Asperger syndrom og mobbing

strategier og løsninger

; Svanhild Marie Larsen (Oversetter) ; Nils Kaland (Oversetter)

Annerledes sosial væremåte og motoriske særegenheter, som er typiske trekk hos barn med autismespektertilstander, øker risikoen for å bli mobbet. Barn med Asperger syndrom er derfor en veldig sårbar gruppe. Les mer
Vår pris
379,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Vår pris: 379,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Annerledes sosial væremåte og motoriske særegenheter, som er typiske trekk hos barn med autismespektertilstander, øker risikoen for å bli mobbet. Barn med Asperger syndrom er derfor en veldig sårbar gruppe. Boken gir en oversikt over årsaker til at mobbing skjer, og hvor viktig det er at de som er vitne til mobbingen, griper inn og prøver å stoppe den. I boken presenteres strategier som du kan benytte for å forebygge og hindre mobbing av disse barna.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Kommuneforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 176
ISBN: 9788244620734
Utgave: 1. utg.
Orig.tittel: Asperger syndrome and bullying : strategies and solutions
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerOM FORFATTEREN

FORORD

INNLEDNING

KAPITTEL 1 MINE EGNE ERFARINGER SOM MOBBEOFFER
Konsekvenser av mobbing

Å åpne døren

Innelåst på toalettet

Håndjernepisoden

Rain Man

Predikanten

Å bli oversett

Hvorfor bryr jeg meg?


KAPITTEL 2 LETTVINTE MÅL FOR MOBBING: BARN INNENFOR AUTISMESPEKTERET
Hva er Aspergersyndrom?

Kompleksitet og Asperoer syndrom

Hvor vanlig er mobbeproblemet?

Lav toleranse for frustrasjon

Fnsporethet

Motoriske vansker

Lettlurthet

Forsinket reaksjonsevne

Problemer med å dekode ikke-verbale tegn

Spesielle interesser

Mangel pga erfaring med det motsatte kjønn

Kulturell analfabetisme

Mangel på fantasi

Merkelig språkbruk

Oppsummering


KAPITTEL 3 Å STØTTE MOBBEOFRENE
Ofrenes maktesløshet

Å gjøre gjenkjenning av mobbing til en del av den individuelle opplæringsplanen (IOP)

Å fortelle det eller ikke

Å finne veiledere

Tilpasse det fysiske miljøet

Et trygt tilfluktssted

Falske ofre

Provoserende ofre

Krisemaksimering og å stoppe tanker

Seksualitet

Sosialisolering

Hygiene

Kampsport

Dele de gode nyhetene

Å oppmuntre til lederskap

Å vurdere hjemmeundervisning

Å vurdere helheten

Oppsummering


KAPITTEL 4 Å STYRKE TILSKUERNE
Hva er mobbing?

Ubalanse i maktforholdet

Å utforske andres svakheter

Hensikten er å skade

Trusler om ytterligere aggresjon

Forsterket følelse av frykt for en person med Asperger syndrom

Når tilskuerne griper inn

Ulke typer tilskuere

Bruk av veiledere

Mulige forsvarere

Å skape et felles tankemønster i gruppen

Barn med Asperger syndrom og tilskuere

Det "usynlige" syndromet

Bør vi fortelle om Asperger syndrom til klassen?

Positiv forsterkning av eksemplarisk atferd

Ikke oppmuntre til "popularitetskonkurranser"

Lærere må ikke selv mobbe

Å kommunisere med barnets foreldre

Oppsummering


KAPITTEL 5 Å STYRKE LÆRERNE
Lærer-bevissthet

Hvem blir mobbeobjekter?

Støtte fra læreren

Å medvirke til mobbing

En tilnærming basert på sterile sider

Elevvurdering

Playbac Theatre

Delt bekymring-metoden

Ingen skyld-innstillingen

Mobbedornstol

Mobbepostkasse

Konfliktledelse

Tegnøkonomen

Rollemodellelever

Oppsummering


KAPITTEL 6 Å FORSTÅ MOBBERNE
Personer med Asperger syndrom som mobbere

Mobbingens hjerne

Forutsetninger for å bli en mobber

Olweus' definisjon av mobbing

Den stille mobberen

Forhøyet aktiveringsnivå

Amygdala

Reseptorer

Roots of Ernpathy - et program som fremmer inkludering og minsker mobbing

Jevnaldrende som veiledere

Beskrivende ros

Legg til rette for lederskap

Ikke bruk "den gylne regelen"

Biblioterapi

Utvikle andre interesser hos mobberne

Mediene

Langtidsvirkninger

Oppsummering


KAPITTEL 7 Å STYRKE FORELDRENE
Internett

Svart-hvitt-tenkning

Kommuniser med læreren og skolen

Læreren som mobber

Forventninger til læreren

Besøk skolen

Meld deg frivillig til holde foredrag

Personalopplæring

Foreldre og barn-teamet

Å leke detektiv

Rollespill

Bruk av filmer og tv-programmer

Å forsvare seg verbalt

Oppsummering


KAPITTEL 8 Å STYRKE SKOLENE
Erkjenn at problemet eksisterer

Vellykkede tiltak når hele skolen deltar

Holdninger på skolen

Systembaserte versus prinsippbaserte holdninger

Skolebaserte møter

Gjennomfør tiltalt mens elevene er unge

Bruk av støttelærere

Disiplinærtiltak overfor lærere eller spoleledere som mobber

Mobbeprogrammer

Elevvaktprogram

Støttegrupper

Rådgivere

Trening av selvsikkerheten

Temadag på spolene med fokusering på funksjonshemninger

Gjesteforelesninger

Videoovervåkning

Å takle nettrnobbing

Når er mobbing en forbrytelse?

Mobbemapper

Mediene

Krisetelefon

Oppsummering


KAPITTEL 9 ET INTERVJU MED FORELDRENE MINE

VEDLEGG 1 OFTE STILTE SPØRSMÅL

VEDLEGG 2 INTERNETTRESSURSER

LITTERATUR

RESSURSSIDER
Anbefalt litteratur, websider og organisasjoner


STIKKORD