Med et skjerpet blikk på elevers læring

en håndbok i Lesson Study

; Nanna Paaske

Tiden er knapp, og muligheten for refleksjon over egen praksis i den hektiske lærerhverdagen er liten.


Samtidig vet vi at det er gjennom refleksjon over elevers læring at lærere utvikler seg. Les mer
Vår pris
175,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 175,-

(Paperback)
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Om boka

Tiden er knapp, og muligheten for refleksjon over egen praksis i den hektiske lærerhverdagen er liten.


Samtidig vet vi at det er gjennom refleksjon over elevers læring at lærere utvikler seg. Og når muligheten er til stede for at lærere tillitsfullt får drøfte felles erfaringer og utfordringer med å legge til rette for gode læringsprosesser, blir det engasjement.


Denne boken bygger på forskningslitteratur om Lesson Study og profesjonsutvikling, og på erfaringer som forfatterne har gjort seg gjennom bruk av Lesson Study som modell for etterutdanningskurs ved flere skoler. Lærerne på flere av disse skolene har velvillig delt tanker om og erfaringer fra arbeidet med utvikling av egen praksis gjennom bruk av Lesson Study.


Boken er skrevet for lærere i grunnskolen og videregående skole, og den kan med fordel også leses av grunnskolelærerstudenter og studenter som tar praktisk-pedagogisk utdanning.

Høyoppløst bilde

Bla i boken


Lisbeth Elvebakk er universitetslektor og Nanna Paaske er studieleder ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet Storbyuniversitetet. Begge forfatterne har erfaring med bruk av Lesson Study fra arbeid som lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Fakta