På randen av ledelse - Frode Hübertz Haaland

På randen av ledelse

en veiviser i førstegangsledelse

; Frode Dale

Boka er en veiviser inn i alle de oppgavene og utfordringene en førstegangsleder står overfor. Den viser også hvordan overgangen fra å være fagperson til å bli leder kan forbedres, hvordan man bedre kan mestre en ny rolle, og hvordan man kan utvikle en egen identitet som leder. Les mer
Vår pris
499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Føler du deg usikker eller skremt ved tanken på å bli leder for første gang, sitter du med den riktige boka i hendene. Ansvaret for din utvikling som leder deles mellom deg selv og din (nye) organisasjon. Derfor er denne boka også et nyttig redskap for folk i personal- og opplæringsstaber og for alle ledere som har lederansvar for førstegangsledere.

"Det heter seg at ingen vet hvor skoen trykker, andre enn den som har den på... Jeg trodde jeg visste masse om ledelse da jeg begynte, og var veldig stolt av å vise til karakterene mine på MBA-en min. Fy fader, for noen gnagsår jeg fikk av den skoen."

Veien til å bli leder
Denne boka er skrevet for deg som står på randen av en lederstilling, og som dermed står overfor et tidevannsskille i yrkeskarrieren. Dette skiftet vil antakelig komme til å sette sitt preg på deg for all fremtid. På randen av ledelse tar opp de læringsutfordringer dette innebærer, og ikke minst hvordan disse kan organiseres på en effektiv måte - hvilke tiltak som kan lette overgangen og fremme læringen.

Rollen som leder viser seg å være mye mer forskjellig fra rollen som fagperson og individuell bidragsyter enn de kommende lederne forestiller seg. Å bli leder for første gang handler om noe så fundamentalt som å utvikle og mestre en ny identitet. Man går fra "å gjøre arbeidet" til " å lede arbeidet". I en lederstilling stiller man sjelden med blanke ark, men du må forholde deg til en historie med en etablert kultur og et sett av forventninger til hvordan rollen skal (etter) fylles.

Hvilke utfordringer innebærer det å gå fra en fagstilling til en lederstilling?

 • Kompetansemessig er man ikke forberedt på det man møter
 • Forventingene avspeiler ikke realitetene
 • Rollen krever noe helt annet enn det man kan / er god til / liker
 • Man må gi slipp på det som er trygt, som man behersker og synes er moro
 • Rollen skaper usikkerhet og er følelsesmessig ladet - på godt og ondt
 • Rollen er mye mer utfordrende og krevende enn det man tror

På randen av ledelse er den første boka på norsk om førstegangsledelse. Boka bygger på resultater fra nyere forskning på ledelsesfeltet og er en veiviser inn i alle de oppgavene og utfordringene en førstegangsleder står overfor.

Boka tar blant annet opp disse temaene:

 • Å bli leder for første gang
 • Fra arbeidstaker til arbeidsgiver
 • Å lære å lede mennesker
 • Frykten for å mislykkes
 • Hvordan lette overgangen og tilrettelegge for læring

"Etter å ha lest denne boka ser jeg hva jeg selv har vært igjennom og ikke minst hva jeg har invitert og ledet andre førstegangsledere inn i. Jeg og mine mellomledere kommer til å gjøre dette på en helt annen måte ved neste korsvei."
Anders Haugen, Adm. dir, CDG Sandberg/Orkla Media


Tittel: På randen av ledelse
Forfatter: Frode Hübertz Haaland og Frode Dale
Forlag: Gyldendal Akademisk
Heftet: 206 sider

Presentert av Kjetil Imbsen

 

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 206
ISBN: 9788205339170
Utgave: 1. utg.
Format: 22 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

Kapittel 1 Å bli leder for første gang
Å bli leder er noe annet enn å være leder

Å bli leder er å løsrive seg fra fagrollen

Å bli leder handler om å være ny som leder

Dine læringsutfordringer: Bokas struktur

Ledelsesutvikling: å lære ledelse for første gang

Å bli leder handler om å lære (av) ledelse

Bokas innhold, form og målgruppe

Bokas empiriske og teoretiske grunnlag


Kapittel 2 Fra fagperson til leder: et identitetsskifte
Fra "å gjøre arbeidet" til "å lede arbeidet"

Løsrivelse fra fagidentiteten

Fra suksessrik fagperson til usikker førstegangsleder

Læringsutfordringer i identitetsskiftet

Oppsummering

Anbefalt litteratur


Kapittel 3 Å lære å lede en organisasjon
Fra arbeidstaker til arbeidsgiver

Leder mellom barken og veden

Å lære organisasjonen å kjenne

Kulturen

Også internt rekrutterte har mye å lære

Helhet og del

Lederteam

Å bli en del av ledelsesapparatet og -kulturen

Drift - utvikling - omstilling

Å lede driften

Å lede i utviklingsarbeid

Å lede i omstilling

Oppsummering

Videre læringstema og anbefalt litteratur


Kapittel 4 Å Tære å lede mennesker
Ny rolle, nye relasjoner, nye arbeidsmåter

Mennesker er forskjellige

Konflikt, samarbeid og problemmedarbeidere

Problemrelasjoner

Å etablere og utøve autoritet

Styring gjennom kontroll og delegering

Å lede en gruppe: å få folk til å jobbe sammen

Relasjoner sideveis, oppover og ut av organisasjonen

Oppsummering

Videre læringstema og anbefalt litteratur


Kapittel 5 Å lære seg selv å kjenne
Hvem er jeg...i ferd med å bli?

Å bli seg bevisst og utvikle sin egen lederplattform

Visjoner og ambisjoner

Livsforløpet

Verdier

Egen ledelsesteori

Selvoppfatning

Selvinnsikt, selvutsikt og selvregulering

Oppsummering

Videre læringstema og anbefalt litteratur


Kapittel 6 Å lære å takle stress og følelser
Stress

Personlig belastende særtrekk ved lederrollen

Lederrollen er vanskelig

Lederrollen er også fylt med negativ oppmerksomhet

Ansvar

Dilemma

Ledelse er en isolert utpost

Stress knyttet til overgangs- og forvandlingsprosessen

Frykten for å mislykkes

Identitetsprosjektet

De nye ledernes privatliv

Stressmestring

Stressmestring for førstegangsledere

Oppsummering

Videre læringstema og anbefalt litteratur


Kapittel 7 Å være ny som leder: et lederskifte
Lederskifte: en kompleks, men forutsigbar prosess

Organisasjonssosialisering - en lang prosess

Getting in: å komme seg inn i en ny jobb

Breaking in: møtet med - og den første tiden i - ny organisasjon

Settling in: integrasjon som gjensidig tilpasning

Hvor lang tid tar det egentlig?

Internt rekrutterte er også nye som ledere

Ny som leder i en nyopprettet stilling

Ikke alle lederstillinger er like

Oppsummering

Videre læringstema og anbefalt litteratur


Kapittel 8 Hvordan lette overgangen og tilrettelegge for læring?
Systematisering og læring i identitetsskiftet

Lederskiftet som lærings- og integrasjonsprosess

Læringsutfordringer og -aktiviteter

Getting in: søke- og beslutningsfasen

Fase 1: Den gjensidige utvelgelsen

Fase 2: Oppsigelses- og forberedelsesperioden

Fase 2: Forberedelser før oppstart

Breaking in: Oppstarten

Settling in: begynnende integrasjon

Et organisatorisk læringssystem

Støtteroller

Program versus prosess

Oppsummering


Kapittel 9 Førstegangsledelse, læring og ledelsesutvikling
Førstegangsledelse som integrasjonsprosess

Førstegangsledelse som læringsprosess

Lederes læring - dynamikk og forutsetninger

Hverdagen som former (læring av) lederskap

Når man lar det ubevisste styre

Læring og læringsforutsetninger

Å legge forholdene til rette for læring

Førstegangsledelse og ledelsesutvikling

Hvilke hovedproblemer har den etablerte ledelsesutviklingspraksis?

Din vei videre som førstegangsleder


Kapittel 10 Ettertanke
Oppdagelsene

Behov for organisatorisk ledelsesutviklingspolitikk

Preparere eller reparere?

Etisk behandling av førstegangsledere

Veien videre

Litteratur

Sluttnoter