Samarbeid og konflikt - to sider av samme sak

SØT-modellen

; Kjartan S. Kversøy

Å lede og strukturere samtaler i samarbeid og konflikt og fra ord til handling - det er dette denne boken handler om. Samarbeid og konflikt er to sider av samme sak. Begge kan være konstruktive og destruktive. Les mer
Vår pris
399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Paperback

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Paperback
Vår pris: 399,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Storkunde?
Vi gir kvantumsrabatt! Les mer

Å lede og strukturere samtaler i samarbeid og konflikt og fra ord til handling - det er dette denne boken handler om. Samarbeid og konflikt er to sider av samme sak. Begge kan være konstruktive og destruktive. Konflikter er en naturlig del av alt samarbeid og kan ikke unngås. Boken fokuserer på samtaler der valg skal tas, jobber skal gjøres og endringer skal gjennomgjøres. Det er en rett på sak, praktisk bok om å videreutvikle våre evner til å fungere bedre i en arbeidsvirkelighet som både preges av samarbeid og konflikt. Her introduseres vi til en rekke verktøy og virkemidler, blant annet SØT-modellen. Den fokuserer på situasjonen slik den er nå, hva vi ønsker oss, og hva vi er villig til å forplikte oss til for å bevege oss i retning av det vi ønsker. Marit Hartviksen er utdannet yrkespedagog og sykepleier. Kjartan Skogly Kversøy er utdannet filosof, skipper og kokk. Begge er høgskolelektorer ved Høgskolen i Akershus.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 221
ISBN: 9788245007268
Utgave: 1. utg.
Format: 21 x 14 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerInnledning
Det vi ønsker å bidra med gjennom denne boken

Litt om innholdet

Noen innledende refleksjoner om samarbeid og konfliktDEL 1 Hvordan lede og strukturere samtale slik at jeg bidrar til konstruktivt samarbeid?
Fra ord til handling med SØT

En praktisk SØT-samtale på Kampen
Fra en samtale på Kampen i Oslo våren 2006

Hva viser eksempelet?

Hvordan gikk det?

De første tre enkle verktøyene

Hvordan kunne det gått med boka, og betydningen av fokus på muligheter

Fortid, årsaker og hvorfor-spørsmål

Må og bør sliter på ryggen og aldri og alltid er alt for endelige


Første del av SØT-modellen: situasjonen nå
Situasjonen nå er mulighetenes arena

Åta folk på alvor

Rundeprinsippet er anerkjennelse i praksis

Å synliggjøre mangfoldet av perspektiver gjennom bruk av pedagogisk sol

Samtaler og spilleregler trives sammen

En oppsummering for S-en i SØT


Andre del av SØT-modellen: ønsker
Ønsker er en av motivasjonens kilder

Ønsker og grenser er forenelige og nødvendige

Tilretteleggeren kan også være deltager

Alle trenger trening og vaner er utfordrende å endre

Jeg utvikler meg fordi vi utvikler oss

Relasjonen kommer før saken

En oppsummering for Ø-en i SØT


Siste del av SØT-modellen: tiltak
Tiltak og handlingsforpliktelse gir en vei fra ord til handling

Gremlins og annen skummel indre motstand

Endelig et møte som endte med noe konkret

En oppsummering for T-en i SØTDEL II Samarbeid og konflikt - to sider av samme sak
Fra destruktiv konflikt til konstruktivt samarbeid

Litt rydding i begrepene samarbeid og konflikt

Forskjellighet og uenighet som kjennes i magen

Hva assosierer du med begrepet konflikt

Spenningene jeg kjenner i magen i samarbeid og konflikt

Første del av SØT-modellen i konflikthåndtering: Situasjonen nå
Å utvikle begreper som bidrar til mestring gjennom å vise frem forskjellighet

En historie om forskjellighet, uenighet og konflikt

Klargjør, sorter og verdsett meningsforskjeller

Kontrakt og ledelse - kritiske faktorer

En liten oppsummering

Effekten av våre handlinger

Ansvaret for å ville vel når jeg videreutvikler innsikten i effekten av mine handlinger

Kjennetegn på konstruktive og destruktive konflikter

Kjennetegn på ulike personlige strategier i konflikt

Konflikters mange ansikter og lydbilder

Å leve et liv, ikke vinne en krig

Konflikter er ikke noe vi har, men noe vi gjør

Destruktive konflikter koster både arbeidsmiljø og penger

Å ta alle fasene i SØT-modellen på alvor

Begynnende brobygging i en destruktiv konflikt mellom to fokuspersoner

Mange former for konflikter og kilder til konflikter


Andre del av SØT-modellen i konflikthåndtering: ønsker
Ønsket situasjon


Siste del av SØT-modellen i konflikthåndtering: tiltak
Tiltak

Hva vil vi gjøre? Hva kan vi gjøre? Vi kan velge å trå på bremsen i stedet for gassen

Mønstrene kommer til syne, mulighetene kommer til syne

Oppsummering

Maktesløshet i mangel på verktøy

Vær så god - her er verktøykassa!DEL III Å lede og strukturere samarbeid i et utvidet perspektiv
En utvidet SØT-modell som forskningsverktøy

Å lede og strukturere samtale i aksjonsforskning og aksjonslæring

Kjennetegn ved aksjonsforskning og bruk av SØT-modellen som forskningsverktøy

En fortelling om samarbeid mellom lærere fra en høgskole og lærere fra tre videregående skoler

Et aksjonslæringsprosjekt ved en høgskole der SØT-modellen var hovedverktøy

Gode grunner for at det vi skriver er rimelig fornuftig

Teori og sannhet og ord som representerer virkeligheten

Å være hindret fra gjestfri tanke og være fanget i tilsynelatende urokkelige teorier

Fenomenologisk respekt og hindringer og muligheter for innsikt i hverandres opplevelse

Er det da håp for samarbeid og kommunikasjon?

Oppsummering av noen grunnleggende poenger

Avhengighet av fellesskapet og behovet for anerkjennelse

Avhengigheten som styrende faktor i mitt arbeid som tilrettelegger

Hermeneutikk - hva vil det si å forstå?

Avslutning

Litteraturliste

Stikkordregister