Plan- og bygningsloven ; Byggesaksforskriften : (forskrift om byggesak) av 26. mars 2010 nr. 488 : med endringer, sist ved forskrift av 6. november 2018 nr. 1674 (i kraft 1. desember 2018) ; Byggteknisk forskrift : (forskrift om tekniske krav til byggverk) av 19. juni 2017 nr. 840 : med endringer, sist ved fo

(lov om planlegging og byggesaksbehandling) av 27. juni 2008 nr. 71 : med endringer, sist ved lov av 8. mars 2019 nr. 5

Norge (Bidragsyter)

Plan- og bygningsloven m/byggesaksforskrift og byggteknisk forskrift - med endringer, sist ved lov av 8. mars 2019 nr. 5 Les mer
Vår pris
189,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Vår pris: 189,-

(Paperback)
Leveringstid: Ikke i salg

Om boka

Plan- og bygningsloven m/byggesaksforskrift og byggteknisk forskrift - med endringer, sist ved lov av 8. mars 2019 nr. 5

Fakta