Antikkens historie - Jørgen Christian Meyer

Antikkens historie

høvdingdømme, bystat, imperium

; Bjørn Alex Herrman (Oversetter) ; T. Bekker-Nielsen (Innledning) ; I. Brandvik Mæhle (Innledning)

Dette er en helhetlig, tematisk men også kronologisk fremstilling av antikkens historie. Det legges vekt på å vise hvordan stabile sosiale strukturer ble bygd i det antikke samfunn, og hvordan tradisjonene i Middelhavslandene og Midtøsten har preget det vestlige samfunn. Les mer
Vår pris
609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i

Er du interessert i historiebøker ?
Bli med i fordelsklubben Vår historie og få fordelspris kr 517,-

Paperback
Legg i
Vår pris: 609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Er du interessert i historiebøker ?
Bli med i fordelsklubben Vår historie og få fordelspris kr 517,-

Dette er en helhetlig, tematisk men også kronologisk fremstilling av antikkens historie. Det legges vekt på å vise hvordan stabile sosiale strukturer ble bygd i det antikke samfunn, og hvordan tradisjonene i Middelhavslandene og Midtøsten har preget det vestlige samfunn.

Boken er første bind i et trebindsverk om Europas historie fram til 1815.

Bind II er skrevet av Sverre Bagge og bind III av Finn Fuglestad.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Cappelen Damm akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 390
ISBN: 9788202218454
Utgave: 2. utg.
Format: 22 x 15 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerForord

I Prolog. Den sosiale kontrakt

II Fra forhistorie til antikkens middelhav
Fra jeger og samler til bonde

Bondesteinalderen.En ny samfunnsorganisasjon

Høvdinger og big-men

Privat eiendomsrett til jord; arv og medgift

Kunstig vanning og sentrale statsdannelser

Mellom Eufrat og Tigris

Faraoenes land

Midtøstens verden

Den minoiske og mykenske kultur

Kollaps og forandring


III Det mediterrane rom

IV Fra høvdingdømme til bystat
Den mørke tidsalder

Det homeriske høvdingsamfunn

Det etruskiske kraftsenter

Det øst-vestlige nettverk

Den antikke bystatens fremvekst

Bonde, borger, soldat

Fra subsistens- til markedsøkonomi

Tyranniet

Folkeforsamling, råd av eldre og embetsmenn

Det athenske demokrati

Den romerske republikk

Bystaten som redistributivt system

Bonden som ideal

Det eksklusive kontra det kosmopolitiske


V Det politiske spill i antikkens bystater
Formelle regler

De moralske reglene

De pragmatiske reglene

Styrende og styrte i fortid og nåtid


VI Antikkens Økonomi
Fortiden på fortidens premisser?

Den agrare ideologi og profittmaksimering

Fjernhandel

Håndverk og lokalhandel

Det antikke jordbruk

Det antikke slavesamfunn

Muskel- eller maskinkraft?

Den gylne middelvei eller et tredje alternativ?


VII Den antikke by
Central place-modellen

Den typiske antikke by?

Den antikke by på mikronivå

Fra land til by

Byens < underklasse"

Byens "middelklasse"

Byens " overklasse"

Familie og individ

Vennskapsnett

Kvinne- og mannssfære

Byens sentrum

Livsnerven i den antikke by


VIII Utenrikspolitikk og imperier
Hellas

Hellenistiske statsdannelser

Fra italisk makt til verdensimperium

Å erobre et imperium er en ting - å holde på det er noe annet


IX Fra republikk til principat
Borgerkrig

Gjenopprettelse av republikken

Principatet


X Imperium romanum

XI Fra principat til vestlig middelalder og Bysants
Romerrikets fall

Et imperium i balanse

Fra principat til absolutistisk keisermakt

Kristendommen - fra marginalisert sekt til statsorganisasjon

Øst og vest


XII Vest-Europa og arven fra antikken
Renessansen

De moderne europeiske folkestyrene

Antikken som nasjonal arv i Hellas og Italia

Sett nå at...?


Ordliste med begreper

Aktører og forfattere

Utvalgt litteratur

Sitert oldtidslitteratur

Register