Intervjuteknikk for journalister - Brynjulf Handgaard

Intervjuteknikk for journalister

Målet med boka er å vise hva som skal til for å gjennomføre et effektivt og virkningsfullt intervju.

Intervjuet, møtet mellom journalist og kilde, er fundamentet i all journalistikk. En ny medievirkelighet, der de journalisten intervjuer er blitt mer profesjonaliserte og publikum mer kritisk, er det nødvendig for en journalist å beherske intervjusituasjonen bedre og ta kontroll over intervjuet. Les mer
Vår pris
589,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 589,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Målet med boka er å vise hva som skal til for å gjennomføre et effektivt og virkningsfullt intervju.

Intervjuet, møtet mellom journalist og kilde, er fundamentet i all journalistikk. En ny medievirkelighet, der de journalisten intervjuer er blitt mer profesjonaliserte og publikum mer kritisk, er det nødvendig for en journalist å beherske intervjusituasjonen bedre og ta kontroll over intervjuet. Det krever både kjennskap til metodikken som presenteres i denne boka og selvsagt at den brukes i praksis.
Selv om boka er skrevet med tanke på journalister og eksemplene er hentet fra norsk medievirkelighet, kan boka også brukes av dem som er interessert i å bli bedre i intervjuteknikk.

"For alle som er nysgjerrige og bruker intervjuet som metode for å tilegne seg mer viten" - Les anmeldelse.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 272
ISBN: 9788205371439
Utgave: 1. utg.
Format: 22 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKAPITTEL 1 INTRODUKSJON
Bokas oppbygning


KAPITTEL 2 HVA ER ET INTERVJU?
Intervjuet som samtale

Det journalistiske intervjuet

Er intervjuet bare et spill?

Intervjuer og de intervjuede

Intervjueren


KAPITTEL 3 HVA ER ET SPØRSMÅL?
Hvorfor enkeltspørsmålene er viktige


KAPITTEL 4 HVILKE FEILTRINN BØR VI UNNGÅ?
Lukkede spørsmål

Fem reaksjoner på lukkede spørsmål

Platte spørsmål

Hvorfor lukker vi spørsmålene?

Ladede spørsmål

Ladede enkeltord

Ledende spørsmål

Overdrivelser

Hva blir konsekvensene?

Journalisten kan bli skurken

Hvorfor stiller vi ladede spørsmål?

Utydelige spørsmål

Lange spørsmål lar intervjupersonen få velge - det enkleste

Politikere utnytter alle muligheter

Hvorfor stiller vi lange spørsmål

Å snuble i enkeltspørsmålene


KAPITTEL 5 HVORDAN DE SKIFTER SPOR
De ljuger sjelden

De mektige gir blaffen

Kunsten å skifte spor

De penser på bekreftelser

De dribler på påstander

De gjentar enkeltord

De utnytter metaforer

Carl I. praktiserer, og Erna protesterer

Vallas forberedte budskap


KAPITTEL 6 HVORDAN SPØRRE?
Spør åpent

Spør tydelig og enkelt

Nøytrale spørsmål - en utfordring

Fokuser, ikke lukk!

Oppsummering


KAPITTEL 7 HVA VIL DU FINNE UT?
Sett deg et mål

Å finne ut - skjerp nysgjerrigheten

A prøve å "ta" noen

Politiet har lært

Fire krav til "noe"

Det uforanderlige interesserer ingen

Dramaturgien legger føringer

Alternative konflikter

Oppsummering


KAPITTEL 8 HVILKET SPOR SKAL DU VELGE?
Beskrivelser i faktaintervjuer

Fortellinger i erfaringsintervjuer

Forklaringer i ekspertintervjuer

Argumenter i meningsintervjuer

En enkel argumentasjonsmodell

Argumentasjonshierarkier

Argumentasjonsrekker

Påstander som hypoteser

Hvordan begynne?

Det vanskelige "hvorfor"

Begynn mjukt

Gjenskap den psykologiske konteksten

Vent med det følsomme


KAPITTEL 9 HVORDAN LYTTE?
Lytting på tre nivåer

Overflatisk lytting

Aktiv lytting

Sensitiv lytting


KAPITTEL 10 HVORDAN KONTROLLERE SPORET?
Styringsspørsmål

Tidsbesparende spørsmål

Korrigerende spørsmål

Redigerende spørsmål

Hvis du sjøl mister sporet

Å takle motspørsmål

Oppfølgingsspørsmål

Let etter nøkkelord

10 mulige oppfølginger

Du sitter ved roret

Oppsummering


KAPITTEL 11 HVORDAN SJEKKE OM, HVA, HVEM, HVOR OG HVORDAN?
HVA er saken?

Å undersøke OM

HVA skal du intervjue om?

HVEM skal du intervjue?

HVOR?

HVORDAN?

Skrevne spørsmål?

Minn deg om det viktigste


KAPITTEL 12 HVORDAN GJENNOMFØRE?
Brifingen

Skap trygghet

Bli kjent med personen, sett deg inn i saken

Kontrakten

Vis varsomhet

Få fakta på plass

Ingen kommentar!

Helst åpne kilder

Nei til forhåndsgodkjenning

Intervjuet

Når noen nekter å svare

Hvis det skjærer seg

Hvis intervjupersonen er i sorg eller sjokk

Hvis intervjupersonen ombestemmer seg

Hvis intervjupersonen dummer seg ut

Ikke bare lede, også speile

Hold døra åpen - avslutningen


KAPITTEL 13 HVOR GÅR DE ETISKE GRENSENE?
Dilemmaene

Etisk - også overfor publikum


KAPITTEL 14 RADIO- OG FJERNSYNSINTERVJUET. FORBEREDELSENE
I studio eller på location?

Situasjoner som gir mening

Direkte eller i opptak?

Fortellerposisjonen

Bildenes tyranni - Gåingens forbannelse

Stol på intervjuet - eller beveg deg

De ulike posisjonene

Intervjuerrollen

De tekniske virkemidlene

Lyden som virkemiddel

Rommet som virkemiddel

Hvor direkte?

Kameraføringen

Bevegelse som virkemiddel


KAPITTEL 15 RADIO- OG FJERNSYNSINTERVJUET. GJENNOMFØRINGEN
Brifingen

Få fakta på plass

Inspirer, ikke instruer

Åpningen

Glem kamera, dropp småordene

Hvordan avbryte?

Hvordan avslutte?

Kvalitetssikringen

Etterarbeidet

Gode og dårlige klipp

Struktureringen

De gode radio- og fjernsynsintervjuene


KAPITTEL 16 DEN GODE INTERVJUER
Det gode intervju

Den gode intervjuperson

Den gode intervjuer

Øvingsmetoder

Håndverkeren og geniet


LITTERATUR OG KILDER

STIKKORD