hvordan disse kan utføres ved hjelp av Excel og Statark, og hvordan utskrifter fra et profesjonelt verktøy som SPSS skal tolkes.

I denne 9. utgaven har forfatteren foretatt en rekke justeringer og deler av eksemplene og oppgavene er fornyet.

Et eget arbeidshefte følger læreboken. Her vises i detalj hvordan oppgavene løses ved hjelp av Excek, Statark og SPSS.

Datafilene og Statark kan lastes ned fra bokens nettside:
http://www.universitetsforlaget.no/wenstop

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

Introduksjon


DEL 1 METODE
1 Oversikt

2 Beskrivelse av en stikkprøve

3 Å generalisere fra en stikkprøve

4 Statistisk metode

5 Sannsynlighetsregning

6 Sannsynlighetsfordelinger

7 Hypoteseprøving

8 Ikke-parametriske tester


DEL 2 PARAMETRISK STATISTIKK
9 Normalfordelingen

10 Inferens om gjennomsnitt

11 Kategoriske variabler og normaltilnærmelsen


DEL 3 SAMVARIASJON OG VARIANSANALYSE
12 Korrelasjon

13 Enkel regresjon

14 Multippel regresjon

15 Variansanalyse


DEL 4 AVRUNDING
16 Valg av metode

17 Videre studium av statistikk


DEL 5 APPENDIKS
Appendiks 1 Litteratur

Appendiks 2 Spesielle symboler brukt i boken

Appendiks 3 Tabeller

Stikkord