De likeverdige - Ivar Frønes

De likeverdige

om sosialisering og de jevnaldrendes betydning

Å vokse opp er læring og utvikling. Men hvor er barns viktige kilder til læring?

De likeverdigeviser at ikke bare i det moderne samfunn, med barnehager og skoler, men i hele menneskehetens historie, har barn-barn-kontakten vært en viktig kilde til læring og utvikling. Les mer
Vår pris
609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 609,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Å vokse opp er læring og utvikling. Men hvor er barns viktige kilder til læring?

De likeverdigeviser at ikke bare i det moderne samfunn, med barnehager og skoler, men i hele menneskehetens historie, har barn-barn-kontakten vært en viktig kilde til læring og utvikling. Foreldre og familie er barndommens faste punkt, mens andre barn er de sentrale læremesterne i forhold til språk og sosial kompetanse.

Ivar Frønes ser på menneskehetens evolusjon og historie fra et sosialiseringsperspektiv, men fokus er det moderne samfunnet og barn-barn-kontaktens betydning i det sammensatte komplekse samfunnet. Sentral i kontakten barn i mellom er at de er likverdige i forhold til hverandre. Dette skaper visse særegne premisser for læring og utvikling.

Dette er tredje utgave av De likeverdige, den første kom ut i 1994. Denne nye utgaven er omarbeidet med sikte på å gripe forskningsfronten et stykke ut i det nye århundre. Mye er skjedd i forståelsen av forholdet mellom barn det siste tiåret.
Boka henvender seg til forskere og studenter i samfunnsfag, lærer- og førskole- og barnevernspedagogutdanning og andre profesjoner som har med barn å gjøre. Den er også spennende lesning for foreldre og andre som er interessert i barn og deres utvikling.

FAKTA
Utgitt:
Forlag: Gyldendal akademisk
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 272
ISBN: 9788205361058
Utgave: 3. utg.
Format: 22 x 15 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderinger


DE LIKEVERDIGE
INTRODUKSJON TIL NY UTGAVE

HVORDAN BOKA ER BYGD OPP

OM SOSIALISERING OG DE JEVNALDRENDES BETYDNING .
Arv eller miljø?

Sosialisering i barnegruppaÅ VOKSE OPP ER Å LÆRE
HVA ER SOSIALISERING?
Om å bli et individ og en del av et samfunn


DEN INDIVIDUELLE UTVIKLINGEN
Teorier om den individuelle utviklingen

Utvikling og stadier


Å BLI EN DEL AV ET SAMFUNN
Sosialisering i sosiologisk teori

Internalisering og eksternalisering

Livsløp og sosialisering


HVORDAN LÆRER VI? OM SOSIALISERING OG SOSIAL LÆRING
Læring ved modeller

Perspektivmøte og perspektivveksling


HVEM LÆRER VI AV? OM DE SIGNIFIKANTE ANDRE
De signifikante andre

Foreldrene som de signifikante andre

Pedagoger og profesjonelle oppdragere

Jevnaldrende i samfunnsvitenskapelig sosialiseringsforståelse

Gener, utvikling og de signifikante andre


SOSIALISERING SOM UTVIKLING AV KOMPETANSE
Kompetanse og motivasjon

Den aktive konstruksjonen av identitet

Samfunnsutvikling og basiskompetanse

Barndom og sosialiseringSOSIALISERING I EN HISTORISK RAMME
ET UTVIKLINGSHISTORISK PERSPEKTIV
Den lange historien

Darwin og sosialisering

Lek, læring og evolusjon

Eksperimentering og simulering

Lekens signifikante andre

BARNA I EVOLUSJON

Jeger- og sankersamfunnet - hvordan levde de?

Det gamle samfunnet - leken før arbeidet?

Arbeid og hverdagslivets rytme

Sosial struktur og barn-barn-relasjonen

Lek, læring og kvalifikasjon

Landsbyen og de enkle jordbrukssamfunnene

Historisk utvikling og sosialiseringsform - en oppsummering


JEVNALDERKOLLEKTIVET SOM OPPDRAGELSESINSTITUSJON
Subsamfunn og oppdragelsesinstitusjoner

Sparta

Aztekerriket

Organisert oppvekst blant jevnaldrende


DET FØRINDUSTRIELLE EUROPA - SOSIALISERINGSFORM OG FAMILIEFORM
Familiebilder og det sosiale landskapet

Den førindustrielle europeiske familien

Et offentlig liv

Familien som samhandlingsenhet

Familien som følelsesmessig enhet

Barn og foreldre

Familie, landsby og sosialisering

Dannelsen av den moderne familienSOSIALISERING OG DET MODERNE
KJENNETEGN VED DET MODERNE SAMFUNNET
Teorier om det moderne

Individuering og individualisering

Sosialisering og kjennetegn ved det moderne


DEN MODERNE BARNDOMMEN
Utviklingen av den moderne barndommen

Barn som aldersgruppe

Familiens demografiske forandringer

Familiens oppgaver i forandring

Familieforandring og sosialisering

Barn og generasjoner

Institusjonalisering og organisering

Jevnaldrende

Sosialiseringslandskapets historiske forandringer


DE SIGNIFIKANTE ANDRE
Barn-barn og barn-voksne - de jevnbyrdige og de ulike

Kommunikative strategier og samhandlingspartnere


BLANT LIKEVERDIGE - DE JEVNALDRENDE I SOSIALISERINGSPROSESSEN
De likeverdige

Jevnbyrdighet og kommunikative kontrakter

Sosial læring og jevnaldrendes rolle

Konflikt, perspektivtaking og erfaring

Likhet og desentrering

Sosiale relasjoner og handlingstyper

Utvikling, stimulering og jevnbyrdighet

Sosial strategi og sosialt miljø

Jenterevolusjon og gruppesosialisering

Samhandlingspartnere - de nære og de fjerne

Modernitet, kompetanse og jevnaldrendes betydning


SOSIALISERING OG SOSIAL UTVIKLING
Sosial utvikling og basiskompetanse

Stadier og stadieprinsipper

Faser og ulike utviklingsteorier

Den fundamentale tilliten

Førskolealder og videre utvikling av kommunikative ferdigheter

Likhet og læring ved å handle

Læring av sosiale og kommunikative strategier

Den sentrale barndomstida - fasen for utdyping og konsentrasjon

Fordyping som konsentrasjon og mestring

Sosial utdyping

Puberteten i utviklingsteoriene

Pubertet som kulturell fase

Den sosiale simulatoren, fasen for sosial eksperimentering

Identitet og desentrering

Mestring og konsentrasjon

Faser og utvikling

Sosialt miljø og sosial kategorisering

Sosialt miljø og individuell utvikling


SAMFUNN OG SOSIALISERING
Sosialisering, kjønn og klasse

Familie, sosialisering og oppdragelse

Sosialiseringsinstitusjonenes utforming og oppgaver

Sosialisering og samfunnsutvikling


LITTERATUR