Krimjournalisten - Bjarne Kvam

Krimjournalisten

Krimjournalister skal være samfunnets fremste forsvarere av rettssikkerheten - ikke ulver som jager byttet i blodtåke.


Krimjournalisten gir en grundig innføring i det vanskelige, men spennende arbeidet krimjournalistikk er. Les mer
Vår pris
479,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 479,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Krimjournalister skal være samfunnets fremste forsvarere av rettssikkerheten - ikke ulver som jager byttet i blodtåke.


Krimjournalisten gir en grundig innføring i det vanskelige, men spennende arbeidet krimjournalistikk er. En lang rekke kjente kriminalsaker er utgangspunktet for en detaljert gjennomgang av krimjournalistens hverdag. Etiske dilemma blir grundig beskrevet, og vanskelige ord og uttrykk blir nøye forklart.


Boken drøfter grunnleggende samfunnsspørsmål som rettssikkerheten og identifisering av personer som blir involvert i kriminalsaker. Forfatteren argumenterer for at pressen er samfunnets fremste rettssikkerhetsgaranti, og at identifisering av siktede/tiltalte personer kan være positivt både for den anklagede og for samfunnet.


Boken er skrevet for studenter og alle som har arbeidet i politi- og rettssystemet, samt personer som har befatning med krimjournalistikk. Den bør også være av interesse for folk som er opptatt av pressens rolle i samfunnet.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Høyskoleforl. / IJ-forlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 259
ISBN: 9788271472290
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger
ÐÏࡱá>þÿ 02þÿÿÿ/ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Á9 ð¿+bjbjýÏýÏ((Ÿ¥Ÿ¥+ÿÿÿÿÿÿl$¸
¸
¸
¸
Ä
$$ঙ
ô
ô
ô
ô
ô
ô
ô
$= ]n,ô
ô
ô
ô
ô
,°ô
ô
A°°°ô

ô
°ô
°V°ô
è
@“¦»ÃÂ$”¸
.0W0‡Ë^RË°$$ÙForord 11 Kap. 1. Rettssikkerhet 17 1.1 Apenhet er garantien 19 1.2 Mange begrensninger 26 1.3 Ikke bare for siktede 27 1.4 Trygghet i det offentlige rom 28 1.5 Ødeleggende anklager 33 1.6 Løgn ogsannhetom hverandre 35 1.7 Avhengig av mange forhold 38 Kap. 2. Arbeidsdagen 39 2.1 Skipets arbeid 43 2.2 Sjekkerundene: trål og presisjon 43 2.3Telefonlisten 47 2.4 Saksoversikten 47 2.5 Politiradioen / tips 48 2.6 Kontroll på dommene 48 2.7 Utrykning, på ulykkesstedet 51 Kap. 3. Drapsutrykning 55 3.1 Fra Hedrum til Baneheia 57 3.2Melding om drap 59 3.3 Hensynet til etterforskningen 65 3.4 Minnestund og begravelse 67 3.5 Oppfølgingen 68 Kap. 4. Straffesakskjeden 71 4.1 Forbrytelser og forseelser 75 4.2 Anmeldelse, påtalebegjæring 75 4.3 Mistanke 77 4.4 Siktelse 78 4.5 Pågripelse, innbringelse 80 4.6 Forsvareren 81 4.7 Varetektsfengsling, i forhørsretten 82 4.8 Referatforbud og fotoforbud 86 4.9 Etterforskning 88 4.10 Sakkyndige 93 4.11 Rettsmedisin 94 4.12 Bistandsadvokat 98 4.13 Henleggelse 98 4.14 Konfliktråd 99 4.15 Straff: påtaleunnlatelse 99 4.16 Straff: bøter, forelegg 100 4.17 Dom i forhørsretten 101 4.18 Tiltale 101 4.19 Rettssak, hovedforhandling 103 4.20 Dom 109 4.21 Straff: Fengsel, betinget, samfunnsstraff 111 4.22 Særreaksjoner: forvaring, tvungen psykiatri 113 4.23 Anke og ankegrunner 114 4.24 llagmannsretten 115 4.25 Høyesterett 118 4.26 Rettskraftig dom 118 4.27 Straffegjennomføring 119 4.28 Erstatning for uberettiget straffeforfølgelse 121 4.29 Innsyn i straffesaksdokumentene 122 4.30 Virkerdet? 123 Kap. 5. Kildene din vurderingsevne avgjør 125 5.1 Lekkasjer og anonyme kilder 126 5.2 Kildevern, kildevernsituasjonen 133 5.3 Balansering av informasjonen 136 5.4 Nærhet til kildene 140 5.5 Kildegrunnlaget 142 Kap. 6. Referatprivilegier og ærekrenkelser 145 6.1 Fra politiske utsagn til granskningskommisjoner 145 6.2 Ærekrenkelser 148 6.3 Presentasjon og formuleringsevne 152 Kap. 7. Identifisering krever et berettiget informasjonskrav 159 7.1 Hovedregel: anonymitet 159 7.2 Når identifisering er aktuelt: Situasjonen må analyseres 163 7.3 Kategori 1: offentlige personer 165 7.4 Kategori 2: profesjonsutøvere 172 7.5 Kategori 3: anonyme / forbrytelsens karakter 178 7.6 Neste skritt i analysen: unntakene 191 7.7 Unge harvern 191 7.8 Familie og bekjente har vern 192 7.9 Utilregnelige / familietragedier: Saken dempes 193 7.10 Sedelighet: full diskresjon (?) 195 7.11 Delvis identifisering 197 7.12 Samtykke / de som ønsker offentlighet 198 7.13 Identifisering ved død: Pårørende må varsles 200 7.14 Volum og virkemidler: proporsjonalitet 200 7.15 Bilder: Vis ikke døde eller blod 202 7.16 Hensynet til avdødes minne 203 7.17 Selvdrap 204 Kap. 8. Noen synspunkter 207 8.1 En åpnere prosess 207 8.2 Rettferdig identifisering 211 Krimoppslag og stikkordregister 215 Litteraturliste 255 Internettadresser 259 +&B]zŸ»Þÿ.Vj€œ·Úõ*Ooƒ Âåö&ýýûûûûûûûýûûûûûûûýûûûûûýûûûûû+þ&9d‡°ÆÞò'Hevš¨Û - F [ u “ Ê ó
7
[
„
©
ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýûýýý©
Ä
Ü
DZƒÆå&Nt©Ôé E n  ¼ ò "Lp‚Ÿ¹Ûÿýýûýýýûýýýýýýýýýýýýýýýýýûýýûû+ý& 00P°…. °ÂA!°Ð"°Ð#8$8%°
i8@ñÿ8NormalCJ_HaJmHsHtHv`vOverskrift 1)$ ÆÝ'
„Ž&d@&PÆÿ^„Ž"5B*\aJmHnHphtH uh`hOverskrift 2$ ÆÝ'
„Ž@&^„Ž&5B*CJ\aJmHnHphtH uh`hOverskrift 3$ ÆÝ'
„ª@&^„ª&6B*CJ]^JaJmHnHphuf`fOverskrift 4$ ÆÝ'
„Å@&^„Å#6B*CJaJmHnHphtH uDA@òÿ¡DStandardskrift for avsnittbþoòbFS_NedersteNivå ÆÝ'
„á^„á B*CJaJmHnHphtH uNþoñNFS_KapittelForfatter
„^„ B*phÿ™+(ÿÿÿÿ&B]zŸ»Þÿ.Vj€œ·Úõ*Ooƒ Âåö&9d‡°ÆÞò'Hevš¨Û-F[u“Êó7[„©ÄÜDZƒÆå&Nt©Ôé E n  ¼ ò "
L
p
‚
Ÿ
¹
Û
ÿ
-0€€0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€0€€(0€€(0€€(0€€0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€(0€€0€€(0€€(0€€0€€0€€0€€+&©
++¢¬àí2Aø-%&AB\]yzžŸº»ÝÞþÿ-.UVij€›œ¶·ÙÚôõ)*NOno‚ƒŸ ÁÂäåõö%&89cd†‡œ¯°ÅÆÝÞñò&'GHdeuv™š§¨ÚÛ,-EFZ[tu’“ÉÊòó67Z[ƒ„¨©ÃÄÛÜCDYZ‚ƒÅÆäå%&MNst¨©ÓÔèé D E i j m n Œ  » ¼ ñ ò !
"
K
L
o
p

‚
ž
Ÿ
¸
¹
Ú
Û
þ
ÿ
*-&ÿÚõƒ Âåÿ
-ÿÿKatalogvikarC:\Innhold\i8271472291.docÿ@Û
+ÐHáÛ
Û
+P@ÿÿUnknownÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿG‡:ÿTimes New Roman5€Symbol3&‡:ÿArial"qˆðÄ©;Ãq¦Äq¦5 $ðÐ8´´r0N2ƒQðÿÿ
Forord 11KatalogvikarKatalogvikarþÿ
à…ŸòùOh«‘+'³Ù0|˜¬¸ÐÜèø
8D P\dltäForord 11oro KatalogvikaroataataNormalv Katalogvikaro2taMicrosoft Word 9.0@ÒIk@ûŸÃÂ@øa€»Ã5 þÿ
ÕÍ՜.“—+,ù®0hpŒ”œ¤¬´¼Ä ÌãäForlagsentralen ANSNü
Forord 11Tittel
þÿÿÿþÿÿÿ !"#$%&þÿÿÿ()*+,-.þÿÿÿýÿÿÿ1þÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿRoot Entryÿÿÿÿÿÿÿÿ ÀF»¯»ÃÂ3€1TableÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿËWordDocumentÿÿÿÿÿÿÿÿ((SummaryInformation(ÿÿÿÿDocumentSummaryInformation8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ'CompObjÿÿÿÿjObjectPoolÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ»¯»Ã»¯»ÃÂÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿ
ÿÿÿÿ ÀFMicrosoft Word-dokument
MSWordDocWord.Document.8ô9²q