Innovasjon som kollektiv prestasjon - Tone Merethe Berg Aasen

Innovasjon som kollektiv prestasjon

; Oscar Amundsen

Aktuell bok om innovasjon og innovasjonsledelse.
Bestill vurderingseksemplar

Virksomheters evne til innovasjon kan være utslagsgivende for om de oppnår gode resultater over tid, eller om de stagnerer. Les mer
Vår pris
609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Aktuell bok om innovasjon og innovasjonsledelse.
Bestill vurderingseksemplar

Virksomheters evne til innovasjon kan være utslagsgivende for om de oppnår gode resultater over tid, eller om de stagnerer. Kunnskap om innovasjon er derfor interessant for alle organisasjoner, uavhengig av om de er utsatt for konkurranse eller har annen motivasjon for utvikling og endring.

Innovasjon er et omfattende, internasjonalt forskningsfelt som inneholder et mylder av begreper, definisjoner, teorier og modeller. Hensikten med denne boken er å gi et forskningsbasert bidrag som beskriver og utvikler innovasjonsfeltet. Dette gjøres ved å belyse temaet ut fra ulike perspektiver, med bidrag fra både etablerte og nyere fagområder. Boken er bygd opp rundt tre hovedspørsmål:


- Hva er innovasjon?

- Hvordan skjer innovasjon i organisasjoner
- Hvordan kan innovasjon ledes?

Det underliggende budskapet gjennom hele boken er at innovasjon er resultatet av et samspill mellom mange ulike aktører, kompetanser, hendelser og rammebetingelser - altså at innovasjon er en kollektiv prestasjon.

Les forfatternes kronikk i Adresseavisa 19. desember 2011

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 340
ISBN: 9788205409552
Utgave: 1. utg.
Format: 22 x 16 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKAPITTEL 1 BOKENS TEMA OG FORMÅL
Innledning

Bakgrunn og hensikt med boken

Bokens innhold og oppbyggingDEL 1 HVA ER INNOVASJON?
KAPITTEL 2 INNOVASJONSFORSTÅELSE SPEILER SIN TID
Et lite tilbakeblikk
Den første industrielle revolusjon

Den andre industrielle revolusjon

Den tredje industrielle revolusjon

En fjerde industriell revolusjon?


Innovasjon som forskningsfelt
Første generasjon innovasjonsmodell: Teknologifokusert forskning som driver

Andre generasjon innovasjonsmodell: Etterspørsel som driver

Tredje generasjon innovasjonsmodell: Koplete modeller

Fjerde generasjon innovasjonsmodell: Parallelle modeller

Interaktive, åpne modeller

Hva med framtidige modeller?KAPITTEL 3 DEFINISJONER, TYPER OG MODELLER FOR INNOVASJON
Definisjoner av innovasjon

Innovasjon skaper virkeligheter
Innovasjon representerer noe nytt

Innovasjon kan ha mange effekter

Innovasjon inneholder risiko

Innovasjon kan ta tid

Innovasjon er mer enn teknologiutvikling

Innovasjon innebærer endring i atferd


Innovasjon som prosess

Kunnskapsdimensjoner
Resultat

Nyhetsgrad

Innovasjonsprosesser

Konsekvenser av innovasjon


Kilder til innovasjon
Ny kunnskap

Etterspørsel

Funksjoner og roller

Latente behov

Rekombinasjon

Sjokk

Imitasjon

Inspirasjon


Innovasjon innebærer risiko


KAPITTEL 4 ENTREPRENØRSKAP
Entreprenørskap som kollektiv prosess

Betydningen av entreprenørskap
Fra ide til innovasjon


Hva med Norge?
Rammevilkår for oppstart

Kunne det, ville det, gjøre det?


Forskning og nyskaping
Kommersialisering fra forskning


Brød til meg eller brød til mange?

Entreprenørskap i etablerte virksomheter
Fokus på forretningsmuligheter

Strategier for bedriftsentreprenørskap
DEL 2 INNOVASJON I ORGANISASJONER
KAPITTEL 5 FORSKNING PÅ INNOVASJON I ORGANISASJONER
Temaer innen forskning på innovasjon i organisasjoner
Organisasjonsdesign

Kunnskap og læring

Organisatorisk endring og tilpasning


Forskningsfokus innen fagdisipliner varierer

Innovasjon som en organisatorisk reise - Van de Vens 12-trinnsmodell
Lederens oppgaver i innovasjonsreisen


Innovasjon i offentlig sektor
Noen kjennetegn ved offentlig sektor

Utvikling av offentlig sektor


Innovasjon og endring


KAPITTEL 6 TILNÆRMINGER TIL INNOVASJON
Disruptiv innovasjon
Kjennetegn ved disruptiv innovasjon

Utfordringer ved disruptiv innovasjon


Åpen innovasjon
Kjennetegn ved åpen innovasjon

Åpen forretningsmodell


Brukerdrevet innovasjon

Medarbeiderdrevet innovasjon
Forutsetninger for medarbeiderdrevet innovasjon

MDI og åpen innovasjon


Kontinuerlig innovasjon

Lean-innovasjon

Innovasjon i forretningsmodell, ledelse og arbeidsprosesser
Driftsinnovasjon

Forretningsmodellinnovasjon

LedelsesinnovasjonKAPITTEL 7 MEDVIRKNING OG SAMARBEID FOR INNOVASJON
Effektive samarbeid

Samarbeid på tvers av organisatoriske grenser
Har samarbeid en pris?

Disiplinert samarbeid

Interaksjon for økt kunnskapsdeling


Samarbeid på tvers av geografiske grenser

Samarbeid på tvers av faggrenser

Medvirkning for innovasjon
Medvirkning i praksis: En liten historie om to bedrifter

Kunnskapsperspektiver på medvirkning

Ansattes kunnskap: Medarbeiderdrevet innovasjon

Kundens kunnskap: Brukerdrevet innovasjon

Eksterne aktørers kunnskap: Åpen innovasjon


Samhandling og design av arbeidsplassen
Ulike arbeidsformerKAPITTEL 8 KULTUR OG INNOVASJON
Hva er kultur?

Hva er organisasjonskultur?
Perspektiver på organisasjonskultur


Kultur for innovasjon
Organisasjonsklima

Organisasjonskultur og innovasjon

Resultater fra Norge


Normer som fremmer innovasjon i organisasjoner
Å endre kulturer
DEL 3 LEDELSE AV INNOVASJON
KAPITTEL 9 FORSKNING PÅ LEDELSE AV INNOVASJON
Innovasjonsprosesser - hva skal man lede?
Forskningsperspektiver på innovasjonsledelseKAPITTEL 10 LEDERROLLEN I PRAKSIS
Ledelse på tvers av organisatoriske grenser

Innovasjon som samspillet mellom mange ulike prosesser

Lønnsomhet på kort og lang sikt

Fra industriell til skapende arbeidsform
Improvisasjon


Måling av innovasjon


KAPITTEL 11 STRATEGI: FRA TANKE TIL FORRETNING
Strategier for innovasjon

Tilnærminger til innovasjonsstrategi
Differensiering, nøytralisering eller økt produktivitet?

Inkrementell eller radikal?

Å satse på disruptiv innovasjon

Åpne forretningsmodeller

Hvilken type tilbud skal man utvikle - "front" eller "bakgrunn"?


Å profittere på innovasjonspotensial
Innovasjonspotensial og talentutviklingKAPITTEL 12 GLOBALISERING OG NASJONALE STRATEGIER FOR INNOVASJON
Modeller for globalisering

Nasjonale innovasjonssystemer
Nasjonale rammebetingelser for innovasjon

Kreative regioner


Det offentlige som driver av innovasjon
Offentlig finansiering av innovasjon
DEL 4 HVORDAN SKAPES KUNNSKAP OM INNOVASJON?
KAPITTEL 13 INNOVASJONSFORSKNINGEN I PERSPEKTIV
Teoretiske bidrag og litteraturoversikter

Kvantitativ tilnærming

Kvalitativ tilnærming
Minnesota-studiene


HALO-effekten

Kontekst som kilde til variasjon i forskningsresultater

Betydningen av tid

Avkontekstualisering - rekontekstualisering


KAPITTEL 14 TEORETISKE RETNINGER
Systemperspektiver

Prosessperspektiver

Kompleksitetsteori
Kompleksitetsvitenskapens begreper


Når kompleksitetstenkning møter organisatoriske prosesser

Å skille mellom perspektiver


KAPITTEL 15 INNOVASJON SOM KOMPLEKSE RESPONDERENDE PROSESSER
Grunnleggende ideer i komplekse responderende prosesser

Å forstå innovasjon som komplekse respondere prosesser
Misforståelse som grunnlag for ny mening

Når kan man kjenne igjen innovasjon?

Diffus teknologi

Behovet for kontroll


Idealisering av innovasjon og kunnskapsutvikling

Seks påstander til refleksjon: Praktiske konsekvenser


LITTERATUR

STIKKORD