Perspektiver på merkevareledelse - Leif Egil Hem

Perspektiver på merkevareledelse

Leif Egil Hem (Redaktør) ; Nina M. Iversen (Redaktør)

I denne boken har forfatterne samlet og redigert artikler om emnet merkevareledelse som har stått i Magma - tidsskrift for økonomi og ledelse. Sammen med bokens innledning gir artiklene mange faglige innfallsvinkler til merker, merkevarebygging og merkevareledelse. Les mer
Vår pris
669,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 669,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

I denne boken har forfatterne samlet og redigert artikler om emnet merkevareledelse som har stått i Magma - tidsskrift for økonomi og ledelse. Sammen med bokens innledning gir artiklene mange faglige innfallsvinkler til merker, merkevarebygging og merkevareledelse. Emnet blir belyst både på bedriftsnivå og på nasjonalt nivå, og det tas strategiske og operative utgangspunkt gjennom boken. Blant artikkelforfatterne finner vi noen av Norges fremste fagfolk innen både næringsliv og akademia. Boken passer godt for studenter ved høgskoler som skal ha et samlet overblikk over emnet, og den passer for strategiske beslutningstakere som arbeider med problemstillinger rundt merkevareledelse. Emner som berøres, er bl.a. utvikling av merkevarestrategi, merkeelementene, merkeutvidelser, private merker, merkevarebygging på Internett, et merkes personlighet, merkeallianser, merkerelasjoner og land som merkevare. Leif E. Hem er førsteamanuensis og programdirektør ved NHH og har doktorgrad fra NHH innen merkevare og merkevareledelse. Hem har ansvaret for NHHs Executive MBA-program i merkevareledelse. Nina M. Iversen er forsker ved SNF. Hun har sin doktorgrad fra NHH innen merkevareledelse og kommunikasjon. Iversen har bred erfaring fra undervisning, forskning og konsulentarbeid.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 269
ISBN: 9788245001167
Utgave: 1. utg.
Format: 24 x 17 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger1 Et helhetlig perspektiv på merkebygging
Prinsipper for merkebygging

Merkebygging av produkter

Merkebygging av foretak

Merkebygging av land og regioner


2 Merkevarer - litt historikk og noen definisjoner
Relevante begreper


3 Ledelse av merkeverdier
Hva er merkeverdi?

Merkelojalitet

Merkeoppmerksomhet

Oppfattet merkekvalitet

Merkeassosiasjoner

Velge, utvikle og følge opp merkeassosiasjoner


4 Markedsstrategi - markedsandel eller kundelojalitet?
Hva er et marked?

Hva driver utvikling av markedene?

Rekruttering av nye kunder

Oppsummering


5 Merke-person-relasjoner: (enda) et nytt perspektiv innen merkevareledelse?
Lojale MAC-brukere

Tre tenkte relasjoner

Relasjoner i sosialpsykologi

Relasjonsperspektiv som utgangspunkt for merkevareledelse


6 Valg av merkekonsepter
Innledning - ulike merkekonsepter

Tre typer merkekonsepter

Internasjonalisering av merker - implikasjoner for merkekonsept


7 Posisjoneringenskunst
Den verdifulle posisjonen.Den ene, korte setningen

Fullekenguruer

Operafantomet

New York.Paris.Haugesund


8 Identifikasjon og ledelse av langsiktige merkeallianser: etrammeverk
Ulike typer langsiktige merkeallianser

Motiver for merkeallianser: snarveier til økt merkeverdi

Et rammeverk for ledere

Ledelse av langsiktige merkeallianser

Konklusjon


9 Merkeutvidelser - kritiske suksessfaktorer
Innledning

Definisjoner

Kriterier for suksessfulle merkeutvidelser

Implikasjoner og forskningsspørsmål


10 Merkeelementene: kriterier ved valg av navn, logo, slagord, karakter og lydlogo
Innledning

Merkeelementene

Noen konklusjoner


11 Et merkes personlighet
Prosjektet

Resultater

Er personlighetstrekkene generelle?

Menneskers versus produkters personlighet


12 Nasjonale paraplymerker
Assosiasjoner i et opphavsimage kan tjene som merkeverdier

Nasjonale programmer for generisk profilering av Norge - EFF og Norges Turistråd

Nasjonale paraplymerker som nasjonale merkeallianser

Nasjonale assosiasjoner som kjerneverdier i et nasjonalt paraplymerke

Risiko knyttet til nasjonale assosiasjoner som merkeverdier

Avsluttende kommentarer


13 Opphavsland i internasjonal markedsføring
Innledning

Bakgrunn

Del 1: Tre fordeler med opphavsland som kvalitetsindikator ved produktvurderinger

Del 2: Oversikt over ulike typer opphavslandstudier

Del 3: Opphavslandeffekten - et konseptuelt rammeverk

Del 4: Fremtidig forskning på opphavslandeffekter


14 Merkevarer på bedriftsmarkeder
Innledning

Merkenavn

Bedriftsmarkeder

Kjøp og kjøpere på bedriftsmarkedet

Merkeroller på bedriftsmarkeder

Avslutning


15 Private merker - tar stadig økende markedsandeler
1.Noen sentrale begreper

2.Litt historikk

3.Hvordan kan private merker lykkes?

4.Hvorfor benytter kjedene private merker?

5.Hvordan beskytte seg mot kjedenes private merker?

6.Fremtidig forskning på private merker


16 Merker i krise
Introduksjon

1.Definisjon på merkekrise

2.Merkeeierens krisehåndtering

3.Konsumentens oppfatning av krisen

4.Merkeverdi kontra merkekrise

Konklusjon


17 Merkevarer
Commodification

Merker er konkurranseunngåelse, og varene får sjelen tilbake

Merker har autentisitet, personlighet og tilhørighet

Merker er dagligliv og lokal tilhørighet

Merker som falsk personlighet - i pose og sekk for produsentene?

Klokkemerker - et case

Supermerkene og deres politiske problem

Eksempel: Porsgrunn Porselen

Merkevarer som politisk arena


Merkevarer - et utdrag fra en debatt i Dagens Næringsliv