Fristilling og fornyelse - Johan From

Fristilling og fornyelse

Telenor fra verk til bedrift

Fristilling og fornyelse handler om omstilling og reformer i offentlig sektor. Boken tar utgangspunkt i omdannelsen fra Televerket til Telenor mot slutten av 1990-tallet frem til i dag.
Fristilling og fornyelse utfordrer og problematiserer rådende oppfatninger om hvordan radikale reformer i offentlig sektor kan innføres og gjennomføres, gjennom en dyptgående studie av omdannelsen av Televerket og Telenor fra tidlig på 1990-tallet og frem til i dag. Les mer
Vår pris
369,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 369,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Fristilling og fornyelse handler om omstilling og reformer i offentlig sektor. Boken tar utgangspunkt i omdannelsen fra Televerket til Telenor mot slutten av 1990-tallet frem til i dag.
Fristilling og fornyelse utfordrer og problematiserer rådende oppfatninger om hvordan radikale reformer i offentlig sektor kan innføres og gjennomføres, gjennom en dyptgående studie av omdannelsen av Televerket og Telenor fra tidlig på 1990-tallet og frem til i dag. Sentralt i denne diskusjonen står strukturelle og organisatoriske virkemidler og ikke minst krav til lederevner for å håndtere nødvendige overganger. Boken analyserer og diskuterer sentrale spørsmål knyttet til innføring av New Public Management-reformer i offentlig sektor, reformenes demokratiske forankring og spørsmålet om hvorvidt endringene er drevet frem av eliter.

Fristilling og fornyelse retter seg både mot alle som er interessert i virksomheters strategitenkning og hvordan forretningskultur utvikles, og mot dem som ønsker å få bedre innsyn i utviklingen og endringene som har skjedd innenfor telekomsektoren. Ikke minst vil den være interessant for studenter og forskere innen statsvitenskap og organisasjonsfag som er opptatt av omstilling og endring av offentlig sektor.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Innbundet
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 325
ISBN: 9788205394582
Utgave: 1. utg.
Format: 23 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKAPITTEL 1 FRISTILLINGENS MANGE ANSIKTER
En telesektor i omdannelse

Fristillingenes mange ansikter
Fristilling fra politikk og forvaltning

Fristilling fra egen organisasjon

Fristilling fra egne tankemønstre


Fristilling og fornyelse

Bokens oppbyggingDEL I NEW PUBLIC MANAGEMENT I PRAKSIS - FRA FORVALTNINGSBEDRIFT TIL BØRS
KAPITTEL 2 FRISTILLING, NEW PUBLIC MANAGEMENT OG DEMOKRATI
New Public Management og fristilling av offentlige virksomheter

NPM og konsekvenser for demokratiet

Er reformene elitedrevne?

Teknologi, politikk og selskap som drivkrefter

Avslutning: fristilling og demokratisk legitimitet


KAPITTEL 3 TELEVERKET FÅR NY LEDER OG GÅR FRA FORVALTNINGSBEDRIFT TIL STATSAKSJESELSKAP
Veien fra finansråd til administrerende direktør

Veien til statsaksjeselskap
Sterke aktører for statsaksjeselskap

Hvor viktig var spørsmålet om tilknytningsform?


Avslutning: Fristilling, eliter og demokratisk legitimitet


KAPITTEL 4 FRA STATSAKSJESELSKAP TIL AKSJESELSKAP OG BØRS
Teknologisk utvikling

Eier: Stat og politikk

Selskap som aktør
Telia-fusjon og privatisering


Avslutning: Fristilling som del av en større omstillingsprosessDEL II BEDRIFTSLIGGJØRING OG SELSKAPSDANNELSE
KAPITTEL 5 OM Å PAKKE INN EN ETAT
Diagnose og feilbehandling

Hva var det som skulle pakkes inn?

Å pakke inn et verk

Avslutning: Organisatorisk endring gjennom innpakking av det gamle


KAPITTEL 6 ... OG Å SKAPE EN BEDRIFT
De nye personene

Selskapliggjøring fra teori til praksis

Avklart forhold til politikken

Avslutning: Nye mennesker og ny organisasjon


KAPITTEL 7 TELENOR NYE MULIGHETER - ET PASSENDE NAVN
Forhandlinger med fagforeningene

TNM-organisasjonen bygges

Nyorientering

Nye fagområder

Avvikling

Avslutning: TNM som en politisk akseptabel nedbemanningsplanDEL III FORRETNINGSORGANISERING, INTERNASJONALISERING OG INDUSTRIALISERING
KAPITTEL 8 FORRETNINGSUTVIKLING PÅ 1990-TALLET
Mobilutviklingen på 1990-tallet

Utviklingen i fastnettet

Utviklingen innen satellitt og kringkasting

Bedriftskommunikasjon og Internett

Andre forretningsområder

Avslutning: En mangfoldig virksomhet


KAPITTEL 9 FORRETNINGSUTVIKLING UNDER USIKKERHET
Ekstern usikkerhet: Strategisk agenda, posisjonering og bredde

Forretning var det primære, alt annet var sekundært
Kostnadsreduksjon, oppsplitting og intern konkurranse

Små og store motorer

Nett og tjenester - et forsøk på å videreføre forretningslogikken


Organisasjonen skulle drives frem av spenning og motsetninger

Avslutning: Mangfold og dynamikk som strategi og ledelsesmodell


KAPITTEL 10 ETT TELENOR
Konsekvenser av børsnoteringen

Industrialisering: Strategi, konsolidering og vekst
Forutsetninger for utviklingen: Finansiell plattform og økonomisk vekst

Konsolidering av forretningsområdene

Industrialisering og investeringsstrategi: "Kontroll og exit"

Visjoner om vekst


Organisatorisk utvikling
En verdikjede

Regionalisering

Bygging av organisasjonskultur


Avslutning: Et norsk selskap med en internasjonal mobilarm


KAPITTEL 11 AVSLUTNING OG DISKUSJON: BOKENS LÆRESTYKKER
Første lærestykke: Fristillingen har demokratisk forankring

Andre lærestykke: Omstillingsmuligheter undervurderes

Tredje lærestykke: Strategisk posisjonering er viktigere enn strategi

Fjerde lærestykke: Ledelse har stor betydning

Femte lærestykke: Ledere og eiere for sin tid


LITTERATUR

STIKKORD