Veiledning med leger under utdanning - Kirsten Hofgaard Lycke

Veiledning med leger under utdanning

; Gunnar Handal ; Per Lauvås

Boka gir en innføring i veiledningsteori og viser hvilke praktiske konsekvenser teorien kan ha for gjennomføring av veiledning.
Leveringstid 2-3 uker (Print-on-Demand).

Veiledning er samtaler som skal styrke den faglige utviklingen i vid forstand hos leger under spesialisering. Les mer
Vår pris
429,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Produseres på bestilling

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 429,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Produseres på bestilling

Boka gir en innføring i veiledningsteori og viser hvilke praktiske konsekvenser teorien kan ha for gjennomføring av veiledning.
Leveringstid 2-3 uker (Print-on-Demand).

Veiledning er samtaler som skal styrke den faglige utviklingen i vid forstand hos leger under spesialisering. Veiledning tar utgangspunkt i legenes utdanningsbehov og faglige interesser slik de kommer til uttrykk i deres daglige arbeid. Samtalene skal bidra til at legene


får hjelp til å løse spørsmål/oppgaver hun/han står overfor

tar mer profesjonelle beslutninger

kan reflektere over egen medisinsk praksis
Veilederrollen blir også belyst, noe som bidrar til refleksjon over selve veiledningsprosessen. Innholdet er basert på bred erfaring med kurs om veiledning for leger. Forfatternes grundige kunnskap om den praktiske gjennomføringen av veiledning gjør boken virkelighetsnær, og teorien blir konkretisert med eksempler.FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 132
ISBN: 9788205346833
Utgave: 2. utg.
Format: 22 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Forord

Kapittel 1 Veiledning med leger under utdanning
Innledning

Spesialistutdanning som læringsarena

Målene for spesialistutdanningen

Hvordan skal målene nås?

Organisering

Veiledning i medisinsk spesialistutdanning

Sentrale begreper

Den videre framstillingen

Videre lesning


Kapittel 2 Veiledning som pedagogisk virksomhet
Undervisning og læring

Veiledning i forhold til utdanning og undervisning

Veiledning og mesterlære

Veiledning og instruksjon

Veiledning og terapi

Veiledning som refleksjon over handling

To ulike veiledningssituasjoner

Ad hoc-veiledning

Planlagte veiledningsmøter

Videre lesning


Kapittel 3 Veiledningsteori - praktisk yrkesteori
Praksis som utgangspunkt for veiledning

Praktisk yrkesteori

Praksistrekanten

Konsekvenser for veiledning

Praktisk yrkesteori og profesjonelle beslutninger

Øvelse i analyse av begrunnelser

Videre lesning


Kapittel 4 Innhold og perspektiv i veiledning
Innholdsområder i veiledning med spesialistkandidater

Utdanning og karriere

Medisinsk-faglige forhold

Yrkesfaglige forhold

Forskning og publisering

Personlige forhold

Konkretisering

Perspektiver i veiledning

Identifisering av aktuelle perspektiver

Veilederens tanker før veiledningssamtalen: Forventninger

Videre lesning


Kapittel 5 Planlegging av veiledning
Prinsipper for veiledning

Veiledning bør ta utgangspunkt i kandidatens praksisteori

Veiledning bør bygge på og fremme selvstendighet

Veiledningen bør være "eksemplarisk"

Veiledning bør være åpne faglige samtaler

Veiledning bør gi både støtte og utfordring

Veiledning skal være et frirom for refleksjon

Utvikling av veiledningsforholdet

Innledningsfasen: Profesjon og relasjon i fokus

Utviklingen videre

Avslutningsfasen

Strategier for veiledning

Førveiledning

Veiledning under og etter handlingsforløpet

Veiledningssamtalen

Grunnlag for veiledning

Individuell utdanningsplan

Avtaler mellom kandidat og veileder

Varighet

Møtetetthet

Hensikt

Roller

Referater og logg

Forslag til plan for veiledning på avdelingsnivå

Veiledning og annet arbeid på avdelingen

Plan for avdelingens utdanningsvirksomhet

Utvikling av utdanningsvirksomheten på avdelingen

Videre lesning


Kapittel 6 Veiledning i grupper
Hvordan bidrar gruppeveiledning til utvikling?

Bedre problemløsning

Illustrerer flere perspektiver

Konfrontasjon med feiloppfatninger og ineffektive strategier

Utvikling av samarbeidsferdigheter

Tilrettelegging av veiledning i grupper

Veiledningsgrunnlag

Strukturering av arbeidet

Avklaring av gjensidige forventninger

Støtte og utfordring

Taushetsplikt

Evaluering

Videre lesning


Kapittel 7 Gjennomføring av veiledning
Eksempel 1: Planlegging av utdanning og karriere

Kandidatens veiledningsgrunnlag

Veilederens notat før samtalen: Vektlegging av starten på veiledningssamtalen

Veilederens notat etter samtalen: Klargjøring av kvalifikasjoner

Eksempel 2: Henvisning med "bundet mandat"

Kandidatens veiledningsgrunnlag

Veilederens notat før samtalen: Vektlegging av perspektiver i veiledningssamtalen

Veilederens notat etter samtalen: Kollegaperspektiv eller pasientperspektiv?

Eksempel 3: Pasientinformasjon

Kandidatens veiledningsgrunnlag

Veilederens notat før samtalen: vektlegging av nivåer i veiledningssamtalen

Veilederens notat etter samtalen: Pasientinformasjon og etisk refleksjon

Veiledningssamtaler over tid: En kandidat forteller om veiledning

Videre lesning


Kapittel 8 Veilederens "verktøy" - en oppsummering
Videre lesning


Litteratur

Forfatteromtale