Livsløp og hverdagsliv med utviklingshemning - Kirsten Thorsen

Livsløp og hverdagsliv med utviklingshemning

livsberetninger til personer med utviklingshemning og deres eldre foreldre

; Vigdis Hegna Myrvang

Boken springer ut fra prosjektet "Den doble aldringen". Boken baserer seg på hva eldre foreldre til voksne utviklingshemmede barn forteller om barnets livshistorie og sin egen - i sammenvevde livsløp. Forfatterne har også hatt samtaler med noen av de voksne barna som forteller om hvordan de opplever livet og hva som betyr noe for dem i hverdagen. Les mer
Vår pris
365,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Legg i
Vår pris: 365,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Boken springer ut fra prosjektet "Den doble aldringen". Boken baserer seg på hva eldre foreldre til voksne utviklingshemmede barn forteller om barnets livshistorie og sin egen - i sammenvevde livsløp. Forfatterne har også hatt samtaler med noen av de voksne barna som forteller om hvordan de opplever livet og hva som betyr noe for dem i hverdagen. Boken gir stemmer til dem som har vært overhørt og glemt som informanter om sitt liv. Boken gir en inngående beskrivelse av utviklingshemmedes livssituasjon og hverdagsliv i dag. Den viser hvordan hverdagslivet oppleves av eldre foreldre og deres voksne barn - bak idealene og hensiktene i den offentlige omsorgen. Intervjuene har vist hvordan systemsvikt i støtteapparatet har konsekvenser i menneskers liv, hvordan manglende kontinuitet, hjelp og avlastning gir et uforutsigbart og utrygt hverdagsliv. Boken viser den andre siden av hvordan systmer fungerer: det erfarte livet - og sammenhengen mellom livsvilkår og livsinnhold for utviklingshemmede personer og deres gamle foreldre.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Aldring og helse
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 304
ISBN: 9788280611024
Utgave: 1. utg.
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger


DEL I
Kapittel 1 Stemmer vi ikke har lyttet til
introduksjon

Livsløp til personer med utviklingshemning: liv under endrede samfunnsforhold

Prosjektets målsetting

Aldring og utviklingshemning

Et forsømt område: relasjonen mellom eldre foreldre og deres voksne utviklingshemmede barn

Tilbudet til mennesker med utviklingshemning

Hvor mange utviklingshemmede bor hjemme hos pårørende i Norge og hvorfor?

Den doble aldringen

Bokens innhold og presentasjon

Begrepsbruk

Utfordringer


Kapittel 2 Livslang omsorg. Gleder og strev i komplekse relasjoner
Internasjonale studier

Kjønnsroller i familien og de private omsorgsyterne

Familien som omsorgssystem

Alder og omsorg

Normative og ikke-normative roller i alderdommen

Byrder og gleder ved omsorgen

Betydningen av støtte til omsorgen

Sammendrag


Kapittel 3 Teoretisk tilnærming. Kontinuitetsteori og hverdagslivsperspektiv
Kontinuitetsteori
Aldring og kontinuitet

Indre og ytre kontinuitet

For mye eller for lite kontinuitet?

Selvet og identiteten

Kontinuitetens betydning


Et hverdagslivsperspektiv
Hverdagslivet i tid og rom - med sentrum i hjemmet

Hjemmets betydning i hverdagslivet

SammendragKapittel 4 Livshistorier om to liv. Metodiske tilnærminger. Intervjuet med foreldrene
Introduksjon

Former for livshistorier

Med den muntlige livshistorien som innfallsport

Hva er livshistorier?

En studie av to livsfortellinger

Om utvalget. Foreldrene og barna

Hvor "dekkende" er livshistorier?

Hvem bestemmer over fortellingen?

Livstema og masterstatus

Om analysen

Tematisk analyse

Metning


Kapittel 5 Samtaler med personer med utviklingshemning. Overhørte og utestengte stemmer
En narrativ tilnærming

Invitasjon til å bli intervjuet

Vennlige samtaler eller etnografiske intervjuer?

Råd fra foreldrene

Forutsetninger for samtale

Erfaringer med utviklingshemmede personer i intervjusituasjoner

Erfaringer med en dialogisk tilnærming. "Å låne dem ordene"

DialogsituasjonenDEL II Åtte fortellinger om livsløp og hverdagsliv. Foreldres og deres voksne barns egne livsberetninger
Kapittel 6 To stemmer, to fortellinger
Hilde og mor
Mors beretning

Hildes fortelling

Etterord


Oskar og mor
Mors beretning

Oskars fortelling

Etterord


Amund og mor:
Mors beretning

Amunds fortelling

Etterord


Silje og foreldrene
Foreldrenes beretning

Siljes fortelling

Etterord


Fortellinger om sammenvevde livDEL III Foreldres fortellinger om det voksne barnets hverdagsliv på ulike livsområder og eget liv
Kapittel 7 Opplevelsen av hverdagslivet i boligene
Innledning

Boliger med bofellesskap

Livet i den gode boligen: "Bare bra, mamma"

Bofellesskap med ustabile forhold mellom beboer og ansatte: "En voldsom turnover"

Kontakt med ledelsen: "Det er bare vi foreldre som er faste"

Samarbeid med personalet: "Bruk oss!"

Maten i livet: "Noe ferdigmiddag i mikroen"

Å gjøre innkjøp

Beboernes økonomi og handlefrihet: Mellom felles og privat økonomi

Fritiden i boligen

Sammendrag


Kapittel 8 Livet på arbeid og på dagsenter
Innledning

Arbeidserfaringer
Hverdagen får struktur, rytme og innhold

Arbeidet gir sosiale relasjoner: "Alle tiders" sjef og greie kollegaer

Meningsfulle gjøremål og kollektive mål

Arbeidet definerer sosial status og personlig identitet: En verdsatt arbeidstaker

Arbeidet som aktivitet og mestring: Avveksling og nye utfordringer


Å være på dagsenter
Om dagsentrene: "Det er fagfolk hele tiden!"

Gjøremål på dagsenteret: Varierte aktiviteter for alle

Fysisk trening og stimulering: "Det har han veldig godt av"

Sanseopplevelser: "Da faller han til ro"

Samarbeid med personalet: "Det går an å diskutere ting med dem"


Sammendrag


Kapittel 9 Fritid og aktiviteter
Innledning

Erfaringer med støttekontaktordningen

Trening i vann og ridning: Opplevelse av frihet, selvhjulpenhet og mestring

Deltakelse i Dissimilis: "Det liker han så godt"

Fritidsaktiviteter i helgene - styrt av boligen: Innskrenkning

Ferie

Sammendrag


Kapittel 10 Det sosiale livet med familie og venner
Foreldrekontakt: "Vi har en sånn fin tone oss imellom"

Søskenkontakt: "Jeg tenker at han har fjernet seg litt"

Venner: "Det er jo ingen som har ringt på døren"

Naboer: Sosial avstand og gode og dårlige nabolag

Sammendrag


Kapittel 11 Kropp, helse- og omsorgstiltak
Kroppen og helsen

Erfaringer med helse- og omsorgstiltak
Å registrere endringer i helsetilstand: Oppdage og overse signaler

Medisinsk bistand: "Du er ekspert på ditt område, men det er jeg som er ekspert på sønnen min"

Konsekvenser av å bli oversett: "Katastrofer kan skje"

Systemsvikt kan gi helsesvikt: "Det kan ikke ha vært mer enn 76 grader"

Erfaringer med fastlegetilbudet: "Vi mistet disse legene som var så engasjert"

Medisinering, overmedisinering og feilmedisinering


Selvpresentasjonen: Å være velstelt og ta seg godt ut

Sammendrag


Kapittel 12 Det evige ansvaret og forholdet til administrasjonen
Kommunikasjon med administrasjonen: "Jeg legger igjen beskjed etter beskjed"

Konsekvenser av omorganisering av kommunale tjenester

Kommunen overstyrer vedtak og endrer tilbud: "Det ble skåret ned"

Hjelp til å finne fram i byråkratiet og å "møte veggen"

Sammendrag


Kapittel 13 Individuell plan - idealer og realiteter
Foreligger det en individuell plan?
Uten plan: "Han har ikke noen plan, han"

Med en plan som ikke fungerer: "Så skifter de personale"

Med en fungerende plan: "jeg stoler på at de gjør så godt de kan"


Sammendrag


Kapittel 14 Å bo sammen
Hvorfor bor de sammen Fortsatt?

Botilbud de har mottatt eller ikke mottatt

Sammendrag


Kapittel 15 Foreldrenes eget liv i sammenvevde livsløp
Da livet tok en ny retning

Eget liv i tette samliv?

Meningsfylt liv

Mestring

Livslangt samspill: "Det har kittet oss sammen"

Bekymringsspøkelset

Framtiden - og døden - og tiden når de selv er borte

SammendragDEL IV
Kapittel 16 Konklusjon og diskusjon
Den uholdbare ustabiliteten

"Evige foreldre": Foreldrenes aldring og livsoppgaver

Er resultatene til å stole på?

Hvor gyldige er undersøkelsens konklusjoner - et byfenomen?

Diskontinuitetens konsekvenser

Tjenesteutviklingen: systemsvikt og rekrutteringskrise

Om inkludering

Om ensomhet

Fellesskap i boligene?

Hvordan skape kontinuitet?

"Oljeturnus" et bidrag til løsning?

SluttordDEL V
Kapittel 17 Anbefalinger og drøfting av tiltak

Referanser

Vedlegg
1: Brev til I,UPF

2: Brev til personen med utviklingshemning