Plan- og bygningsloven ; Byggesaksforskriften : (forskrift om byggesak) av 26. mars 2010 nr. 488 : med endringer, sist ved forskrift av 6. november 2018 nr. 1674 (i kraft 1. januar 2020) ; Byggteknisk forskrift : (forskrift om tekniske krav til byggverk) av 19. juni 2017 nr. 840 : med endringer, sist ved fors

(lov om planlegging og byggesaksbehandling) av 27. juni 2008 nr. 71 : med endringer, sist ved lov av 8. mars 2019 nr. 5

Norge (Bidragsyter)

Plan- og bygningsloven m/byggesaksforskrift og byggteknisk forskrift - med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 68 (i kraft 1. januar 2020) Les mer
Vår pris
189,-

(Paperback)
Leveringstid: Kommer til lager 30.01.20

Vår pris: 189,-

(Paperback)
Leveringstid: Kommer til lager 30.01.20

Om boka

Plan- og bygningsloven m/byggesaksforskrift og byggteknisk forskrift - med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 68 (i kraft 1. januar 2020)

Fakta