Lær av fremtiden - 
      Frede Hermansen
    
      Per Espen Stoknes

Lær av fremtiden

norske organisasjoners erfaringer med scanariobasert strategi

Frede Hermansen (Redaktør) ; Per Espen Stoknes (Redaktør)

Boka gir oversikt over scenarioarbeid og oppsummerer erfaringer med bruk av scenarier i norske organisasjoner. Enhver leder må tenke framover og lage strategiske planer ut fra konkurransesituasjon og tenkte situasjoner (scenarier) i fremtiden. Les mer
Vår pris
499,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 499,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Boka gir oversikt over scenarioarbeid og oppsummerer erfaringer med bruk av scenarier i norske organisasjoner. Enhver leder må tenke framover og lage strategiske planer ut fra konkurransesituasjon og tenkte situasjoner (scenarier) i fremtiden. Dette er ofte kompliserte handlinger som byr på store utfordringer. Denne boken vil være et velegnet hjelpemiddel for bedriftsledere og andre som gjerne vil planlegge for fremtiden.

Temaer som blir omtalt inkluderer blant annet:

- Hva er egentlig scenarier og hvordan lager man dem?

- Hvordan kan scenariene skape grobunn for handling i organisasjonen?

- Hvordan henger fremtidsorientering sammen med lønnsomhet?

Lær av Fremtiden beskriver hvordan norske organisasjoner og ledere har gått frem for å ta fremtiden på alvor. Boken går igjennom de metoder og prinsipper som er blitt brukt, samt en del av resultatene som er oppnådd.
Boken henvender seg til alle med interesse for scenarieplanlegging, og særlig til de som ønsker å bidra til at langsiktig og helhetlig tenkning får større plass i egne organisasjoner.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Innbundet
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 224
ISBN: 9788205330863
Utgave: 1. utg.
Format: 22 x 15 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger


DEL I Innføring i scenarielæring
KAPITTEL 1 Lære fremtiden?
En introduksjon til scenarielæring

Essensen scenarier

Bruddet med det offisielle fremtidsbildet

Kortsiktighetenstyranni

Kort om de ulike bidragene


KAPITTEL 2 Scenarielæring - hvordan gjøre det å være "fremtidsrettet" om fra en floskel til levd praksis
Hva egner scenarier seg til?

Hva er scenarier?

Ulike metoder

1 Definere beslutningsområde, scenariefokus og tidshorisont

2 Etablere prosjektplan: fremdrift og involvering

3 Gjennomføre en "infojakt" - finne relevante og viktige nøkkelvariabler og drivkrefter for forandring

4 Analysere og bestemme grunnstruktur for scenariene

"Besøke", skrive ut og teste scenarier

Klargjøre konsekvenser av hvert scenarie og stimulere til strategisk konversasjon


KAPITTEL 3 Scenarielæring - vidundermedisin eller kvakksalveri? Et kritisk blikk på fordelene ved bruk scenarielæring
Bare skryt eller realiteter?

En vurdering av fordelene

Tilretteleggelse av en scenariebasert strategiprosess

LitteraturDEL II Scenarier i konkurranseutsatte bransjer
KAPITTEL 4 Hvor handler du maten din i 2010?
Dagligvarebransjen i Norge 2003 og Coops bekymringer

Drivkrefter for forandring

Drivkrefter som spenner ut usikkerhetsrommet mellom scenariene

Hvilket scenarie er mest sannsynlig?

Litteratur


KAPITTEL 5 Scenarier for et norsk medisinsk bioteknologiselskap
Situasjon og marked

Scenarieprosessen

Spørsmål om fremtiden

SWOT-analyse

Analyse av drivkrefter

Klassifisering av drivkreftene

Scenarieanalyse - tidshorisont 2 år

Scenarieanalyse - tidshorisont 7 år

Fra scenarier til strategi

Valgtstrategi

Oppsummering - utbytte prosessen

Litteratur


KAPITTEL 6 Er fremtidsberedskap lønnsomt?
Hva kjennetegner A-pressen?

Hva er god fremtidsberedskap?

Strategisk responsevne - en modell

Resultater A-pressen

Konklusjoner i lys av funnene fra A-pressen

LitteraturDEL III Scenarier i offentlig sektor
KAPITTEL 7 Scenarier for statsforvaltningen i 2006, sett fra 2001
Drivkrefter

Scenariene

Scenarie "Solan"

Scenarie "Ludvig"

Scenarie "Reodor"

Scenarie "Desperados"


KAPITTEL 8 Scenarier om kommunenes fremtid. Os kommune mot år 2015
Problemstilling og scenariefokus

Omgivelser og drivkrefter

Rangeringer av drivkrefter - scenariestruktur

Scenariene - Os kommune i 2015

Mulige strategiske alternativer for Os kommune

Oppsummering

Litteratur


KAPITTEL 9 Scenariebasert strategiutvikling i Norges forskningsråd
Utfordringer i Store programmer

Hvorfor scenariebasert strategiutvikling?

Hva må til for å møte utfordringene?

Innføring av scenarier i praksis

LitteraturDEL IV Scenarier og organisasjonsutvikling
KAPITTEL 10 Strategisk anvendelse scenarier. Teoretiske perspektiver på scenarier og scenariebasert strategiutvikling
Strategi og strategiprosesser

Skolenes anvendelsesområde og relevans

Scenariemetoder og scenarielæring

Ulikescenarieskoler

Når er scenarier relevante?

Når gir scenarier organisatorisk læring?

Scenariebasert strategiutvikling

Scenarienes funksjon

Litteratur


KAPITTEL 11 Kan scenarielæring bidra til økt organisatorisk læring? En teorigjennomgang og empirisk undersøkelse
Individuell læring - den klassiske modellen

Organisatorisk læring og strategisk fornying

Flaskehalser i strategisk læring

En norsk empirisk undersøkelse

Oppsummering

Litteratur


KAPITTEL 12 Scenarielæring som strategisk verktøy i moderne, teambaserte organisasjoner
Generelle prinsipper for lagorganisering i Oljedirektoratet

Gjennomføring første scenarieprosess i Oljedirektoratet

Muligheter og effekter i lagbaserte organisasjoner

Oppsummering

Litteratur


KAPITTEL 13 Dilemmaer for en fasilitator i en scenarieprosess
Behovet for en fasilitator

Hvor aktiv eller passiv skal fasilitator være?

Hvor kjent bør facilitator være med bransjen?

I hvilken grad må fasilitator ha utstrakt kunnskap om gruppedynamikk?..

Hvor viktig er leveransen som produkt versus prosessen?

Oppsummering

Litteratur

Scenarieleksikon

Presentasjon av bidragsyterne


Stikkord