Nynorsk på nytt

ei idébok for studentar og lærerar

; Cecilie Falck-Ytter

Serie: LNUs skriftserie 176

Nynorsk på nytt er ei idébok for lærarstudentar og lærarar i grunnskole og vidaregåande skole. I den første delen av boka presenterer forfattarane forskjellige tiltak og forsøk innanfor sidemålsopplæringa, og korleis dei kan vere med på å skape eit språkvennleg miljø i klasserommet og samfunnet. Les mer
Vår pris
359,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Vår pris: 359,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Nynorsk på nytt er ei idébok for lærarstudentar og lærarar i grunnskole og vidaregåande skole. I den første delen av boka presenterer forfattarane forskjellige tiltak og forsøk innanfor sidemålsopplæringa, og korleis dei kan vere med på å skape eit språkvennleg miljø i klasserommet og samfunnet. Andre del handlar om korleis vi kan legge opp undervisninga slik at det blir meir moro og mindre mas i ny-norskundervisninga. Denne delen er ein matnyttig idébank for nye måtar å arbeide med nynorsk som sidemål på. Her får læraren tips og råd om korleis ein kan skape motivasjon for emnet, både gjennom seriøse diskusjonar med elevar og foreldre, og gjennom leikorienterte aktivitetar som kan gje stort læringsutbytte. Ideane er retta mot arbeid med nynorsk som sidemål, men kan brukast i all slags språklæring. Norunn Askeland er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Vestfold. Cecilie Falck-Ytter arbeider som lektor ved Solvang skole i Asker.

Fakta