God leseutvikling

kartlegging og øvelser

; Katarina Herrlin ; Kari Marie Thorbjørnsen (Oversetter)

«Boka gir en enkel innføring i hvordan læreren på en hensiktsmessig måte kan møte elevene i den første leseundervisningen. Etter min oppfatning har forfatterne så godt som truffet blink med hensyn til å vise hvordan dette arbeidet enkelt kan systematiseres. [...] jeg håper virkelig at denne boka finner veien til mange arbeidsrom rundt om i Skole-Norge. La den ligge framme på arbeidsplassen. Den kommer til å være et nyttig redskap i hverdagen på skolen!»

, Bedre skole 4/2008
Hvordan kan man som lærer på en god måte støtte og stimulere elevene i den første leseopplæringen? Hvordan er det mulig å hjelpe det enkelte barnet og samtidig hele elevgruppen?


Utgangspunktet er at en god start på leseutviklingen er en viktig forutsetning for at barna skal bli dyktige lesere. Les mer
Vår pris
339,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 339,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Hvordan kan man som lærer på en god måte støtte og stimulere elevene i den første leseopplæringen? Hvordan er det mulig å hjelpe det enkelte barnet og samtidig hele elevgruppen?


Utgangspunktet er at en god start på leseutviklingen er en viktig forutsetning for at barna skal bli dyktige lesere. Boka inneholder gode redskaper for læreren til å kartlegge hvert enkelt barns leseutvikling gjennom de første tre-fire skoleårene, hvor det viktigste grunnlaget legges.


Forfatterne gir en grundig og konkret veiledning i leseutviklingens ulike dimensjoner og presenterer forslag til øvelser. Boka inneholder også et kartleggingsskjema som kan benyttes til hver enkelt elev slik at en regelmessig kan registrere hvor langt eleven har kommet i leseutviklingen. Slik skaper læreren en leseprofil for hver enkelt elev som kan brukes for å planlegge den videre leseundervisningen og gjøre alle barn i elevgruppen til dyktige lesere.

Fakta

Anmeldelser

«Boka gir en enkel innføring i hvordan læreren på en hensiktsmessig måte kan møte elevene i den første leseundervisningen. Etter min oppfatning har forfatterne så godt som truffet blink med hensyn til å vise hvordan dette arbeidet enkelt kan systematiseres. [...] jeg håper virkelig at denne boka finner veien til mange arbeidsrom rundt om i Skole-Norge. La den ligge framme på arbeidsplassen. Den kommer til å være et nyttig redskap i hverdagen på skolen!»

, Bedre skole 4/2008

«En god og overskuelig håndbog [...] Det er den mest indbydende fagbog, jeg længe er blevet præsenteret for. Et handy format, der nok er dikteret at, at skemaet fylder to sider på tværs, en charmerende forside, mange smukke fotografier af børn, illustationer med små teksteksempler, et læsevenligt layout, ja alt dette gør det til ren lyst at læse om et emne, som ikke er helt nyt i Danmark.»

, Læsepædagogen 1/2009

Innholdsfortegnelse
God leseutvikling
Hvorfor er kartlegging nødvendig?

Barn er forskjellige - og alle må bli sett

En leseprofil for hver elev

Metodiske øvinger stimulerer leseutviklingen

Elever utvikler seg ikke likt

Objektive tester gir større sikkerhet i vurderingen

Hva kan kartleggingen fortelle?

Leseutviklingens ulike dimensjoner

Delene samvirker og skaper en helhet


De fem dimensjonene
1 Fonologisk bevissthet

2 Ordavkoding

3 Leseflyt

4 Leseforståelse

5 Leseinteresse

Hvor langt bør en ha nådd i løpet av de første skoleårene?


Kartlegging
Lærerens kartleggingsskjema - kopieringsoriginal

Elevens eget kartleggingsskjema - kopieringsoriginal

Øvinger i fonologisk bevissthet

Øvinger i avkoding av ord

Øvinger i leseflyt

Øvinger i leseforståelse

Repetert lesing 63 Leseinteresse

Tester og prøver


Den tidlige skriveutviklingen

Litteratur