Å skrive seg til lesing - 
      Arne Trageton

Å skrive seg til lesing

IKT i småskolen

Norske barn les for dårleg. Bør dei lære å skrive først?
Boka byggjer på eit treårig forskningsprosjekt med 14 klasser i 4 land, med PC som effektivt skrivereiskap. 1. klassingane skreiv seg til lesing, produserte eigne lesebøker og aviser i 2. Les mer
Vår pris
519,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 519,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Norske barn les for dårleg. Bør dei lære å skrive først?
Boka byggjer på eit treårig forskningsprosjekt med 14 klasser i 4 land, med PC som effektivt skrivereiskap. 1. klassingane skreiv seg til lesing, produserte eigne lesebøker og aviser i 2. klasse, og skreiv betre tekster i 3. klasse enn såkalla handskriveklassar. Utsett handskriving til 3. klasse forbetra handskrivinga.

Forfattaren utviklar eit nytt syn på byrjaropplæringa med eit tettare samspell mellom å tale og lytte, skrive og lese. Ein videoserie frå klasseromma er eit effektivt supplement.

Sjå også www.hsh.no/home/atr/tekstskaping
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Universitetsforlaget
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Nynorsk
Sider: 317
ISBN: 9788215003689
Utgave: 1. utg.
Format: 17 x 24 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerFøreord
Videoliste

Tekstsamling

Bakgrunn - Ny lærerutdanning 2003


Kapittel 1. L97 og IKT, særleg småskolesteget
Pedagogiske grunnsyn

L97 - Eit konstruktivistisk og sosialinteraksjonistisk læringssyn

L97.Generell del - IKT

Kvifor legg L97 hovudvekt på temaorganisering?

IKT-kompetansen sin plass i tema

Kvifor legg L97 så sterk vekt på leik? Forholdet IKT og leik

Læremiddel - IKT sin plass

Fagdelen i L97 på småskolesteget og IKT

Norsk

Matematikk

Andrefag

Oppsummering

Norskdidaktikk, skriftspråkskompetanse, skrive- og lesemetodar?


Kapittel 2. IKT i skolens praksis - skadeleg eller bra?
Informasjonssamfunnet - det postindustrielle samfunnet

IT-satsinga - eit misbruk av ressursar?

IKT-forsking.Eleven som konsument eller produsent?

Computer-Assisted Instruction (CAI)

Intelligent Tutor System (ITS)

Logo som "latin"

Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL)

IKT i skolepraksis.Konsument eller produsent?

Eleven som konsument

Skadeverknader

Læringseffektar?

IT-industriens dominans

Forsterkar skolen konsentrasjonsvanskar?

Småskolesteget spesielt. "Lek og lær"-program

Elektroniske bøker - levande bøker?

Finst det god pedagogisk programvare?

Eleven som produsent

Verktøyprogram

Reglar for god databruk

Multiple intelligens

Er Internett eit godt verktøy?

Tekstskaping på PC i lærarutdanning

Tekstskaping på PC i byrjaropplæringa

Eleven som produsent av eigne meimngar - eit demokratispørsmål?

Elevtekst som dokumentasjon for utviklinga hjå einskildeleven

Elevtekstar som skolevurdering


Kapittel 3. Fysisk læringsmiljø, datautstyr
Veikskapen med separat datalab

Klasserom for tema, leik og IKT Verkstad med arbeidskrokar

Tradisjonelt klasserom pluss IKT-krokar

Ulike datakrokar

Kvifor tomannsbord?

Kvifor bør barna stå og skrive

Maskintypar, programvare

Dugnad på utrangert utstyr

Dataspel i klasserommet eller SFO

Internettkopling, naudsynt eller skadeleg?

Læremiddel generelt

Klasse og skolebibliotek.Bøker og andre papirtekstar


Kapittel 4. Utviklinga i 1. klasse
Bakgrunn

Foreldreinformasjon

Bokstavtest

Alfabetplassering i klasserommet.Med eller utan teikning?

Utviklingsgang i PC-skrivinga

Startfasen

1.Bokstavrekkjer

2.Bokstavrekkjer pluss førenamn

3.Bokstavrekkjer representerer ei forteljing

Læraren som medhjelpar eller sekretær

4.Einskildord pluss bokstavrekkjer som representerer forteljing

5.Ordbøker

6."Invented spelling" (sjølvoppfunnen stavemåte)

7.Frå setning til byrjande orddeling

Temaorienterte tekstar

Brevskriving.Tema: Dyr og fuglar

Tema med matematikk som sentreringsfag

Dikt


Kapittel 5. Utviklinga i 2.klasse
Startfasen

Konkret eksempel på starten i ein 2. klasse

Kva sjangrar er viktigast i tekstskaping i 2. klasse?

Brevskriving

Dikt

Avislaging

Lesebokproduksjon

Kva lesebøker er best for 7-åringar? Krav til biblioteket

Munnleg samtale, ein nøkkelfaktor i PC-skrivinga


Kapittel 6. Utviklinga i 3. klasse
Aviser på høgre nivå

Eksempel 1 Byavis

Eksempel 2 Bygdeavis

Bokproduksjon

Referat

Sakprosa - faktabøker

Fantasiforteljing

Parskriving

Skriving i realfagstema: Å fly

Oppsummering


Kapittel 7. Nye utfordringar i 4.klasse
Elektronisk avis

Engelskundervisning

Teikneseriar

Bokseriar - grøssarbøker

Skriftleg respons

Tidsmaskin - historiske tema

Internett?


Kapittel 8. Handskriving
3. klasse - Endeleg handskriving

Handskrivetest - PC-klassane skreiv finast!

Handskriving og gutar

Handskrivinga sin plass i den norske skolen

Skjønnskrift1850-1939

Trykkskrift - formskrift 1939-1974

Trykkskrift - stavskrift - løkkeskrift 1974-1997

Tidsbruken i handskriveopplæringa 1889-1997

Treng vi handskrifta?


Kapittel 9. Vurdering av skrivenivå
Lesetestar

Måling av skrivenivå - skrivetestar

Kriteria for skrivekvalitet

Kompleks skjønsvurdering (connoisseurship)

Skrivetest som vurdering av tekstskapingskvalitet i 3.klasse

Samla resultat for PC- og handskriveklassar

PC-klassar kontra handskriveklassar


Kapittel 10. Frå lese- og skriveopplæring til skrive- og leselæring
Skriftspråkutvikling og stimulering

Lesing eller skriving først?

A.Lese- og skriveopplaering

Leseopplæringsmetodar (Huey, E.B., Frost, J., Smith, E, Kjertmann, K., Goodman, K.S.og C.Liberg)

Analyse av ABC-bøker

ABC-bøkene i norsk skole

Lesetestar påverkar innhaldet.Kritikk av ABC-bøkene 1997

Kriteria for vurdering av ABC-bøker 1997-2002

B.Skrive- og leselæring

Å skrive seg til lesing

Emergent literacy - tidleg skriftspråkutvikling

Kreativ skriving.Prosessorientert skriving i skolen

Skrift er nedskriven tale - Skrift er ikkje nedskriven tale

Talespråkfjellet - Skriftspråkfjellet

Brubygging tale/skrivefjell : lesefjellet

Korleis skriv barn i 6-10-årsalderen?

Writing to read via PC

PC-revolusjon i lese- og skriveopplæringa?


Kapittel 11. Tekstskaping på PC spreier seg. Skoleutvikling og aksjonsforsking
Aksjonsforsking

Skoleutvikling/spreiingsfase 2002-2005

Frå einskildklasse til småskolesteg - til andre skolar - til andre kommunar

Korleis auke kommunikasjonen ved kombinasjon av fysiske og virtuelle nettverk?

Utviding til mellomsteget

Vidareutdanning i PAPS (pedagogisk arbeid på småskolesteget)

Multikulturell skrive- og leseopplæring

Lærarutdanninga si rolle i relasjon til tekstskaping og IKT

Database rundt elevtekstar som læringsrom

Foreldreengasjement

Framtidsperspektiv

Obligatoriske skrivetestar? Skriveprøver?

Senter for skriveforsking?

Litteratur