Barn og ungdom som sørger

faglig støtte til barn og ungdom som opplever alvorlig sykdom eller død i nær familie

; Eline Grelland Røkholt

Det er viktig for barn og ungdoms utvikling at de tas med i viktige livshendelser i familien: «Det du ikke vet og derfor ikke forstår, har du vondt av lenge.» Boken gir en forståelsesramme for barns individuelle sorgopplevelser. Les mer
Vår pris
429,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 429,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

Det er viktig for barn og ungdoms utvikling at de tas med i viktige livshendelser i familien: «Det du ikke vet og derfor ikke forstår, har du vondt av lenge.» Boken gir en forståelsesramme for barns individuelle sorgopplevelser. Faglig støtte kan redusere det sørgende barnets lidelse, og den kan bedre barn og ungdoms mestringsvilkår: Barna trenger en krise- eller tapshistorie å bygge fremtiden på. Her beskrives mange konkrete intervensjoner: familiesamtaler, lek- og samtaleterapi, nettverksarbeid og metoder utviklet for å skape trygghet, refleksjon og kroppskontroll, og alderstilpasset bruk av tegning, musikk, oppgaver og litteratur. Det gis eksempler på gode måter å arbeide tverrfaglig på, og på behandlingsmetoder når problemene skaper større funksjonsforstyrrelser. Kari Bugge er faglig leder for Seksjon for sorgstøtte, Senter for helsefremmende arbeid ved Akershus universitetssykehus. Eline Grelland Røkholt er spesialrådgiver samme sted.

Fakta

Innholdsfortegnelse
1 BARN OG UNGDOM I ET MESTRINGSPERSPEKTIV
1.1 Mestringsperspektiv
Barneperspektiv

Utviklingsperspektiv

Samfunnsperspektiv


1.2 Alder
Barnets alder

Språk og forklaringer tilpasset alder


1.3 Barn og ungdom med spesielle behov
Utviklingshemmede barn og ungdommer

Barn og ungdom med funksjonshemming som påvirker kommunikative ferdigheter


1.4 Arbeid med barn i familier med etnisk minoritetsbakgrunn

1.5 Familieproblemer


2 SORG HOS BARN OG UNGDOM
2.1 Sorg som fenomen

2.2 Sorg som prosesser

2.3 Barn og ungdoms ulike reaksjoner, følelser og hverdagsendringer i sorgen
Reaksjoner og følelser som spesielt ungdom sliter med


2.4 Barn og ungdoms mestring i sorg


3 KONSEKVENSER AV SORG, RETTIGHETER OG SAMHANDLING FOR BARN OG UNGDOM I SORG
3.1 Helse-, utviklings- og atferdsmessige konsekvenser
Helsemessige utfordringer

Atferd- og utviklingsutfordringer

Positiv utvikling eller posttraumatisk vekst

Hvilke barn og ungdommer trenger hjelp og støtte?


3.2 Barn og ungdoms rettigheter som pårørende og etterlatte

3.3 Profesjoners ansvar og samhandling
Ulike instansers oppgaver og ansvar

Samhandling mellom profesjoner

Samhandling mellom støttetilbudene

Samhandlingsmodell ved dødsfall

Overgangen mellom hjelpeinstanser4 FELLES METODER FOR Å STØTTE BARN OG UNGDOM SOM PÅRØRENDE OG ETTERLATTE
4.1 Grunnleggende prinsipper for støtte til mestring i sorg for barn og ungdom

4.2 Samtaler/samhandling med foreldrene
Foreldrestøtte

Foreldreveiledning

Mulige temaer i samtale med foreldrene


4.3 Samtaler/samhandling med hele familien
Mulige temaer i samtalen


4.4 Samtaler/samhandling med barn og ungdom
Ulike typer samtaler

Metoder i samtale og samhandling med barn og ungdom


4.5 Nettverkstøtte i barnehage og skole
Forberedende arbeid

Støttearbeid i sorg- og krisesituasjoner i barnehagen

Støttearbeid i sorg- og krisesituasjoner i skolen5 STØTTE TIL BARN OG UNGDOM SOM PÅRØRENDE TIL ALVORLIG SYKE FORELDRE ELLER SØSKEN
5.1 Opplevelser, behov og mestring ved alvorlig sykdom i familien
Sykdommens karakter, ulike faser og mestring i familien


5.2 Støtte og samhandling med barn og ungdom som pårørende
Tidlig innsats


5.3 Et helhetlig familieprogram i sykdomstid
Generelt innhold i samtalene

Prinsipper for samtalene6 STØTTE TIL BARN OG UNGDOM SOM ETTERLATTE
6.1 Å informere om dødsfall og snakke med barn og ungdom om døden

6.2 Barn og ungdoms deltagelse i ritualer

6.3 Sorgstøtte til barn i ulik alder

6.4 Foreldrerollen og familiesamspill i sorg

6.5 Sorgstøttetilbudet til barn og ungdom
Et helhetlig sorgstøttetilbud

Familiesamtaler

Sorggrupper for barn og ungdom

Foreldregruppe

Besteforeldre- og nettverkstreff/-møter

Samling for førskolelærere og lærere7 UTVIKLING AV KOMPLISERT SORG HOS BARN OG UNGDOM
7.1 Komplisert sorg

7.2 Traumatiske opplevelser, dødsfall og ettervirkninger

7.3 Hjelp til traumatiske reaksjoner og ettervirkninger

7.4 Større helse-, atferds- og familieproblemer i forbindelse med sorg og hvor man kan finne hjelp


OM FORFATTERNE

LITTERATURLISTE

Nyttige linker - nettsteder