Aldringens personlige prosjekter

innføring i gerontologiske teorier, temaer og kunnskaper om aldring

Denne boken er et resultat av flere års studier innenfor gerontologi og gir en konsentrert, utfyllende og oppdatert innføring i gerontologiens sentrale teorier og temaer. Fagområdet handler om aldringens utfordringer og de ytre og indre forhold som influerer på utbyttet av aldringen. Les mer
Vår pris
129,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Bokkilden-app | Kindle

Vår pris: 129,-

(E-bok)
Tilgjengelig umiddelbart etter kjøp
Min side | Bokkilden-app | Kindle

Om boka

Denne boken er et resultat av flere års studier innenfor gerontologi og gir en konsentrert, utfyllende og oppdatert innføring i gerontologiens sentrale teorier og temaer. Fagområdet handler om aldringens utfordringer og de ytre og indre forhold som influerer på utbyttet av aldringen. Objektet for gerontologiske studier er de aldrende selv, aldring som en utviklingsprosess over tid og aldring som fenomen og dimensjon innenfor samfunnsmessige strukturer og atferdsmønster. Forfatteren formidler her internasjonalt publiserte kunnskaper og forskning i tidsskrifter, handbøker, oversiktsverker og andre bøker samt avhandlinger og teoretisk-empiriske studier. Boken vender seg til studenter i helse- og sosialfagene på alle nivåer så vel som til andre som er engasjert i eller arbeider med eldrepolitikk og aldringens problemer, utfordringer og konsekvenser. Gjennom et samlet og helhetlig grep som konsentrerer seg om gerontologiens sentrale temaer og kunnskapsutvikling, presenteres her et unikt bidrag til kurslitteraturen i Norge, Sverige og Danmark. Boken har 120 sider tekst og i tillegg 24 sider med referanser til litteratur som i seg selv er en verdifull kilde for studier.

Tittelen aldringens personlige prosjekter er inspirert av Brian Littles sosial-økologiske modell av personlighet som bygger på at forfølgelse av meningsfulle og håndterlige personlige prosjekt er essensielt for velvære. Modellen representerer et kontekstuelt syn på menneskets handlinger som betyr at man ser disse i lys av personlige og kontekstuelle faktorer. Dette perspektivet ligger til grunn for den tematiske disponeringen av boken i åtte kapitler. Innholdet ser slik ut:
Introduksjon
Kap. 1 Teoriutviklingen
Kap. 2 Paradigmeskift og nye perspektiver
Kap. 3 Den naturlige, normale og normative aldringen
Kap. 4 Aktiv og produktiv aldring i samfunns- og arbeidsliv
Kap. 5 Personlighet og aldring
Kap. 6 Subjektive opplevelser, holdninger og personlige prosjekt
Kap. 7 Mestring
Kap. 8 Mening

Fakta

Hvordan lese denne e-boka?