Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole

Ingvild Åmot (Redaktør) ; Ruth Ingrid Skoglund (Redaktør)

Er det mulig å tenke nytt om anerkjennelse som fenomen i ulike pedagogiske kontekster? Hvordan kan en utvidet forståelse av anerkjennelsesbegrepet tilføre noe nytt i det mangfoldige pedagogiske feltet?
Forenklet sagt handler anerkjennelse om grunnleggende vilkår for den enkeltes identitet og selvvirkeliggjøring. Les mer
Vår pris: 359,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Er det mulig å tenke nytt om anerkjennelse som fenomen i ulike pedagogiske kontekster? Hvordan kan en utvidet forståelse av anerkjennelsesbegrepet tilføre noe nytt i det mangfoldige pedagogiske feltet?
Forenklet sagt handler anerkjennelse om grunnleggende vilkår for den enkeltes identitet og selvvirkeliggjøring. Begrepet blir ofte brukt i pedagogiske sammenhenger, men innhold og forståelse er noe "utvasket" og kan fremstå som endimensjonalt.

I denne boka belyser forfatterne hvordan anerkjennelse som fenomen kan gi en utvidet innsikt i anerkjennende prosesser på ulike nivå og i ulike pedagogiske institusjoner/arenaer.
Mennesket er avhengig av gjensidig anerkjennelse for å kunne bygge opp selvtillit, selvverd og selvrespekt. Anerkjennelse omfatter de helt nære relasjonene og samspillet mellom barn, foreldre og pedagoger. Samtidig henger disse nære relasjonene sammen med samfunnet for øvrig, og må sees både som en forutsetning for, og konsekvens av det som skjer både innenfor politikken og det kulturelle landskapet. Anerkjennelse får dermed form av både rettighets-, likeverds- og solidaritetstenkning. Krenkelse er motsatsen, og eksisterer alltid i et fravær av anerkjennelsen.

De ulike kapitlene viser hvordan både anerkjennelse og krenkelse trer frem i praksis og er en del av den pedagogiske virksomheten både i den familiære sfære, i barnehage, skole og i institusjoner som utdanner pedagoger. Axel Honneths teori om anerkjennelse som et intersubjektivt fenomen er det teoretiske utgangspunktet for antologien.

En bok for studenter innenfor barnehagelærer- og lærerutdanningen. Den vil også gi nye perspektiver til alle som jobber med eller interesserer seg for barnehagefaglige og skolefaglige praksiser.

Bokas redaktører, Skoglund og Åmot, kommer fra h.h.v. NLA og DMMH. I tillegg bidrar: Åse Nylenna Akslen, Margareth Eilifsen, Gunn Irene Heggvold, Patrick Kermit, Anne Karin Rudjord Unneland og Brit Skrove.
...............

"Forfriskende nyt ved denne bog er, at den udfolder en række perspektiver og eksempler, som viser anerkendelsens kompleksitet uden at miste fokus. Pædagogiske dilemmaer kan håndteres, her er ingen nemme løsninger, men en palet af valgmuligheder, hvor etik bliver rettesnoren.

... som læser glædes man over, at endnu et vigtigt norsk indlæg i den pædagogiske diskurs har fundet vej til Danmark." (Helle Bjerresgaard, Folkeskolen.dk)

Fakta