Nettverk og økologi

problemløsende arbeid med barn og unge

; Terje Ogden ; Tone M. Anderssen (Oversetter)

Noen barn trosser negative prognoser og er utrolig robuste og tilpasningsdyktige, selv når de utsettes for stress og belastende forhold. Hva er det som gjør at noen barn klarer seg mot alle odds, og hvor motstandsdyktige er de egentlig?
Barns utvikling og problemutvikling er et resultat av samspillet mellom utviklingsmuligheter, risikoeksponering og beskyttende forhold. Les mer
Vår pris
519,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 519,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 1 virkedag

Om boka

Noen barn trosser negative prognoser og er utrolig robuste og tilpasningsdyktige, selv når de utsettes for stress og belastende forhold. Hva er det som gjør at noen barn klarer seg mot alle odds, og hvor motstandsdyktige er de egentlig?
Barns utvikling og problemutvikling er et resultat av samspillet mellom utviklingsmuligheter, risikoeksponering og beskyttende forhold.

Hensikten med denne boka er beskrive barns utvikling med utgangspunkt i utvalgte temaer fra utviklingspsykologien samt å synliggjøre det faglig grunnlaget for arbeidsmetoder som bygger på et systemteoretisk perspektiv. Innledningsvis setter forfatterne barnet i sentrum og beskriver hvordan barn utvikler seg i en foranderlig verden.

Fakta

Innholdsfortegnelse
Forord

Forord

Kapittel 1 Barnas utvikling - reiseruter og veikryss
Perspektiver på barn

Barnets og miljøets utviklingsbidrag

Risikoutsatte barn

Mot alle odds: motstandsdyktige barn

Oppsummering og kommentar


Kapittel 2 Teorier om sosiale systemer: sosialøkologi, sosial nettverksteori og systemteori
Utviklingsøkologi: barns utvikling i et foranderlig samfunn

Sosial nettverksteori - sosialantropologisk perspektiv

Sosialøkologisk systemperspektiv

Hva betyr delene av nettverket for våre liv?

"Lebenswelt" og "Systemwelt" - Samarbeid mellom det private nettverket og de profesjonelle behandlerne

Sosialt nettverk og helse

Nettverk og psykisk sykdom

Hvordan det sosiale nettverket preges av klasse og kulturell/religiøs tilknytning

Kommentar

Kultur genus perspektiv

Er innvandrerfamilier mer sårbare?

Generell systemteori

Oppsummering og kommentar


Kapittel 3 Fra teori til praksis
Mål og prinsipper for systemteoretiske intervensjoner

Kartlegging og intervensjon

Forebyggendearbeid

Oppsummering og kommentar


Kapittel 4 Sosialt nettverksarbeid - diagnostikk og trinnvis mobilisering
Innledning

Hvordan et nettverk kan se ut for en åtteåring når han får problemer

Fare for at nettverket kollapser

Nettverksdiagnostikk

Andre typer nettverkskart i behandlingsarbeid

Sammendrag


Kapittel 5 Nettverksmøter
1 Prosessmøtet
Forberedelser/mobiliseringsprosessen

Å mobilisere mange stemmer

Hvem gjør forberedelsene til nettverksmøtet?

Nettverksteamet

Hva skjer på et prosessmøte?


2 Familierådslag
Familiegruppemøter - omsorg og beskyttelse

Familierådslag i Norden

Familierådslag som nettverksmetode


3 Vårdkretsmøte (omsorgsgruppemøte)

4 Vårdmøtet (omsorgsmøtet) - den åpne dialogens møteform
Dialogen - vårdmøtets metode og målsetting

Vårdmøtet som nettverksmetodeKapittel 6 Multisystemisk behandling
Hva er Multisystemisk behandling?

Begreps- og teorigrunnlag

Behandlingsprinsipper

Behandlingsmål

Møter i familien

Utredning av familiefunksjon og familierettede intervensjoner

Utredning og endring av relasjoner til jevnaldrende

Intervensjoner i skolen

Individuelle intervensjoner

Forskningsresultater

Implementering av MST i Norge

Oppsummering og kommentar


Kapittel 7 Nettverk og plassering
Seppo og de to søstrene hans

Nettverksarbeid på institusjon

Med framtiden i bakspeilet


Kapittel 8 Kultur, klasse og empowerment - å arbeide ut fra et ulikhetsperspektiv
Empowerment


Johan Klefbeck, Terje Ogden

Kapittel 9 Forfatternes avsluttende refleksjoner

Referanser

Stikkord