Den gode elevsamtalen - Liv Lassen

Den gode elevsamtalen

; Nils Breilid

Hva kjennetegner de gode elevsamtalene? Hvordan kan lærere og førskolelærere bruke elevsamtaler som verktøy for å fremme elevers vekst og læring? Hvilke muligheter finnes i samtalene?
Forfatterne tar for seg rammene for elevsamtaler, gjør rede for aktuell teori om vekst hos barn og unge, og viser gjennom eksempler hvordan lærere kan påvirke vekst i praksis. Les mer
Vår pris
459,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 459,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Hva kjennetegner de gode elevsamtalene? Hvordan kan lærere og førskolelærere bruke elevsamtaler som verktøy for å fremme elevers vekst og læring? Hvilke muligheter finnes i samtalene?
Forfatterne tar for seg rammene for elevsamtaler, gjør rede for aktuell teori om vekst hos barn og unge, og viser gjennom eksempler hvordan lærere kan påvirke vekst i praksis. Den gode elevsamtalen gir deg som arbeider og snakker med barn en metode for hvordan du kan bli god til å anvende mulighetene i elevsamtalene. I hvert kapittel finner leseren både praksisfortellinger og relevante refleksjons- og øvingsoppgaver.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 142
ISBN: 9788205399754
Utgave: 1. utg.
Format: 22 x 15 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerKAPITTEL 1 INTRODUKSJON TIL DEN GODE ELEVSAMTALEN
Sentrale begreper

Elevsamtale
Dialog

Relasjon

Vekst


Leserveiledning

Øvelser

Refleksjonsoppgaver


KAPITTEL 2 TRE TEORIER OG MULIGE VEKSTPROSESSER I ELEVSAMTALER
Utvikling og vekst - en naturlig prosess i en sosial ramme

Tre sentrale utviklingsteorier
"Her og nå"-øyeblikk

Self-efficacy

Flyt


Læreres utfordringer

Oppsummering

Øvelser

Refleksjonsoppgaver


KAPITTEL 3 ELEVSAMTALEN, LOVVERK OG OPPLÆRINGSPRINSIPPER
Et lite tilbakeblikk

Sentrale prinsipper for opplæringen
Opplæringslova

Sentrale paragrafer fra loven og lovens forskrifter

Elevmedvirkning

§ 3-8. Dialog om anna utvikling

Opplæringslovas kapittel 9a

St.meld. nr. 11 (2008-2009): Læreren. Rollen og utdanningen


Utfordringer

Oppsummering

Øvelser

Refleksjonsoppgaver


KAPITTEL 4 RAMMER MED ROM
1. Elevsamtalens organisering

2. Elevens utvikling

3. Elevens sosiale fungering

4. Elevens faglige fungering

5. Elev-lærer-samarbeid

Oppsummering

Øvelser

Refleksjonsoppgaver


KAPITTEL 5 Å NÅ OG FORSTÅ
1. Nonverbal kommunikasjon

2. Minimale responser

3. Verbal kommunikasjon

4. Kontakt - med seg selv og med hverandre

Oppsummering

Øvelser

Refleksjonsoppgaver


KAPITTEL 6 BEVEGELSE: STØTTE, STYRKE OG LEDE
1. Utvikling av elevens selvbilde og situasjon

2. Øking av elevens bevissthet om egne muligheter

3. Økt motivasjon for å satse på egen læring og utvikling

4. Opplevelsen av at lærer er en samarbeidspartner i læringsprosessen

5. Justering av planer og målsettinger

Oppsummering

Øvelser

Refleksjonsoppgaver


KAPITTEL 7 TAPTE MULIGHETER
Tapte muligheter og tapte øyeblikk

1. Rot

Dialogpartnerne mangler felles fokus

Dialogen mangler framdrift

Dialogpartnerne snakker forbi hverandre

2. Uoppmerksomhet

Uoppmerksomhet i forhold til prosessen

Uoppmerksomhet mot seg selv som samtalepartner

3. Fastlåsthet

Moralisering

Innsnevring

Negativ fokusering

4. Unnvikelse

Oppsummering

Øvelser

Refleksjonsoppgaver


KAPITTEL 8 OBLIGATORISKE SAMTALER - UTVIKLINGSFREMMENDE ØYEBLIKK
Elevsamtalens muligheter
Hvordan ser gode elevsamtaler ut?

Hvilke muligheter for elevers vekst ligger i gode elevsamtaler?

Hvilke muligheter til øking av lærerens profesjonelle kompetanse er til stede i de gode elevsamtalene?

Hvordan kan læreren skape gode elevsamtaler?


Hva ligger bak utviklingsfremmende øyeblikk?


LITTERATUR