Coaching - 
      Susann Gjerde

Coaching

hva - hvorfor - hvordan

Coachingfaget har vært gjennom en rivende utvikling siden første utgaven av Coaching - hva hvorfor hvordan ble utgitt i 2003. Fra å være et fag som i stor grad baserte seg på egenutviklete metoder, ser vi nå en utvikling mot et sterkere og mer samstemt teori- og metodegrunnlag. Les mer
Vår pris
545,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Innbundet
Legg i
Innbundet
Legg i
Vår pris: 545,-

(Innbundet) Fri frakt!
Leveringstid: Sendes innen 3 - 10 dager

Coachingfaget har vært gjennom en rivende utvikling siden første utgaven av Coaching - hva hvorfor hvordan ble utgitt i 2003. Fra å være et fag som i stor grad baserte seg på egenutviklete metoder, ser vi nå en utvikling mot et sterkere og mer samstemt teori- og metodegrunnlag. Coaching - hva hvorfor hvordan 2. utgave har beholdt kapittelstrukturen fra forrige utgave, men alt innhold, herunder teori, eksempler og metoder er oppdatert i henhold til ny forskning. Flere nye temaer er også kommet til. Til sammen gjør dette at vi nå har fått en mer helhetlig bok, basert på ny og forskningsbasert kunnskap innenfor coachingfaget og tilhørende fagområder. Av nye temaer kan vi nevne: Trender, kjennetegn og motstridende trekk ved coaching Utviklingshjulet og formålet med de ulike prosessene i coaching Indre motivasjon og selvbestemmelse Positiv psykologi, sterke sider og fallgruver Evidensbaserte coachingmetoder Makt og asymmetri i coachingrelasjonen Tilbakemelding og trekantsamtaler Bevissthet og erkjennelse, Nå-øyeblikk og av gjørende endringsøyeblikk «Røde flagg» (varselsignaler om at fokuspersonen heller kan trenge terapi) Etiske dilemmaer og etiske prinsipper Effekten av et læringsorientert tankesett Intuisjon forklart som følelser i bevissthetens ytterkant Boken har fire deler og begynner med en teoretisk innføring i faget og dets historie, deretter følger en gjenomgang av teori med eksempler, og en innføring i coachingferdigheter og virkemidler. Siste del gir en gjennomgang av gode coachingmetoder, samt spørsmål til refleksjon og øvelser. Boken kan enten leses sammenhengende, eller benyttes som oppslagsverk og inspirasjon og bevisstgjøring i forbindelse med utøvelse av coaching. Den inneholder mange eksempler på coaching og tips til øvelser man selv kan gjøre. Susann Gjerde har doktorgrad i ledelse og organisasjon fra Handelshøyskolen NMBU, er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Fribourg, Sveits, samt master of science med spesialisering i organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI. Hun er også sertifisert coach fra The Coaches Training Institute (CTI), London. Hun har arbeidet som coach og organisasjonskonsulent siden 2000 og har undervist på diverse bachelor- og masterprogrammer i Skandinavia siden 2001. Hun arbeider i dag som førsteamanuensis ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania, der hun forsker på og underviser i bla ledelse, lederutvikling, coaching, identitet og rolle.
FAKTA
Utgitt:
Forlag: Fagbokforlaget
Innbinding: Innbundet
Språk: Norsk Bokmål
Sider: 296
ISBN: 9788245009699
Utgave: 2. utg.
Format: 25 x 18 cm
KATEGORIER:

Bla i alle kategorier

VURDERING
Gi vurdering
Les vurderingerinnledning
begrepet coaching

målgruppe og formål

bokens oppbygning

del 1 utvikling, formål og fundament

del 2 tankesett, holdning og relasjon

del 3 coachingferdigheter, virkemidler og øvelser

del 4 coachingmetodikk, råd og inspirasjondel 1 utvikling, formål og fundament
kapittel 1 utvikling, kjennetegn og motsetninger
ordets opprinnelse

gamle røtter

historie

coachingdefinisjoner

kjennetegn ved coaching

uenighet og motstridende trekk

oppsummering


kapittel 2 formålet med coaching
overordnet formål

organisasjonens ønsker

fokuspersonens opplevelse

forskning på coaching

formålet med ulike prosesser i coaching

oppsummering


kapittel 3 utforsking, igangsetting og utholdenhet
i utforsking

1 bevisstgjøring

2 erkjennelse

3 ønsker og motivasjon

tiigangsetting

4 valg

5 mål

6 handling og øving

iii utholdenhet

Trefleksjon og læring

8 fokus

9 støtte

indre påvirkning

oppsummering


kapittel 4 inspirasjon og teoretisk grunnlag
filosofi og coaching

psykologi og coaching

positiv psykologi og coaching

terapi vs. coaching

veiledning

mentoring

oppsummeringdel 2 tankesett, holdning og relasjon
kapittel 5 coachingtankesett og holdning
menneskesyn og holdning

tankesett

arbeidsprinsipp for coaching

oppsummering


kapittel 6 coachingrelasjonen
en god relasjon

oppsummeringdel 3 coachingferdigheter og virkemidler
kapittel 7 aktiv lytting
høre vs. lytte

lytte

hvorfor lytter vi?

hva hindrer oss i å lytte?

lytting på tre ulike nivåer

virkemidler for aktiv lytting

aktiv lytting-øvelser

oppsummering


kapittel 8 nysgjerrighet
nysgjerrighet og oppdagelse

virkemidler for nysgjerrighet

oppsummering


kapittel 9 handlings- og læringsfokus
fremme handling og fordype læring

hvorfor handler vi?

våre mange behov

indre og ytre motivasjon

læringsprosessen

hvordan voksne lærer

tankenes påvirkning på læring og handling

coachingvirkemidler

igangsetting

utholdenhet

indre påvirkning

oppsummering


kapittel 10 intuisjon
definisjon

litt historie

intuisjon ved beslutningstaking

intuisjon som ubevisste prosesser og ekspertise

når intuisjonen tar feil

følelser i bevissthetens ytterkant

aktiv lytting på jakt etter signaler

viktige grep i aktiv lytting

emosjoner og følelser

følelsesmessig innlevelse

coachingvirkemidler for intuisjonen

oppsummering

el 4 coachingmetode, råd og praktisk bruk


kapittel 11 coachingmetodikk og øvelser for utforsking
metoder for utforsking

oppsummering


kapittel 12 coachingmetodikk for igangsetting, utholdenhet og indre påvirkning
igangsetting

utholdenhet

indre påvirkning

oppsummering


kapittel 13 fallgruver og råd
fokuspersonens fallgruver

coachens fallgruver

råd til nybegynnere

råd til den erfarne coach

coaching som en del av lederrollen

røde flagg

etiske dilemmaer

oppsummering


kapittel 14 utvikling av personlig coachingrolle
mine grunner for å utøve coaching

hvordan vil jeg bruke coaching?

analyse av coachens sterke sider

utvikling av coachens sterke sider og korrigering av fallgruver

swot

øving av mine coachingferdigheter

oppsummering


sluttnoter

litteraturliste

stikkord