Videregående emner i økonometri

; Ragnar Nymoen

I Videregående emner i økonometri videreføres fremstillingen av økonometriske metoder fra Innføring i økonometri. Bokens fundament er en helhetlig og generell fremstilling av regresjonsmodellen ved bruk av matrisenotasjon. Les mer
Vår pris
499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Vår pris: 499,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

I Videregående emner i økonometri videreføres fremstillingen av økonometriske metoder fra Innføring i økonometri. Bokens fundament er en helhetlig og generell fremstilling av regresjonsmodellen ved bruk av matrisenotasjon. Med dette som grunnlag, gis det en bred fremstilling av moderne estimeringsmetoder og testprinsipper på et videregående nivå, med vekt på tidsrekke- og paneldata. Spesiell vekt blir lagt på modellering av dynamiske systemer med ikke-stasjonære data. Gunnar Bårdsen er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Ragnar Nymoen er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Fakta