Min side Kundeservice Gavekort – en perfekt gave Bestselgere Registrer deg

Elevens verden

innføring i pedagogisk psykologi

«Elevens verden» er en klassiker for lærerstudenter og andre studenter som skal arbeide med barn og unge.

Boka gir en oversiktlig innføring i emnene læring, motivasjon og sosialisering, og dekker sentrale områder i faget pedagogikk og elevkunnskap for lærerutdanningene, for både lavere og høyere trinn. Les mer

599,-
Paperback
Sendes innen 1 virkedag
«Elevens verden» er en klassiker for lærerstudenter og andre studenter som skal arbeide med barn og unge.

Boka gir en oversiktlig innføring i emnene læring, motivasjon og sosialisering, og dekker sentrale områder i faget pedagogikk og elevkunnskap for lærerutdanningene, for både lavere og høyere trinn. Boka har en profesjonsorientert vinkling der idealet er den myndige læreren som kan fatte selvstendige valg i samarbeid med kolleger innenfor rammene av lover og gjeldende læreplaner.

Sjette utgave er generelt oppdatert med aktuelt stoff der dybdelæring, tilpasset opplæring, læringsutbytte, testing, klasseledelse, læringsstrategier og psykisk helse er satt inn i sine teoretiske sammenhenger. Boka har 15 kapitler, alle med forslag til utdypende lesning og spørsmål til diskusjon og refleksjon.

Medlemsvurdering:
"Elevens verden" har i mange år vært på pensumlisten i pedagogikk for lærerstudenter. Og ikke uten grunn. Som tittelen sier, handler denne boken om elevens verden, om elevenes psykologi. Forfatteren tar opp temaer som persepsjon, identitet og selvoppfatning, motivasjon, ulike læringsteorier og mye mer. Elevens kontekst, altså eleven i samspill med miljøet er også godt behandlet. Alt dette er viktig for å kunne undervise best mulig, og for å kunne møte og forstå elevene der de er. Pedagogikk kan være ganske tungt og teoretisk, men jeg syns Gunn Imsen greier å formidle stoffet på en lett forståelig måte. Denne boken viser at læreryrket er en profesjon som må læres, og at ikke hvem som helst kan stille seg opp og undervise. Elevens verden er en del av den grunnleggende pedagogiske kunnskap en lærer må inneha.

E.

Se alle vurderinger

Detaljer

Forlag
Universitetsforlaget
Innbinding
Paperback
Språk
Norsk Bokmål
Sider
545
ISBN
9788215040561
Utgave
6. utg.
Utgivelsesår
2020
Format
24 x 17 cm

Kunders vurdering

E
E. – 08.02.2009

– "Elevens verden" har i mange år vært på pensumlisten i pedagogikk for lærerstudenter. Og ikke uten grunn. Som tittelen sier, handler denne boken om elevens verden, om elevenes psykologi. Forfatteren tar opp temaer som persepsjon, identitet og selvoppfatning, motivasjon, ulike læringsteorier og mye mer. Elevens kontekst, altså eleven i samspill med miljøet er også godt behandlet. Alt dette er viktig for å kunne undervise best mulig, og for å kunne møte og forstå elevene der de er. Pedagogikk kan være ganske tungt og teoretisk, men jeg syns Gunn Imsen greier å formidle stoffet på en lett forståelig måte. Denne boken viser at læreryrket er en profesjon som må læres, og at ikke hvem som helst kan stille seg opp og undervise. Elevens verden er en del av den grunnleggende pedagogiske kunnskap en lærer må inneha.

L
Lærerstudent – 21.08.2008

– Dette er en grundig innføringsbok i pedagogisk psykologi og sosiologi, og tar for seg teorier om læring og undervisning med utgangspunkt i elevens perspektiv. Blant annet gir boka en god oversikt over ulike læringsteorier, inkludert et historisk overblikk. I tillegg tar forfatteren for seg teorier om motivasjon, ulike faktorer både i og utenfor klasserommet som kan spille inn på elevers læring, samt tilpasset opplæring. Som innføringsbok er dette en solid bok, og framstillingsformen er lettfattelig og lite akademisk i stilen. For nye studenter gjør dette stoffet lett tilgjengelig, mens man senere kan føle at det blir litt i overkant masete med mange gjentakelser og innlysende opplysninger. Som oppslagsbok kan boka likevel være et nyttig verk også senere, ikke minst i arbeidslivet.

H
HS – 18.08.2007

– Det er mye som påvirker elevens læring; både i og utenfor eleven selv. Både hjemmet og lokalmiljøet, mediesamfunnet og skolen selv virker inn på læringen. Gjennom ulike teorier gir Imsen et bilde av hvordan læring skjer. Teoriene hviler på ulike menneskesyn og har ulike innfallsvinkler til læring. Her gir både psykologi og sosiologi viktige bidrag. Teoriene blir et viktig redskap for læreren til å forstå elevene; deres læring og motivasjon. Selv om teoriene står seltralt, blir også undersøkelser og forskningsresultater benyttet til å belyse elevens verden. Imsen påstår blant annet at gutter favoriseres i undervisningen. Både denne og andre påstander kan det være uenighet om. Like fullt: Boka tar opp flere sier ved eleven læring og motivasjon og gir mange innfallsvinkler til å forså elevens verden.

0
007 – 12.01.2007

– Dette er en bok å anbefale til mange. Da jeg studerte for å bli lærer brukte jeg denne boken flittig og den var også en del av pensum. I ettertid har jeg den lett tilgjengelig som lærer fordi den inneholder mye av det jeg trenger å få innputt om i ny å ne. Når en er lærer må en sette seg inn i elevens verden for mulig å forstå elevene og kunne hjelpe dem på best mulig måte. Elever kan være så ulike som det går an, det gjør at vi ikke kan si at vi vet hvordan alle barn vi treffer på reagerer og handler. Derfor må vi prøve å forstå dem og deres adferd. Da er Elevens verden ett godt hjelpemiddel!

a
alias – 25.01.2006

– For fremtidige lærere er dette en grunnleggende bok. Vi har jo alle vært elever selv på et tidspunkt, men det er gjerne en stund siden. Derfor er det vanskelig for oss som voksne å skulle sette oss inn i elevenes verden å skulle forstå dem på deres egne premisser. Her kommer "Elevens verden" inn som et nyttig redskap i å forstå den situasjonen unge elever befinner seg i i dag. Læringsmetodene har også i stor grad forandret seg siden "vår tid", og dette gjør også at elevrollen blir en annen enn det som var tilfellet tidligere. Et must for lærerstudenter som skal ut i praksis!

P
Polly – 28.04.2005

– Som undertittelen antyder er Elevens verden ment som en innføringsbok i temaet pedagogikk, og i så måte fungerer den godt. Lesere som vet en del om psykologi og pedagogisk teori vil nok ikke finne så mye nytt her, men den gir en lettfattelig og samtidig faglig seriøs oversikt over de viktigste teoriene innen utviklingspsykologi.
Et godt utgangspunkt for refleksjon rundt temaer som læring og undervisning, og kan gi mersmak til å fordype seg videre i enkelttema. Flott for lærerstudenter og andre som er i kontakt med barn.

l
lal – 15.12.2004

– Bøkene til Imsen er pensumlitteratur for mange studenter i pedagogikk, og er derfor ikke til å komme utenom. Som lærebok betraktet får man som man må ha grunn til å forvente, mye viktig informasjon i forhold til eleven i skoleverket. Imidlertid forventer man at særlig pensum-litteratur i pedagogikk holder et høyt nivå. Jeg savner at forfatteren i større grad problematiserer problemstillinger. Jeg savner også med oppsummeringsbolker til slutt i hvert kapittel. Som konklusjon vil jeg si at boka er grei nok - men emnet tatt i betraktning, kunne man ha forventet mer av forfatteren.

Oppdag mer

Bøker som ligner på Elevens verden:

Se flere

De som kjøpte denne kjøpte også:

Skogen
Ny!

Skogen

Anne Sverdrup-Thygeson
Innbundet 
375,- 429,-
Palestina
Ny!

Palestina

Odd Karsten Tveit
Innbundet 
393,- 449,-
 

Liv

Dag O. Hessen
Innbundet 
363,- 399,-

Logg inn

Ikke medlem ennå? Registrer deg her

Glemt medlemsnummer/passord?

Handlekurv