Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen

en emosjonsfokusert tilnærming

Å forstå og håndtere egne og elevers følelser, bør være en kjernekompetanse hos pedagoger. Fagfeltet Emosjonsfokusert psykologi er et av de hurtigst voksende feltene innen psykologien i dag. Boken gir læreren kunnskap og praktiske metoder om følelser og følelseshåndtering som fremmer en rekke psykologiske funksjoner, både hos lærer og elev, for eksempel samspill, motivasjon og problemløsning. Les mer
Vår pris
439,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Vår pris: 439,-

(Paperback) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Å forstå og håndtere egne og elevers følelser, bør være en kjernekompetanse hos pedagoger. Fagfeltet Emosjonsfokusert psykologi er et av de hurtigst voksende feltene innen psykologien i dag. Boken gir læreren kunnskap og praktiske metoder om følelser og følelseshåndtering som fremmer en rekke psykologiske funksjoner, både hos lærer og elev, for eksempel samspill, motivasjon og problemløsning. Den bidrar til å sette fokus på lærerens følelsesmessige opplevelser og hvordan disse kan løse og skape problemer i skolen. Den gir nødvendig kunnskap som fremmer lærerens egnethet, noe som vil bedre læringsmiljø, elevrelasjoner, læring og konflikthåndtering.

Denne 2.utgave av boken blir oppdatert med ny forskning og innholdet er gjort mer tilgjengelig for studentene med nye illustrasjoner og noen forenklinger. I innledningskapittelet tydeliggjør boken bedre hvorfor et emosjonsfokusert perspektiv hører hjemme i skolen og redegjør for endringer på feltet. I denne utgaven vil forfatteren gå grundigere inn på hvorfor den eksisterende modellen for relasjonskvalitet bør forbedres og en ny tentativ modell presenteres. Boken er generelt oppdatert med ny forskning på hvordan lærer-elevrelasjonen påvirker og påvirkes av elevenes læringsforutsetninger og elevenes psykiske helse.

Fakta