Hvordan organisasjoner fungerer

; Jan Thorsvik

Hvordan organisasjoner fungerer av Dag Ingvar Jacobsen gir en grundig innføring i de mest sentrale temaene og perspektivene innen organisasjonsteori. Teksten er rik på eksempler og vil stimulere leseren til å reflektere omkring egne erfaringer i lys av teori. Les mer
Vår pris
589,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Vår pris: 589,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Hvordan organisasjoner fungerer av Dag Ingvar Jacobsen gir en grundig innføring i de mest sentrale temaene og perspektivene innen organisasjonsteori. Teksten er rik på eksempler og vil stimulere leseren til å reflektere omkring egne erfaringer i lys av teori. Det er videre lagt vekt på et kritisk perspektiv under drøfting av hva slags empirisk støtte ulike teorier har, og hva som kjennetegner den faglige debatten omkring ulike teorier.

Boken vil også, gjennom sine rike henvisninger til litteraturen, fungere godt som en innfallsport til fordypning innenfor fagområdet.


Gjennom de tre foregående utgavene er boken blitt den mest brukte læreboken i organisasjonsteori i Skandinavia. I denne fjerde reviderte utgaven er det faglige innholdet betydelig oppdatert, samtidig som bokens anerkjente perspektiv er beholdt, og den pedagogiske fremstillingen er blitt enda bedre. Den faglige fremstillingen tar utgangspunkt i en helhetlig modell som gir en samlet oversikt over hvilke temaer som behandles, og hvor de behandles.

Fakta