Perspektiver på ledelse

Øyvind Lund Martinsen (Redaktør)

Perspektiver på ledelse er en artikkelsamling som dekker sentrale emner innenfor fagfeltet ledelse. Den retter seg mot studenter i organisasjons- og ledelsesfag og ledere på ulike nivåer.

Bestill vurderingseksemplarer
Boka er inndelt i følgende hoveddeler og kapitler:
- Om ledelse: om lederskap; myter og fakta om lederrollen; lederens egentlige oppgave; om å forstå organisasjoner; ledelse i en digitaliseringstid. Les mer
Vår pris
519,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Vår pris: 519,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Perspektiver på ledelse er en artikkelsamling som dekker sentrale emner innenfor fagfeltet ledelse. Den retter seg mot studenter i organisasjons- og ledelsesfag og ledere på ulike nivåer.

Bestill vurderingseksemplarer
Boka er inndelt i følgende hoveddeler og kapitler:
- Om ledelse: om lederskap; myter og fakta om lederrollen; lederens egentlige oppgave; om å forstå organisasjoner; ledelse i en digitaliseringstid.
- Om lederen: om forskning på ledelse; transformasjons- og transaksjonsledelse; lederstil; situasjonstilpasset ledelse; lederes egenskaper; destruktiv ledelse; kvinner og ledelse.
- Å lede endringsprosesser: ledelse av organisasjonsendringer; makt og påvirkningskraft; skjulte feller i beslutningsprosessen; ledelse og kompetansestyring; insentiver og motivasjon.
- Utvikling i rollen som leder: lederutvikling; selvledelse.
Mange av kapitlene er skrevet av internasjonalt anerkjente forskere innen ledelsesfaget. Noen av bidragene er blant klassikerne innen faget. I tillegg er norske bidrag inkludert, slik at boka gir et utfyllende bilde av lederskapets natur, utfordringer og muligheter. Alle kapitlene er forskningsbaserte.
Nye kapitler og utvidelser i ny utgave av boken:
Kap 5: Ledelse i en digital tidsalder, av Jan Ketil Arnulf
Kap 11: Destruktiv ledelse, av Lars Glasø
Kap 14: Lederens makt og påvirkningskraft, av Linda Lai
Kap 17: Penger som motivasjonsfaktor, av Adrian Furnham
Kap 18: Lederutvikling, av Øyvind Martinsen

Fakta