Vurdering for læring

; Stephen Dobson ; Eli Kari Høihilder

Hva er vurdering?

Hvordan kan vurdering integreres i undervisningen i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvorfor er elevmedvirkning nødvendig for at arbeidet skal resultere i økt læringsutbytte?

Hvordan kan elevvurdering resultere i bedre tilpasset opplæring?

Hvordan kan god elevvurdering føre til større motivasjon for videre innsats?


Undervisning kan gjøres spennende ved å integrere elevvurdering i undervisningen. Les mer
Vår pris
359,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Paperback
Legg i
Paperback
Legg i
Vår pris: 359,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 virkedager

Om boka

Hva er vurdering?

Hvordan kan vurdering integreres i undervisningen i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvorfor er elevmedvirkning nødvendig for at arbeidet skal resultere i økt læringsutbytte?

Hvordan kan elevvurdering resultere i bedre tilpasset opplæring?

Hvordan kan god elevvurdering føre til større motivasjon for videre innsats?


Undervisning kan gjøres spennende ved å integrere elevvurdering i undervisningen. Metodene bygger på forskning om hvordan barn lærer. Elevvurdering kan brukes som en didaktisk nøkkelfaktor i undervisningen og føre til at tilpasset opplæring gjennomføres i større grad, og med bedre læringsutbytte.


Vurdering for læring kan brukes i arbeidet med planlegging og gjennomføring av forskjellige vurderingsformer, slik som mappevurdering, vurderingsdialoger, loggføring, alternative prøveformer og skriftlig og muntlig vurdering.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

Vurdering for læring


DEL 1 PRINSIPPER FOR VURDERING
Kapittel 1 Prinsipper for vurdering gjennom norsk historie
Normalplanene og et rettferdig vurderingssystem for alle

Forsøk med 9-årig skole og karakterdebatten

Mønsterplanene og veiledningsperspektivet

Læreplanene og et sammenhengende vurderingssystem


Kapittel 2 Begrepsavklaring
Vurdering eller evaluering?

Individrelatert, grupperelatert og målrelatert vurdering

Formativ vurdering, prosessvurdering og summativ vurdering

Underveisvurdering og sluttvurdering

Individvurdering

Summativ vurdering og sluttvurdering

Måloppnåelse og kriterier


Kapittel 3 Elevvurdering i lys av tilpasset opplæring
Systematisk vurdering av elevenes læringsutbytte


Kapittel 4 Grunnleggende ferdigheter, kompetansemål og mestring

Kapittel 5 Hva er en god vurderingsform?
Tilpasset hensikt

Pålitelighet

Gjennomriktighet

Regnskapsplikt

Rettferdighet

Gyldighet (validitet)


Kapittel 6 Elevmedvirkning
Hvorfor elevmedvirkning i vurderinga?

Bevissthet om kriterier - markeringsbøyer for framgang

Utvikle et kritisk perspektiv

Opplæring i demokrati

Hvordan kan vi gjennomføre elevmedvirkning i praksis?

Samsvar mellom vurdering og undervisning

Størst utbytte for dem som trenger det mest?

Elevmedvirkning i gruppearbeid

Blir målstyringen for sterk?


Kapittel 7 Kultur for vurdering
SammendragDEL 2 DOKUMENTASJON FOR VURDERING
Kapittel 8 Vestfoldundersøkelsen
Bakgrunn

Veiledningsheftet i elevvurdering

Elevvurdering i praksis

Dokumentasjonsformer

Bidrar kurs i elevvurdering til endret praksis?


Kapittel 9 Bruk av mapper i elevvurdering
Mapper som pedagogisk verktøy

Mappevurdering er samling, utvalg og refleksjon

Organisering av mapper

Egenvurdering

Arbeidsmappa

Presentasjonsmappa

Digital mappevurdering

Veiledning og mappevurdering


Kapittel 10 Elevsamtalen
Vurderingsdialogen

Gjennomføring

Vurderingsdialogenes innhold

Vurderingsdialogen som bidrag til refleksjon

Attribusjon

Systematisk progresjon

Gruppevise elevsamtaler

Avtaler om fortsettelse av arbeidet


Kapittel 11 Bruk av logg i elevvurdering
Individuell elevlogg

Hvordan utvikle et godt system for loggføring?

Gruppelogg

Lærerlogg


Kapittel 12 Prøver

Kapittel 13 Nasjonale prøver
Et eksempel fra 10. trinns nasjonale prøve i engelsk (2005)


Sammendrag

Kapittel 14 Avslutning

Litteratur